บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินค่าที่พักโดยการใช้บัตรพลาสติกจริง ซึ่งเรียกว่าบัตร e-Card

บัตร e-Card คืออะไร

 • บัตร e-Card คือบัตรพลาสติกที่อโกด้ามอบให้แก่ที่พักเพื่อใช้เรียกเก็บเงินจากการจองที่ได้รับโดยใช้ระบบ ePass โปรดทราบว่าท่านสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card ของอโกด้าได้ด้วยเครื่องรูดบัตรที่มีรหัสผู้ค้า (MCC) 7011 เท่านั้น ซึ่งรหัสนี้เป็นรหัสสำหรับกิจการโรงแรม โมเทล รีสอร์ต และ Central Reservation Services
 • เมื่อได้รับ e-Card ที่พักจะต้องยืนยันการรับโดยแจ้งไปยังอีเมล ecard@agoda.com จากนั้นที่พักจะได้รับแจ้งวิธีเรียกเก็บเงินผ่านบัตร e-Card
 • หลังจากทีมงานเปิดใช้งานบัตรให้แล้ว ข้อมูลบัตร e-Card จะอยู่ใน ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts)
 • บัตร e-Card ที่ได้รับจะไม่มีวงเงินใดๆ ให้เรียกเก็บจนกว่าที่พักจะอนุมัติข้อมูลธุรกรรมการจองผ่านทางเมนู การเงิน (Finance) กรุณาเรียกเก็บเงินจากบัตรด้วยสกุลเงินและจำนวนเงินตรงที่ตามจำนวนที่อนุมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินไม่เต็มจำนวนหรือเกินจำนวน
 • บัตร e-Card มีวันหมดอายุ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบว่าที่พักเรียกเก็บเงินจากบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • อโกด้าขอแนะนำให้ที่พักเรียกเก็บเงินจากการจองทันทีเมื่อถึงกำหนด หากไม่เรียกเก็บเงินภายใน 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ ระบบจะลบการจองนั้นๆ ออกและที่พักจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองดังกล่าวได้อีกต่อไป

วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้า

 1. ไปที่เมนู การเงิน (Finance) แล้วเลือก ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions)
 2. ไปที่หัวข้อ ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions)
  1. ข้อมูลการจองที่แสดงใต้หัวข้อนี้คือการจองที่เรียกเก็บเงินได้แล้ว และอาจเริ่มดำเนินการชำระเงินแล้ว
  2. ที่หัวข้อ อนุมัติ (Approve) ระบบจะทำเครื่องหมายไว้ในช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ หากยังไม่ต้องอนุมัติการเรียกเก็บเงินจากการจองใด ให้ลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องอนุมัติของการจองนั้นๆ
 3. เลื่อนหน้าจอลงมายังหัวข้อ ธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions)
  1. การจองที่แสดงใต้หัวข้อนี้คือการจองที่ฝ่ายการเงินของอโกด้าได้แก้ไขจำนวนเงินให้ถูกต้องสำหรับการเรียกเก็บเงิน
  2. ระบบจะแสดงจำนวนเงินเป็นบวกในกรณีมีการเรียกเก็บเงินขาดไป มูลค่าการจองมีการปรับเพิ่มขึ้น และอื่นๆ เป็นต้น
  3. ระบบจะแสดงจำนวนเงินติดลบในกรณีที่มี การเรียกเก็บเงินเกินจำนวน หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ที่พักปฏิเสธการจอง
  4. ธุรกรรมที่มีการแก้ไขถือเป็นการชำระเงินที่ต้องดำเนินการอนุมัติ
 4. คลิกปุ่ม ต่อไป (Next) เพื่อดูสรุปข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
  1. ที่พักสามารถอนุมัติการชำระเงินได้ในหัวข้อ การเงิน (Finance) ต่อเมื่อจำนวนเงินเป็นบวกเท่านั้น หากจำนวนรวมที่อนุมัติเป็นจำนวนติดลบ ที่พักจะต้องรอให้ที่พักได้รับการจองเพิ่มจนจำนวนรวมที่อนุมัติกลายเป็นบวกจึงจะดำเนินการต่อได้
 5. ระบบจะนำท่านไปที่หน้าสรุปข้อมูลพร้อมรายละเอียดบัตร e-Card กรุณาตรวจสอบว่าหมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตร e-Card ที่ได้รับจากอโกด้าว่าตรงกับข้อมูลบัตรในระบบหรือไม่ จากนั้นคลิก ส่ง (Submit) เพื่อยืนยัน
 6. ไปที่ ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > การชำระเงิน (Remittances) แล้วรอให้รายการธุรกรรมปรากฏ

เมื่อสร้างรายการเรียกเก็บเงินแล้ว ท่านอาจต้องรอ 15 นาที หรือสูงสุด 2 ชั่วโมงในบางกรณี ก่อนที่จะสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card ผ่านทางเครื่องรูดบัตรได้

จากนั้น ดำเนินการรูดบัตร e-Card ด้วยเครื่องรูดบัตรของท่าน

การชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจะถูกลบออกจากหน้า ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) ที่พักสามารถไปที่หน้า ธุรกรรมทั้งหมด (All transactions) เพื่อดูข้อมูลธุรกรรมเหล่านั้นได้

หากลืมบันทึกข้อมูลบัตรหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลบัตรและข้อมูลธุรกรรมใดๆ ท่านสามารถดูได้ที่หน้า การชำระเงิน (Remittances) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน วิธีดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีต

วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าสำหรับการจองที่มีการแก้ไขหรือยกเลิกการจอง

หากมีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ท่านทราบ พร้อมใบยืนยันการจองที่ได้รับการแก้ไขข้อมูล (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “AMENDED“) จำนวนเงินที่ได้รับการอัปเดตสำหรับการจองที่เกี่ยวข้องจะแสดงทันทีในหัวข้อ ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) กรุณาดำเนินการเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านบน

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำอย่างไรหากที่พักเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจ

ที่พักยังคงสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ที่พักจะต้องคำนวณจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บโดยการตรวจสอบ “จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ” (Total Approved Amount) ที่หน้า การชำระเงิน (Remittances) แล้วนำจำนวนเงินดังกล่าวไปลบกับจำนวนเงินที่ท่านเรียกเก็บไปแล้ว

2. ทำอย่างไรหากไม่ได้เรียกเก็บเงินภายในเวลา 150 วัน

โปรดทราบว่าที่พักจะต้องเรียกเก็บเงินภายในช่วงเวลา 150 วันที่กำหนด กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

3. หากบัตร e-Card ที่มีหมดอายุลง ที่พักจะขอใบใหม่อย่างไร

กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากท่านประสบปัญหาอื่นๆ กรุณาไปที่หน้าเพจ ฉันไม่สามารถเรียกเก็บเงินและต้องการความช่วยเหลือ