เนื้อหาของบทความนี้

บัตร e-Card คืออะไร

 • บัตร e-Card คือบัตรพลาสติกที่อโกด้ามอบให้แก่ที่พักเพื่อใช้เรียกเก็บเงินค่าจองจากเราโดยใช้ระบบการเงินของเรา โปรดทราบว่าท่านสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card ของอโกด้าได้ด้วยเครื่องรูดบัตรที่มีรหัสผู้ค้า (MCC) 7011 เท่านั้น ซึ่งรหัสนี้เป็นรหัสสำหรับกิจการโรงแรม โมเทล รีสอร์ต และ Central Reservation Services
 • กรุณายืนยันว่าท่านได้รับบัตร e-Card โดยแจ้งมายังอีเมล ecard@agoda.com จากนั้นที่พักจะได้รับแจ้งวิธีเรียกเก็บเงินผ่านบัตร e-Card
 • หลังจากทีมงานเปิดใช้งานบัตรให้แล้ว ข้อมูลบัตร e-Card จะอยู่ใน ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts)
 • บัตร e-Card จะไม่มีวงเงินใดๆ ให้เรียกเก็บจนกว่าที่พักจะอนุมัติข้อมูลธุรกรรมการจองผ่านทางหน้า การเงิน (Finance) กรุณาเรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card ของท่านโดยใช้จำนวนเงินและสกุลเงินที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนของจำนวนเงิน
 • เนื่องจาก e-Card มีวันหมดอายุ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเรียกเก็บเงินในขณะที่ e-Card ยังใช้งานได้
 • อโกด้าขอแนะนำให้ที่พักเรียกเก็บเงินจากการจองทันทีเมื่อถึงกำหนด หากไม่เรียกเก็บเงินภายใน 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ ระบบจะลบการจองนั้นออก และการเรียกเก็บเงินสำหรับการจองนั้นจะทำไม่สามารถทำได้

วิธีเรียกเก็บเงินค่าจองจากอโกด้า

 1. ไปที่เมนู การเงิน (Finance) แล้วเลือก ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions)
 2. ไปที่หัวข้อ ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions)
  • การจองที่แสดงในหน้านี้เป็นการจองที่พร้อมให้เรียกเก็บเงินแล้ว
  • ระบบจะทำเครื่องหมายในช่อง อนุมัติ (Approve) สำหรับการจองทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ นำเครื่องหมายออกจากช่องสำหรับการจองใดๆ ที่ไม่ต้องการให้รวมอยู่ในการเรียกเก็บเงิน
 3. เลื่อนหน้าจอลงมายังหัวข้อ ธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions)
  • ทีมงานของอโกด้าจะแก้ไขจำนวนเงินของธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเงินที่ชำระให้กับที่พักนั้นถูกต้อง เมื่อมีการแก้ไขโดยทีมงาน การแก้ไขดังกล่าวจะปรากฏอยู่ที่หัวข้อ “ธุรกรรมที่มีการแก้ไข” (Adjustment Transactions) ธุรกรรมที่มีการแก้ไขทั้งหมดจะได้รับการ “อนุมัติ” โดยอัตโนมัติเมื่อที่พักอนุมัติให้มีการเรียกเก็บเงินชุดใหม่ โดยมีข้อแม่ว่าจำนวนเงินสุทธิของธุรกรรมปัจจุบันและธุรกรรมที่มีการแก้ไขรวมกันแล้วมีจำนวนเป็นบวก
  • อาจมีการแก้ไขธุรกรรมได้จากหลายสาเหตุ เช่น
   • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการปฏิเสธการจองที่ยืนยันแล้วโดยอโกด้า
   • อัตราภาษีของการจองไม่ใช่อัตราภาษีปัจจุบัน
   • การยินยอมให้ลูกค้ายกเลิกการจองด้วยเงื่อนไขการยกเลิกที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนดในตอนแรก
  • เมื่อรวมธุรกรรมที่มีการแก้ไขกับการเรียกเก็บเงินชุดใหม่ ธุรกรรมที่มีการแก้ไขจะหายไปจากหัวข้อ “ธุรกรรมที่มีการแก้ไข” (Adjustment Transactions) จากนั้นธุรกรรมดังกล่าวจะแสดงอยู่ในชุดการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องในหน้า “การชำระเงิน” (Remittances)
  • ธุรกรรมที่มีการแก้ไขถือเป็นการชำระเงินที่ต้องดำเนินการอนุมัติ
 4. คลิกปุ่ม “ต่อไป” (Next) เพื่อดูสรุปข้อมูลการเรียกเก็บเงิน
  • ที่พักสามารถอนุมัติการชำระเงินได้ในหัวข้อ “การเงิน” (Finance) ต่อเมื่อจำนวนเงินเป็นบวกเท่านั้น หากจำนวนรวมที่อนุมัติเป็นจำนวนติดลบ ที่พักจะต้องรอให้ที่พักได้รับการจองเพิ่มจนจำนวนรวมที่อนุมัติกลายเป็นบวกจึงจะดำเนินการต่อได้
 5. ระบบจะนำท่านไปที่หน้าสรุปข้อมูลพร้อมรายละเอียดบัตร e-Card กรุณาตรวจสอบว่าหมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตร e-Card ที่ได้รับจากอโกด้าว่าตรงกับข้อมูลบัตรในระบบหรือไม่ จากนั้นคลิก “ส่ง” (Submit) เพื่อยืนยัน
 6. ไปที่ ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > การชำระเงิน (Remittances) แล้วรอให้รายการธุรกรรมปรากฏ เมื่อสร้างรายการเรียกเก็บเงินแล้ว ท่านอาจต้องรอสูงสุด 2 ชั่วโมง ก่อนที่จะสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card ผ่านทางเครื่องรูดบัตรได้

การชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจะถูกลบออกจากหน้า “ธุรกรรมปัจจุบัน” (Current Transactions) บัดนี้ที่พักสามารถไปที่หน้า ธุรกรรมทั้งหมด (All transactions) เพื่อดูข้อมูลธุรกรรมเหล่านั้นได้

หากที่พักต้องการตรวจสอบข้อมูลบัตร e-Card หรือข้อมูลธุรกรรมใดๆ กรุณาไปที่หน้า การชำระเงิน (Remittances) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน วิธีดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีต

วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าสำหรับการจองที่มีการแก้ไขหรือยกเลิกการจอง

หากมีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ท่านทราบ พร้อมใบยืนยันการจองที่ได้รับการแก้ไขข้อมูล (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “AMENDED“) จำนวนเงินที่มีการแก้ไขนี้จะแสดงทันทีที่หน้า ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) กรุณาเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนในหัวข้อ “วิธีเรียกเก็บเงินค่าจองจากอโกด้า” (หัวข้อด้านบน)

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำอย่างไรหากที่พักเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจ

 • กรุณาเรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card อีกครั้งในจำนวนเงินที่เหลือ ที่พักจะต้องคำนวณจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บโดยการตรวจสอบ “จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ” (Total Approved Amount) ที่หน้า การชำระเงิน (Remittances) แล้วนำจำนวนเงินดังกล่าวไปลบกับจำนวนเงินที่ท่านเรียกเก็บไปแล้ว

2. ทำอย่างไรหากไม่ได้เรียกเก็บเงินภายในเวลา 150 วัน

 • กรุณา ติดต่อเรา โดยตรงเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

3. หากบัตร e-Card ที่มีหมดอายุลง ที่พักจะขอใบใหม่อย่างไร

 • กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม 

หากท่านประสบปัญหาอื่นๆ กรุณาไปที่หน้าเพจ ฉันเรียกเก็บเงินไม่ได้ และต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านบทความนี้ในภาษาอื่น

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...