ท่านสามารถเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าได้ 4 วิธี หนึ่งในวิธีเหล่านั้นคือการใช้บัตรพลาสติกซึ่งเรียกว่าบัตร e-Card บทความนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีเรียกเก็บเงินโดยใช้บัตร e-Card และวิธีแก้ไขเหตุขัดข้องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

 

บัตร e-Card คืออะไร 

บัตร e-Card คือบัตรพลาสติกที่อโกด้ามอบให้แก่ที่พักเพื่อใช้เรียกเก็บเงินจากการจองที่ได้รับโดยใช้ระบบ ePass โปรดทราบว่าท่านสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card ของอโกด้าได้ด้วยเครื่องรูดบัตรที่มีรหัสผู้ค้า (MCC) 7011 เท่านั้น ซึ่งรหัสนี้เป็นรหัสสำหรับกิจการโรงแรม โมเทล รีสอร์ต และ Central Reservation Services  

เมื่อได้รับบัตร e-Card ท่านจะต้องติดต่อ Accommodation Services Team เพื่อยืนยันว่าท่านได้รับบัตรแล้ว จากนั้นท่านจะได้รับแจ้งวิธีเรียกเก็บเงินผ่านบัตร e-Card  

หลังจากทีมงานเปิดใช้บัตรให้ท่านแล้ว ข้อมูลบัตร e-Card จะอยู่ในระบบYCS > การเงิน> บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts)   

บัตร e-Card ที่ท่านได้รับจะไม่มีวงเงินใดๆ ให้เรียกเก็บจนกว่าท่านจะอนุมัติข้อมูลธุรกรรมการจองบนระบบ ePass กรุณาเรียกเก็บเงินจากบัตรด้วยสกุลเงินและจำนวนเงินให้ตรงตามจำนวนที่อนุมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินไม่เต็มจำนวนหรือเกินจำนวน 

เนื่องจากบัตร e-Card มีวันหมดอายุ กรุณาตรวจสอบว่าท่านเรียกเก็บเงินจากบัตรที่ยังสามารถใช้งานได้ 

 

อโกด้าขอแนะนำให้ท่านเรียกเก็บเงินจากการจองทันทีเมื่อถึงกำหนด หากท่านไม่เรียกเก็บเงินนานเกิน 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ ระบบจะลบการจองนั้นๆ ออกและท่านจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองดังกล่าวได้อีกต่อไป 

 

วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้า 

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน 

 • ที่เมนูการเงินเลือกธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions)  
 • ไปที่หัวข้อธุรกรรมการจอง (Booking Transactions)  
 •  
 • ข้อมูลการจองที่แสดงใต้หัวข้อนี้คือการจองที่สามารถเรียกเก็บเงินได้แล้ว 
 •  
 • ที่หัวข้อ ”อนุมัติ” (Approve) ระบบจะทำเครื่องหมายไว้ในช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายถึงการอนุมัติเรียกเก็บเงินสำหรับการจองเหล่านี้ หากท่านยังไม่ต้องการเรียกเก็บเงินจากการจองใด ให้ลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องของการจองนั้นๆ 

 • เลื่อนหน้าจอลงมายังหัวข้อธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions)  
 •  
 • การจองที่แสดงใต้หัวข้อนี้คือการจองที่ฝ่ายการเงินของอโกด้าได้แก้ไขจำนวนเงินให้ถูกต้องสำหรับการเรียกเก็บเงิน 
 •  
 • ระบบจะแสดงจำนวนเงินเป็นบวกในกรณี เช่น มีการเรียกเก็บเงินขาดไป มูลค่าการจองมีการปรับเพิ่มขึ้น และอื่นๆ เป็นต้น 
 •  
 • ระบบจะแสดงจำนวนเงินติดลบในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินเกินจำนวนหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ที่พักปฏิเสธการจอง 
 •  
 • ธุรกรรมที่มีการแก้ไขถือเป็นการชำระเงินที่ต้องดำเนินการ ที่พักจะไม่สามารถข้ามได้ 

 • คลิกปุ่มต่อไป (Next) จากนั้นระบบจะสรุปข้อมูลการเรียกเก็บเงินให้แก่ท่าน 
 •  
 • ท่านสามารถเรียกเก็บเงินในระบบ ePass สำหรับจำนวนเงินที่ไม่ติดลบเท่านั้น หากจำนวนรวมที่ท่านอนุมัติเป็นจำนวนติดลบ ท่านจะต้องรอให้ได้รับการจองเพิ่มจนจำนวนรวมกลายเป็นบวกจึงจะดำเนินการต่อได้ 

 • ระบบจะนำไปที่หน้าสรุปข้อมูลพร้อมรายละเอียดบัตร e-Card ของท่าน กรุณาตรวจสอบว่าหมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตร e-Card ที่ได้รับจากอโกด้าว่าตรงกับข้อมูลบัตรในระบบหรือไม่ จากนั้นคลิกส่ง (Submit) เพื่อยืนยัน 

 • ไปที่ YCS > การเงิน> การชำระเงิน (Remittances) แล้วรอให้รายการธุรกรรมปรากฏ 
 • ท่านสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card ได้ระหว่าง 15 นาทีถึง 2 ชั่วโมงเมื่อรายการธุรกรรมปรากฏ 
 • รูดบัตร e-Card ด้วยเครื่องรูดบัตรของท่าน 
 • การจองทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏที่หน้าธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) อีกต่อไป ท่านสามารถไปที่หน้าธุรกรรมทั้งหมด” (All transactions)เพื่อดูข้อมูลธุรกรรมเหล่านั้นได้ 
 • หากท่านลืมบันทึกข้อมูลบัตรหรือต้องการตรวจสอบข้อมูลบัตรและข้อมูลธุรกรรมใดๆ ท่านสามารถดูได้ที่หน้า ”การชำระเงิน” (Remittances) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปที่หน้า ”การชำระเงิน” (Remittances) กรุณาอ่านวิธีดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีต   

การจองที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง 

หากมีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ท่านทราบ (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “AMENDED”) สำหรับการยกเลิกการจอง เราจะส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกการจองพร้อมรายละเอียดค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองที่อาจมีให้ท่านทราบ 

จำนวนเงินของการจองที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้จะได้รับการอัปเดตในทันทีในหัวข้อ ”ธุรกรรมปัจจุบัน” (Current Transactions)  

 

เหตุขัดข้อง 

เหตุขัดข้องที่พบได้บ่อยที่สุดมีอยู่ 3 รายการด้วยกัน วิธีแก้ไขมีดังนี้ 

ข้อความแจ้งเตือน  สาเหตุ  วิธีแก้ 
วงเงินไม่เพียงพอ  เรียกเก็บเงินก่อนที่จะมีการอัปเดตวงเงิน  กรุณารออย่างน้อย 15 นาทีหลังจากอนุมัติจำนวนเงิน 
ยังไม่ได้อนุมัติจำนวนเงินก่อนเรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card   กรุณาอนุมัติจำนวนเงินในระบบ ePass ก่อนดำเนินการเรียกเก็บเงิน 
เรียกเก็บเงินจำนวนมากกว่าที่อนุมัติไว้ในหน้า “การชำระเงิน” (Remittances)   กรุณาตรวจสอบยอดและเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่อนุมัติไว้เท่านั้น 
การละเมิดความปลอดภัย  เรียกเก็บเงินจากบัตร e-Card ไม่สำเร็จมากกว่า 5 ครั้ง    กรุณารอ 1 ชั่วโมงก่อนพยายามเรียกเก็บเงินอีกครั้ง โดยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง รวมถึงสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
บัตรถูกบล็อก (Card Blocked FRE 10)   บัตรถูกบล็อกชั่วคราวเนื่องจากมีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย  บัตรจะถูกบล็อกหากท่านพยายามใช้บัตรในกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเรียกเก็บเงินค่าที่พัก เพื่อปลดบล็อก กรุณาติดต่อทีมงานอโกด้าและแจ้งรายละเอียด 

   

หากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนซึ่งไม่มีกล่าวถึงในบทความนี้ กรุณาติดต่อทีมงานของอโกด้า โดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS  

 

คำถามที่พบบ่อย 

หากจำนวนเงินที่แสดงในรายการธุรกรรมไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ทีมงานอโกด้าทราบอย่างไร 

ท่านสามารถแจ้งรายการธุรกรรมที่ข้อมูลไม่ถูกต้องได้ที่ระบบ YCS > การเงิน> ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) > ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions) กรุณาอ่านวิธีแจ้งให้ทีมงานอโกด้าทราบในกรณีที่จำนวนเงินค่าจองในระบบ ePass ไม่ถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลธุรกรรม 

 

ทำอย่างไรหากเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจ 

Rest assured! ท่านยังคงสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ท่านจะต้องคำนวณจำนวนเงินคงเหลือโดยการตรวจสอบ ”จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ” (Total Approved Amount) ในหน้า ”การชำระเงิน” (Remittances) แล้วนำจำนวนเงินดังกล่าวลบกับจำนวนเงินที่ท่านเรียกเก็บไปแล้ว 

 

ทำอย่างไรหากได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “Invalid Merchant” How can I fix it?  

ข้อความนี้หมายความว่าเครื่องรูดบัตรของท่านไม่ได้ใช้รหัสผู้ค้า (MCC) 7011 เราขอแนะนำให้ที่พักใช้เครื่องรูดบัตรที่มีรหัส 7011 โดยติดต่อผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตรให้ช่วยอัปเดตรหัสให้แก่ท่าน อโกด้าขอแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตร เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตรหัส หากท่านประสบปัญหาในการแก้ไขรหัสผู้ค้า (MCC) กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS 

 

ทำอย่างไรหากไม่ได้เรียกเก็บเงินภายในเวลา 150 วัน 

โปรดทราบว่าท่านจะต้องเรียกเก็บเงินภายในช่วงเวลา 150 วันที่กำหนด หากต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS 

 

หากบัตร e-Card ที่มีหมดอายุลง จะแจ้งให้อโกด้าทราบและขอใบใหม่อย่างไร 

กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS และขอรับบัตรใบใหม่