ท่านสามารถเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าได้ 4 วิธีบทความนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีเรียกเก็บเงินโดยใช้บัตรเสมือนบัตรเครดิต (UPC) แบบใช้ครั้งเดียว และวิธีแก้เหตุขัดข้องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น. 

อโกด้ามีวิธีเรียกเก็บเงินผ่านระบบ ePass ซึ่งเป็นวิธีที่เราแนะนำหากวิธีเรียกเก็บเงินของท่านในขณะนี้คือการใช้บัตร UPC กรุณาอ่านวิธีเรียกเก็บเงินที่อโกด้าแนะนำท่านสามารถเปลี่ยนวิธีเรียกเก็บเงินได้โดยการส่งคำขอมาให้ทีมงานของอโกด้า โดยคลิกปุ่ม Need Help ในระบบ YCS แล้วเลือก Contact Us  

 

ธีดูข้อมูลบัตร UPC 

 1. ไปที่ระบบ YCS > การจอง(Bookings) > ดูข้อมูลการจอง (Views Bookings)  
 2. ค้นหาข้อมูลการจองโดยเลือกข้อมูลตาม ”วันที่เข้าพัก” (Stay Date) หรือ ”วันจองห้องพัก” (Booking Date)  
 3. หากต้องการค้นหาการจองเฉพาะเจาะจงสำหรับเรียกเก็บเงิน ท่านสามารถใส่หมายเลขการจองของอโกด้าแทนการกำหนดเกณฑ์การค้นหาได้เช่นกัน 
 4. คลิก ”ค้นหา” (Search) เพื่อดูข้อมูลการจองที่ต้องการ 
 5. คลิกที่หมายเลขการจองที่ต้องการเพื่อดูข้อมูล   
 6. ที่ ”รายละเอียดการเข้าพัก” (Stay Info) ไปที่หัวข้อ UPC แล้วคลิก ”คลิกเพื่อดู” (Click to View)  
 7. หน้าต่างป็อปอัปจะปรากฏขึ้นมาซึ่งแจ้งข้อมูลของบัตร UPC  

วิธีเรียกเก็บเงินจากการจองที่มีการแก้ไขข้อมูล 

หากมีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ท่านทราบ พร้อมใบยืนยันการจองที่ได้รับการแก้ไขข้อมูล (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “AMENDED”)  

กรุณาเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่ระบุในใบยืนยันการจองที่ได้รับการแก้ไขข้อมูล 

นอกจากนี้ ท่านยังดูข้อมูลการจองที่ได้รับการแก้ไขได้จากระบบ YCS > รายงาน (Reports) > การจอง (Bookings) โดยสีตัวอักษรที่ “หมายเลขการจอง XXX” จะเป็นสีเหลือง หากมีการแก้ไขการจอง มูลค่าการจองที่ระบุในระบบ YCS จะเป็นจำนวนที่อัปเดตล่าสุดเช่นกัน 

วิธีเรียกเก็บเงินจากการจองที่ถูกยกเลิก 

จำนวนเงินใดๆ ที่ที่พักจะได้รับจากการจองที่ถูกยกเลิกจะขึ้นกับนโยบายการยกเลิกการจองที่กำหนดในขณะที่ลูกค้าดำเนินการจอง  ท่านควรเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC สำหรับจำนวนเงินที่เป็นไปตามที่นโยบายการยกเลิกการจองกำหนดเท่านั้น   

 • อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกการจองให้ท่านทราบ  (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “CANCELLED”)  
 • ในอีเมลแจ้งการยกเลิกการจองจะระบุจำนวนที่ที่พักสามารถเรียกเก็บผ่านบัตร UPC ได้  นโยบายการยกเลิกการจองจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินนี้ ซึ่งเป็นจำนวนที่ควรเรียกเก็บผ่านบัตร UPC สำหรับการจองที่ถูกยกเลิก 

นอกจากนี้ ท่านยังดูข้อมูลการจองที่ถูกยกเลิกได้จากระบบ YCS > รายงาน (Reports) > การจอง (Bookings) โดยสีตัวอักษรที่ “หมายเลขการจอง XXX” จะเป็นสีแดง หากมีการยกเลิกการจอง มูลค่าการจองที่ระบุในระบบ YCS จะเป็นจำนวนที่อัปเดตล่าสุดเช่นกัน 

หมายเหตุนโยบายการยกเลิกการจองที่กำหนดจะปรากฏในใบยืนยันการจองซึ่งท่านได้รับทางอีเมลหรือแฟ็กซ์ กรุณาอ่านวิธีกำหนดนโยบายการยกเลิกการจองสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

 

ทำอย่างไรหากไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรได้ 

 • ตรวจสอบว่าใส่หมายเลขบัตรถูกต้อง 
 • ตรวจสอบว่าไม่มีการกันวงเงินจากบัตร UPC ที่ต้องการเรียกเก็บเงินไปก่อนแล้ว (การกันวงเงินล่วงหน้าจะทำให้บัตรใช้งานไม่ได้)  
 • ตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บเงินในจำนวนที่ถูกต้อง (ตามที่ปรากฏในใบยืนยันการจองจำนวนเงินใดๆ ที่เกินจากที่ระบุจะทำให้การทำธุรกรรมถูกปฏิเสธ   
 • การจองที่ถูกยกเลิกซึ่งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ 
 • ที่พักต้องดำเนินการเรียกเก็บเงินภายใน 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ เนื่องจากบัตร UPC จะมีอายุการใช้งานเพียง 150 วันเท่านั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ภายในเวลาที่กำหนด 
 • อโกด้าใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าหากท่านไม่เรียกเก็บเงินนานเกิน 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ ระบบจะลบการจองนั้นๆ ออกและท่านจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองดังกล่าวได้อีกต่อไป 

 

คำถามที่พบบ่อย 

ที่พักจำเป็นต้องกันวงเงินบัตรหรือไม่   

ไม่จำเป็น เนื่องจากบัตรได้รับการการันตีวงเงินจาก Mastercard แล้ว 

เมื่อไรจึงจะเรียกเก็บเงินได้   

กรุณาดูข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระเงินซึ่งระบุในข้อตกลงระหว่างท่านกับอโกด้า โดยไปที่ระบบ YCS > ช่วยเหลือ (Help) > ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)   

ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องเรียกเก็บอย่างไร   

จำนวนเงินที่สามารถเรียกเก็บได้จะระบุไว้อย่างชัดเจนในใบยืนยันการจองที่ได้รับทางอีเมลหรือแฟ็กซ์  กรุณาเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่ระบุเท่านั้น 

ที่พักเรียกเก็บเงินที่ไม่ใช่ค่าที่พักได้หรือไม่   

อโกด้าให้บริการด้านการจองที่พักเท่านั้น  บัตร UPC จะใช้ได้เฉพาะสำหรับการจองและจำนวนเงินที่ระบุไว้  สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ (เช่น ค่าชดเชยความเสียหาย ค่ามินิบาร์ ค่าที่จอดรถที่พักจะต้องเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักโดยตรงเมื่อเช็คอินหรือเช็คเอาต์ ที่พักไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่าน บัตร UPC ได้ 

ที่พักเรียกเก็บเงินในราคาต่อคืนหรือต่อห้องได้หรือไม่   

ที่พักเรียกเก็บเงินในราคาต่อคืนหรือต่อห้องได้  อย่างไรก็ตาม อโกด้าแนะนำให้เรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียวด้วยยอดรวมทั้งหมดของการจองนั้นๆ 

ทำอย่างไรหากบัตร UPC หมดอายุ และไม่มีข้อมูลการจองที่ต้องการเรียกเก็บเงินปรากฏในระบบ YCS แล้ว 

โปรดทราบว่าท่านจะต้องเรียกเก็บเงินภายในช่วงเวลา 150 วันที่กำหนด หากต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS