บทความนี้อธิบายถึงวิธีเรียกเก็บเงินจากการจองโดยใช้บัตร UPC ซึ่งเป็นบัตรเสมือนจริงแบบใช้ครั้งเดียว

วิธีดูข้อมูลบัตร UPC

วิธีดูข้อมูลบัตร UPC ของท่าน

 1. ไปที่ ระบบ YCS>> การจอง (Bookings) >>  ดูข้อมูลการจอง (View Bookings)
 2. เริ่มแรก หน้าเพจจะแสดงการจองทั้งหมดในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงเจ็ดวันถัดไป ท่านสามารถปรับแต่งช่วงเวลาได้ตามต้องการ รายการการจองจะจัดเรียงตามวันที่เช็คอิน และจัดลำดับความสำคัญของการจองที่ยืนยันแล้วก่อน ตามด้วยการจองที่ถูกยกเลิก และสุดท้ายคือการจองที่มีการแก้ไข
 3. ใช้ตัวกรองเพื่อกำหนดเกณฑ์การค้นหา หากต้องการค้นหาการจองที่เฉพาะเจาะจง ท่านสามารถป้อนหมายเลขการจองและยกเลิกเกณฑ์การค้นหาอื่นๆ ทั้งหมด การค้นหาเช่นนี้จะมีประโยชน์เพื่อท่านต้องการเรียกเก็บเงินจากการจอง
  • วันเข้าพัก
  • วันที่จอง
  • อัปเดตล่าสุด
  • ประเภทห้อง
  • แผนราคา
  • ช่องทางการจอง
  • รูปแบบการเก็บเงิน

4. คลิกที่หมายเลขจองที่ต้องการเพื่อขยายดูรายละเอียดการจองและรับการชำระเงิน (UPC)

  • ระบบอาจแจ้งให้ท่านกรอกรหัส OTP ท่านจะได้รับรหัส OTP จากอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนกับเรา

5. จากนั้นท่านจะเห็นรายละเอียดของบัตร UPC

หากไม่สามารถดูรายละเอียดบัตร UPC ได้ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

วิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC

 1. ดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินในระบบ YCS
 2. อนุมัติการชำระเงินโดยใช้เครื่องรูดบัตร POS ของท่าน ท่านจะได้รับสลิปการทำรายการพร้อมรหัสอนุมัติ
 3. ใช้รหัสอนุมัติ (authorization code) เดียวกันนั้นเพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับการจอง

วิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC สำหรับการจองที่มีการแก้ไขข้อมูล

 • หากมีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ท่านทราบ พร้อมใบยืนยันการจองที่ได้รับการแก้ไขข้อมูล (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “AMENDED“)
  หรือ
 • นอกจากนี้ ท่านยังดูข้อมูลการจองที่ถูกยกเลิกได้จากระบบYCS >> Bookings >> View bookings หากมีการแก้ไขการจอง มูลค่าการจองที่ระบุในระบบ YCS จะเป็นจำนวนที่อัปเดตล่าสุดเช่นกัน

 • ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่ระบุในใบยืนยันการจองที่ได้รับการแก้ไขข้อมูล

วิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC สำหรับการจองที่มีการยกเลิกการจอง

จำนวนเงินใดๆ ที่ที่พักจะได้รับจากการจองที่ถูกยกเลิกจะขึ้นกับนโยบายการยกเลิกการจองที่กำหนดในขณะที่ลูกค้าดำเนินการจอง  ท่านควรเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC สำหรับจำนวนเงินที่เป็นไปตามที่นโยบายการยกเลิกการจองกำหนดเท่านั้น

 • อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกการจองให้ท่านทราบ (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “CANCELLED“)ในอีเมลแจ้งการยกเลิกการจองจะระบุ จำนวนเงินที่ที่พักสามารถเรียกเก็บ (Amount Payable) จำนวนใหม่ที่เรียกเก็บจากบัตร UPC ได้  นโยบายการยกเลิกการจองจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินนี้ ซึ่งเป็นจำนวนที่ควรเรียกเก็บผ่านบัตร UPC สำหรับการจองที่ถูกยกเลิก
 • นอกจากนี้ ท่านยังดูข้อมูลการจองที่ถูกยกเลิกได้จากระบบ YCS >> การจอง (Bookings) >> ดูข้อมูลการจอง (Reservations) โดยสีตัวอักษรของคำว่า ยกเลิก จะเป็นสีแดง

หมายเหตุสำหรับการเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC

 • การเรียกเก็บเงินสามารถดำเนินการได้โดยผู้ใช้ระบบ YCS ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินบนระบบของเรา กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • เมื่อได้รับละเอียดของบัตร UPC แล้ว ท่านสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ได้โดยการกรอกรายละเอียดของบัตร UPC ลงในเครื่องรูดบัตรเครดิต
 • อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ท่านจะต้อง:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังเรียกเก็บเงินตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อตกลง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากระบบ YCS >> ข้อมูลต่างๆ (Resources) >> ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
  • ตรวจสอบว่าใส่หมายเลขบัตรถูกต้อง
  • ตรวจสอบว่าไม่มีการกันวงเงินจากบัตร UPC ที่ต้องการเรียกเก็บเงินไปก่อนแล้ว (การกันวงเงินล่วงหน้าจะทำให้บัตรใช้งานไม่ได้)
  • ตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บเงินในจำนวนที่ถูกต้อง (ตามที่ปรากฏในใบยืนยันการจอง)จำนวนเงินใดๆ ที่เกินจากที่ระบุจะทำให้การทำธุรกรรมถูกปฏิเสธ
  • โปรดทราบว่าการจองที่ถูกยกเลิกซึ่งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • บัตรนี้จะสามารถใช้ได้หนึ่งวันหลังจากที่ผู้เข้าพักเช็คเอาต์จากที่พักของท่าน ที่พักต้องดำเนินการเรียกเก็บเงินภายใน 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ เนื่องจากบัตร UPC จะมีอายุการใช้งานเพียง 150 วันเท่านั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ภายในเวลาที่กำหนด
  • อโกด้าใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าหากท่านไม่เรียกเก็บเงินนานเกิน 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ ระบบจะลบข้อมูลการจองนั้นๆ และท่านจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองดังกล่าวได้อีกต่อไป
 • ข้อความแจ้งถึง การละเมิดความปลอดภัย (Security Violation) บนเครื่อง EDC จะปรากฏหากมีการพยายามเรียกเก็บเงินจากบัตรไม่สำเร็จมากกว่า 5 ครั้ง หากข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้น กรุณารอ 1 ชั่วโมงก่อนพยายามเรียกเก็บเงินอีกครั้ง โดยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง รวมถึงสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ข้อความ บัตรถูกบล็อก FRE10 (Card Blocked FRE10) จะปรากฏหากมีการพยายามใช้บัตรสำหรับกิจกรรมใดๆ นอกเหนือจากการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการจอง กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับผู้ให้บริการเครื่อง EDC ของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่อง EDC ของท่านมีไว้สำหรับการใช้งานกับการประกอบธุรกิจที่พักหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย

1. ที่พักต้องกันวงเงินหรือไม่

ไม่จำเป็น เนื่องจากบัตรได้รับการการันตีวงเงินจาก Mastercard แล้ว การกันวงเงินใดๆ จะส่งผลให้บัตรเป็นโมฆะ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอบัตรใหม่

2. ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินจาก UPC สำหรับบริการใดบ้าง

อโกด้าให้บริการด้านการจองที่พักเท่านั้น บัตร UPC จะใช้ได้เฉพาะสำหรับการจองและจำนวนเงินที่ระบุไว้  สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ (เช่น ค่าชดเชยความเสียหาย ค่ามินิบาร์ ค่าที่จอดรถ) ที่พักจะต้องเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักโดยตรงเมื่อเช็คอินหรือเช็คเอาต์ ที่พักไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตร UPC ได้

3. ที่พักควรเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC โดยอ้างอิงราคาต่อคืนหรือต่อห้อง

ที่พักสามารถเลือกระหว่างการเรียกเก็บเงินตามราคาต่อคืนหรือราคาต่อห้อง  อย่างไรก็ตาม อโกด้าแนะนำให้เรียกเก็บเงินเพียง ครั้งเดียว ด้วยยอดรวมทั้งหมดของการจองนั้นๆ

4. ฉันควรทำอย่างไรหากอนุมัติ/เรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนของยอดบัตรโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • หากที่พักอนุมัติจำนวนเงินไม่เต็มจำนวน กรุณาใช้รหัสอนุมัติเดิมและเรียกเก็บเงินบางส่วนนั้นก่อน จากนั้นจึงดำเนินการอนุมัติและเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือ
 • หากที่พักได้อนุมัติและเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนแล้ว กรุณาดำเนินการซ้ำเพื่อเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือ

ในทั้งสองกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ที่พักตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้อนุมัติ/เรียกเก็บไปแล้ว ข้อความแจ้งเตือน “วงเงินไม่เพียงพอ(Insufficient fund) จะปรากฏหากที่พักพยายามเรียกเก็บเงินจำนวนใดๆ ที่สูงกว่ามูลค่าการจอง

หากท่านประสบปัญหาอื่นๆ กรุณาไปที่หน้าเพจ ฉันเรียกเก็บเงินไม่ได้ และต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...