บทความนี้จะช่วยให้ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินจากการจองโดยใช้บัตร UPC ซึ่งเป็นบัตรเสมือนจริงแบบใช้ครั้งเดียว

วิธีดูข้อมูลบัตร UPC

วิธีดูข้อมูลบัตร UPC มีดังนี้

 1. ไปที่ ระบบ YCS > การจอง (Bookings) > ดูข้อมูลการจอง (View Bookings)
 2. ค้นหาข้อมูลการจองโดยเลือกข้อมูลตาม วันที่เข้าพัก (Stay Date) หรือ วันจองห้องพัก (Booking Date)
  • หากต้องการค้นหาการจองเฉพาะเจาะจงสำหรับเรียกเก็บเงิน ท่านสามารถใส่หมายเลขการจองของอโกด้าแทนการกำหนดเกณฑ์การค้นหา
 3. คลิก ค้นหา (Search) เพื่อดูข้อมูลการจองที่ต้องการ
 4. คลิกที่หมายเลขการจองที่ต้องการเพื่อดูข้อมูล
 5. ที่ รายละเอียดการเข้าพัก (Stay Info) ไปที่หัวข้อ UPC แล้วคลิก คลิกเพื่อดู (Click to View)
 6. หน้าต่างป็อปอัปจะปรากฏขึ้นมาซึ่งแจ้งข้อมูลของบัตร UPC

หากไม่สามารถดูรายละเอียดบัตร UPC ได้ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

เคล็ดลับในการเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC/การแก้ปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC

 • การเรียกเก็บเงินสามารถดำเนินการได้โดยผู้ใช้ระบบ YCS ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลการชำระเงินเท่านั้น หากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเงิน กรุณา ติดต่อเรา สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • เมื่อได้รับละเอียดของบัตร UPC แล้ว ท่านสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ได้โดยการกรอกรายละเอียดของบัตร UPC ลงในเครื่องรูดบัตรเครดิต
 • อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ท่านจะต้อง:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังเรียกเก็บเงินตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าสู่ ระบบ YCS > ข้อมูลต่างๆ (Resources) > ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms & Conditions)
  • ตรวจสอบว่าใส่หมายเลขบัตรถูกต้อง
  • ตรวจสอบว่าไม่มีการกันวงเงินจากบัตร UPC ที่ต้องการเรียกเก็บเงินไปก่อนแล้ว (การกันวงเงินล่วงหน้าจะทำให้บัตรใช้งานไม่ได้)
  • ตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บเงินในจำนวนที่ถูกต้อง (ตามที่ปรากฏในใบยืนยันการจอง) จำนวนเงินใดๆ ที่เกินจากที่ระบุจะทำให้การทำธุรกรรมถูกปฏิเสธ
  • โปรดทราบว่าการจองที่ถูกยกเลิกซึ่งไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • ที่พักต้องดำเนินการเรียกเก็บเงินภายใน 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ เนื่องจากบัตร UPC จะมีอายุการใช้งานเพียง 150 วันเท่านั้น
  • เราจึงขอแนะนำให้ท่านเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ภายในเวลาที่กำหนด
  • อโกด้าใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าหากท่านไม่เรียกเก็บเงินนานเกิน 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ ระบบจะลบข้อมูลการจองนั้นๆ และท่านจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองดังกล่าวได้อีกต่อไป
 • ข้อความแจ้งถึง การละเมิดความปลอดภัย (Security Violation) จะปรากฏหากมีการพยายามเรียกเก็บเงินจากบัตรไม่สำเร็จมากกว่า 5 ครั้ง หากข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้น กรุณารอ 1 ชั่วโมงก่อนพยายามเรียกเก็บเงินอีกครั้ง โดยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง รวมถึงสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ข้อความ บัตรถูกบล็อก FRE10 (Card Blocked FRE10) จะปรากฏหากมีการพยายามใช้บัตรสำหรับกิจกรรมใดๆ นอกเหนือจากการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการจอง กรุณาติดต่อเราสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

วิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC

เพื่อเรียกเก็บเงิน กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินในระบบ YCS
 2. อนุมัติการชำระเงินโดยใช้เครื่อง POS ท่านจะได้รับสลิปการทำรายการพร้อมรหัสอนุมัติ
 3. ใช้รหัสอนุมัติเดียวกันนั้นและเรียกเก็บเงินจากการจอง

วิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC สำหรับการจองที่มีการแก้ไขข้อมูล

 • หากมีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ท่านทราบ พร้อมใบยืนยันการจองที่ได้รับการแก้ไขข้อมูล (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “AMENDED“) หรือ
 • เข้าสู่ ระบบ YCS > การจอง (Bookings) > ดูข้อมูลการจอง (View Bookings) สำหรับการจองที่มีการแก้ไขข้อมูล สีของ หมายเลข ID การจอง: XXX จะเป็นสีเหลือง หากมีการแก้ไขการจอง มูลค่าการจองที่ระบุในระบบ YCS จะเป็นจำนวนที่อัปเดตล่าสุดเช่นกัน
 • ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่ระบุในใบยืนยันการจองที่ได้รับการแก้ไขข้อมูล
chargeupc1

วิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC สำหรับการจองที่มีการยกเลิกการจอง

จำนวนเงินใดๆ ที่ที่พักจะได้รับจากการจองที่ถูกยกเลิกจะขึ้นกับนโยบายการยกเลิกการจองที่กำหนดในขณะที่ลูกค้าดำเนินการจอง ท่านควรเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC สำหรับจำนวนเงินที่เป็นไปตามที่นโยบายการยกเลิกการจองกำหนดเท่านั้น

 • อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกการจองให้ท่านทราบ (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “CANCELLED“) ในอีเมลแจ้งการยกเลิกการจองจะระบุ จำนวนเงินที่ที่พักสามารถเรียกเก็บ (Amount Payable) จำนวนใหม่ที่เรียกเก็บจากบัตร UPC ได้ นโยบายการยกเลิกการจองจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินนี้ ซึ่งเป็นจำนวนที่ควรเรียกเก็บผ่านบัตร UPC สำหรับการจองที่ถูกยกเลิก
 • นอกจากนี้ ท่านยังดูข้อมูลการจองที่ถูกยกเลิกได้จาก ระบบ YCS > การจอง (Bookings) > ดูข้อมูลการจอง (View Bookings) โดยสีตัวอักษรที่ หมายเลข ID การจอง: XXX จะเป็นสีแดง หากมีการแก้ไขการจอง มูลค่าการจองที่ระบุใน ระบบ YCS จะเป็นจำนวนที่อัปเดตล่าสุดเช่นกัน

คำถามที่พบบ่อย

1. ที่พักจำเป็นต้องกันวงเงินบัตรหรือไม่

ไม่จำเป็น เนื่องจากบัตรได้รับการการันตีวงเงินจาก Mastercard แล้ว บัตรที่มีการกันวงเงินจะไม่สามารถใช้การได้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอบัตรใหม่

2. ที่พักเรียกเก็บเงินที่ไม่ใช่ค่าที่พักได้หรือไม่

อโกด้าให้บริการด้านการจองที่พักเท่านั้น บัตร UPC จะใช้ได้เฉพาะสำหรับการจองและจำนวนเงินที่ระบุไว้  สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ (เช่น ค่าชดเชยความเสียหาย ค่ามินิบาร์ ค่าที่จอดรถ) ที่พักจะต้องเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักโดยตรงเมื่อเช็คอินหรือเช็คเอาต์ ที่พักไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่านบัตร UPC ได้

3. ที่พักเรียกเก็บเงินโดยอ้างอิงราคาต่อคืนหรือต่อห้องได้หรือไม่

ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินในราคาต่อคืนหรือต่อห้องได้  อย่างไรก็ตาม อโกด้าแนะนำให้เรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียวด้วยยอดรวมทั้งหมดของการจองนั้นๆ

4. ที่พักควรทำอย่างไรหากอนุมัติ/เรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจ

4. ที่พักควรทำอย่างไรหากอนุมัติ/เรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจ

 • หากที่พักอนุมัติจพนวนเงินบางส่วน กรุณาใช้รหัสอนุมัติเดิมและเรียกเก็บเงินบางส่วนนั้นก่อน จากนั้นจึงดำเนินการอนุมัติและเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือ
 • หากที่พักได้อนุมัติและเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนแล้ว กรุณาดำเนินการซ้ำเพื่อเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือ

ในทั้งสองกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ที่พักตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้อนุมัติ/เรียกเก็บไปแล้ว ข้อความแจ้งเตือน วงเงินไม่เพียงพอ (Insufficient fund) จะปรากฏหากที่พักพยายามเรียกเก็บเงินจำนวนใดๆ ที่สูงกว่ามูลค่าการจอง

หากท่านประสบปัญหาอื่นๆ กรุณาไปที่หน้าเพจ ฉันเรียกเก็บเงินไม่ได้ และต้องการความช่วยเหลือ