ในบางครั้งที่พักอาจไม่สามารถให้บริการห้องพักที่ลูกค้าจองไว้ได้ บทความนี้จะอธิบายวิธีหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวและวิธีแจ้งให้อโกด้าทราบหากที่พักไม่สามารถให้บริการห้องพักที่ลูกค้าจองไว้ได้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิเสธการจอง 

อโกด้ายืนยันการจองกับลูกค้าทันทีที่ลูกค้าจองที่พักเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าลูกค้าสามารถไปเข้าพักในห้องพักที่จองไว้ได้เมื่อถึงวันเช็คอิน อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ที่พักปฏิเสธการจองหรือที่พักไม่สามารถให้บริการลูกค้าตามที่ได้รับการจองได้ 

ทั้งนี้ เราแนะนำอย่างยิ่งให้ที่พักให้บริการห้องพักแก่ลูกค้าสำหรับการจองทั้งหมดที่ที่พักได้รับ การปฏิเสธการจองอาจส่งผลให้: 

 • ลูกค้าได้รับประสบการณ์การเข้าพักที่ไม่ดี 
 • ที่พักของท่านได้รับชื่อเสียงในทางลบ  
 • อโกด้าได้รับชื่อเสียงในทางลบ 

ตามที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้าระบุไว้ ที่พักจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ที่พักปฏิเสธการจอง ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ค่าปรับที่ที่พักต้องชำระหากปฏิเสธการจองของลูกค้า 

 

กรณีต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิเสธการจองและวิธีหลีกเลี่ยงการปฏิเสธการจอง 

 

กรณีที่ 1 – การจองซ้ำซ้อน การรับการจองเกินจำนวนห้องพักที่มี 

กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อที่พักได้รับการจองสำหรับห้องพักเดียวกันในวันเข้าพักเดียวกันหลายการจองแต่ที่พักมีจำนวนห้องพักไม่พอที่จะรองรับการจองเหล่านั้น สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด คือ 

 • จำนวนห้องพักว่างในแพลตฟอร์มการจองออนไลน์ทั้งหมดที่ที่พักใช้งานไม่ได้รับการซิงก์ข้อมูลให้ตรงกัน – กรณีนี้เกิดขึ้นได้เมื่อลูกค้าจองห้องพักกับอโกด้าแต่ห้องพักดังกล่าวยังคงขึ้นให้จองในวันเข้าพักเดียวกันบนเว็บไซต์อื่นและลูกค้าของเว็บไซต์นั้นได้จองห้องพักเดียวกันในวันเข้าพักเดียวกัน  
 • การตั้งค่าปฏิทินไม่ถูกต้อง – กรณีนี้เกิดขึ้นได้เมื่อที่พักระบุจำนวนห้องพักไม่ถูกต้อง เช่น ระบุว่ามีห้องพัก 2 ห้อง ทั้งๆ ที่มีแค่ 1 ห้องให้จอง จึงมีลูกค้าจองห้องพักทั้ง 2 ห้องนี้ แทนที่จะจองได้แค่ห้องเดียว 

 

กรณีที่ 2 – ข้อมูลราคาไม่ถูกต้อง 

เมื่อที่พักระบุราคาห้องพักไม่ถูกต้องในระบบหรือลืมปิดการใช้งานโปรโมชั่น ห้องพักที่ลงประกาศจึงแสดงราคาไม่ถูกต้องและอาจมีลูกค้าจองห้องพักที่แสดงราคาผิดนั้น ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคล็ดลับในการคำนวณราคาได้ที่: วิธีคำนวนราคาการจอง 

 

เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการจองซ้ำซ้อน การรับการจองเกินจำนวนห้องพักที่มี และข้อมูลราคาไม่ถูกต้อง  

 • หมั่นตรวจสอบอล็อตเมนต์ (จำนวนห้องพักที่เปิดให้จอง) ของท่านในระบบ YCS ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลห้องพักที่เปิดให้จองได้ที่: วิธีจัดการข้อมูลห้องพักที่เปิดให้จอง  
 • เมื่อได้รับการจอง กรุณาตรวจสอบว่าข้อมูลห้องพักของท่านบนเว็บไซต์การจองอื่นๆ ทั้งหมด ได้รับการอัปเดตเรียบร้อย 
 • หมั่นอัปเดตราคาห้องพักล่าสุดในระบบ YCS ท่านสามารถอ่านวิธีได้ที่:  วิธีแก้ไขราคาห้องพัก For details. 
 • กรุณาตรวจสอบว่าท่านระบุช่วงเวลาที่ถูกต้องสำหรับการมอบโปรโมชั่น ท่านสามารถดูวิธีได้ ที่นี่ 
 • หากท่านใช้ชาแนลเมเนเจอร์เพื่อบริหารจัดการห้องพักและราคาบนเว็บไซต์อื่นๆ ท่านสามารถอ่าน วิธีเชื่อมต่อชาแนลเมเนเจอร์กับอโกด้า 
 • หากท่านไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการจองบนคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา เราขอแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น YCS เพื่อบริหารจัดการห้องพักได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

 

กรณีที่ 3 – ข้อมูลที่พักไม่ถูกต้อง 

กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อท่านไม่อัปเดตข้อมูลล่าสุดให้ถูกต้องอยู่เสมอ เช่น นโยบายการยกเลิกการจอง นโยบายเกี่ยวกับเด็ก รวมถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก กรุณาอ่านวิธีอัปเดตข้อมูล เงื่อนไขการจอง หรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ในระบบ YCS ของเรา 

 

กรณีที่ 4 – ที่พักอยู่ระหว่างการปรับปรุง  

หากท่านไม่ปิดการจองห้องพักในช่วงที่ที่พักกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ท่านอาจได้รับการจองที่ท่านไม่สามารถให้บริการห้องพักได้ กรุณาวางแผนล่วงหน้าและปิดการจองห้องพักในช่วงเวลาที่ที่พักของท่านมีการปรับปรุง 

 

กรณีที่ 5 – การหยุดลงประกาศที่พัก 

การตัดสินใจหยุดลงประกาศที่พักเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอาจมีผลกระทบต่อการจองของลูกค้า ดังที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้า เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านให้บริการห้องพักแก่ลูกค้าสำหรับการจองที่ได้รับ เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องปฏิเสธการจองหรือได้รับการจองใหม่ กรุณาปิดการจองห้องพักอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนที่ท่านจะหยุดลงประกาศที่พัก 

 

สิ่งที่ที่พักสามารถเสนอให้ลูกค้าหากไม่สามารถรับรองการจองได้ 

หากที่พักของท่านไม่สามารถให้บริการห้องพักแก่ลูกค้าที่การจองได้รับการยืนยันแล้ว ที่พักควรเสนอทางเลือกอื่นให้แก่ลูกค้า โดยที่พักต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกค้าไม่มีที่พัก 

 • เสนอห้องพักในระดับเดียวกันหรือดีกว่าให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 • เสนอที่พักแห่งใหม่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

สำหรับที่พักแห่งใหม่ เราขอแนะนำให้ที่พักจัดเตรียมบริการขนส่งเพื่อพาลูกค้าไปส่งยังที่พักแห่งใหม่ด้วย ท่านสามารถติดต่อลูกค้าโดยตรงเพื่อแจ้งข้อมูลเหล่านี้ กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่ออ่านวิธีติดต่อลูกค้า 

หากท่านประสบปัญหาในการติดต่อลูกค้า กรุณาแจ้งไปยังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าเพื่อให้ทีมงานของเราช่วยติดต่อลูกค้าในนามของท่าน โดยแจ้งข้อมูลกับเราดังต่อไปนี้ 

 • ชื่อและนามสกุลของลูกค้า 
 • หมายเลขการจองของอโกด้า 
 • รายละเอียดที่พักแห่งใหม่ 
 • ประเภทห้องพักของที่พักแห่งใหม่ 
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ (เช่น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ลูกค้าอาจต้องชำระเมื่อเดินทางไปถึง) 

 

ค่าปรับที่ที่พักต้องชำระหากปฏิเสธการจองของลูกค้า 

การปฏิเสธการจองใดๆ ที่ที่พักได้รับจะส่งผลให้ที่พักต้องชำระค่าปรับในการปฏิเสธการจอง 

ที่พักอาจต้องชำระค่าปรับเท่ากับค่าห้องพักหนึ่งคืนโดยเฉลี่ยของมูลค่าการจองเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ค่าปรับจะขึ้นกับข้อเสนอที่ที่พักสามารถมอบให้ลูกค้าได้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ ระบบ YCS > เมนู “ช่วยเหลือ” (Help) > ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) 

อโกด้าจะเรียกเก็บค่าปรับนี้จากที่พักในภายหลังโดยขึ้นกับวิธีชำระเงินที่ที่พักใช้งาน 

 

คำถามที่พบบ่อย 

ทำอย่างไรหากต้องการแจ้งว่าที่พักไม่สามารถให้บริการห้องพักที่ลูกค้าจองเนื่องจากความผิดพลาดของระบบของอโกด้า 

กรุณาแจ้งให้ทีม Agoda Accommodation Support ทราบโดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS แล้วเลือก Contact Us ทีมงานจะตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันให้ที่พักทราบถึงทางเลือกต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การจองที่ดี เราขอแนะนำให้ท่านให้บริการห้องพักแก่ลูกค้าหากทำได้ 

 

ทำอย่างไรหากที่พักไม่สามารถมอบทางเลือกอื่นๆ ให้ลูกค้าได้ 

เราขอแนะนำให้ที่พักมอบทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมให้ลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทำได้ ที่พักสามารถยกเลิกการจองที่ได้รับและแจ้งให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าทราบว่าที่พักไม่สามารถเสนอทางเลือกอื่นๆ ให้ลูกค้าได้ 

ท่านสามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าได้ทางอีเมล biz@agoda.com หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในใบยืนยันการจองที่ได้รับ (ขึ้นกับสถานที่ตั้งของที่พักของท่าน)