บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบบริการตนเอง (Electronic Payment Administration Self Service – ePass)

ระบบ ePass คืออะไร

ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่ได้รับโดยใช้ระบบ ePass — ระบบการออกใบแจ้งหนี้ภายในระบบ YCS ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินจากหลายการจองรวมกันภายในครั้งเดียวได้โดยการใช้ระบบ ePass โดยเลือกใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้

ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินจากการจองที่ได้รับได้ในวันเช็คเอาต์ ตามนโยบายทั่วไปของอโกด้าเกี่ยวกับการชำระเงิน ที่พักไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หากการจองนั้นยังไม่ถึงวันที่กำหนดในการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลการจองและการเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะได้รับการบันทึกให้ตรวจสอบได้ในภายหลังในระบบ ePass

ข้อดีของการใช้ระบบ ePass

 • ที่พักสามารถเรียกเก็บเงินการจองหลายรายการได้พร้อมกัน
 • มีความยืดหยุ่นในเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ต้องการสำหรับการจองที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
 • ที่พักสามารถดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาได้โดยไม่จำกัดเวลาผ่านระบบ ePass เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการกระทบยอดหรือรายงานการชำระเงิน

รายละเอียดของเมนู ePass ในระบบ YCS

เข้าสู่ระบบ YCS > การเงิน (Finance) เพื่อดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน บัญชีผู้ใช้งานบางบัญชีเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าใช้แท็บ การเงิน (Finance) ในระบบ YCS หากที่พักเปิดใช้งานตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น แต่ยังไม่สามารถใช้ระบบ ePass ได้ กรุณาติดต่อเรา

 • ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) – หน้านี้แสดงข้อมูลการจองทั้งหมดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้แล้วหรือการจองที่ถูกยกเลิก (แสดงข้อมูลทันทีที่การจองถูกยกเลิก) ในหน้านี้ ที่พักสามารถอนุมัติหรือระบุข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการชำระเงินของแต่ละการจอง หรือหลายๆ การจองรวมกันเป็นหนึ่งรายการ โดยการจองทั้งหมดจะแสดงบนหน้านี้เป็นเวลา 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ เมื่อครบ 150 วันแล้วระบบจะลบการจองนั้นๆ ออกและที่พักจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองดังกล่าวได้อีกต่อไป โปรดทราบว่าธุรกรรมการคืนเงินจะยังคงแสดงในหน้านี้เสมอ จนกว่าจะมีการรวมธุรกรรมเป็นหนึ่งรายการ
 • ธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions) — หน้านี้แสดงข้อมูลการจองทั้งหมดที่เกิดขึ้น และการแก้ไขรายละเอียดธุรกรรมใดๆ ที่กระทำโดยฝ่ายการเงินของอโกด้า เครื่องมือช่วยค้นหามีเกณฑ์การค้นหาให้เลือกหลากหลาย สำหรับตรวจสอบสถานะการชำระเงินและรายละเอียดต่างๆ
 • การชำระเงิน (Remittances) — แสดงข้อมูลของธุรกรรมทั้งหมดที่เคยเรียกเก็บในอดีต
 • บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts) — ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับวิธีชำระเงินที่เลือกใช้กับอโกด้า
  • UPC: ระบุว่าคุณกำลังใช้วิธีเรียกเก็บเงินนี้
  • การโอนเงินผ่านธนาคาร: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคาร
  • E-card: ดูหมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตร E-card
 • ธุรกรรมสำหรับการการันตีล่วงหน้า (Advanced Guarantee Transactions) — แสดงข้อมูลของการจองใดๆ ก็ตามที่อยู่ภายใต้โปรแกรม AGP

การดำเนินการอื่นๆ ที่ที่พักสามารถทำได้จากแท็บ “การเงิน”

ด้านล่างนี้เป็นการดำเนินการทั่วไปที่ที่พักสามารถทำได้จากเมนู การเงิน (Finance)

วิธีขอสิทธิ์การเข้าใช้แท็บ “การเงิน” ในระบบ YCS

ท่านสามารถขอสิทธิ์เข้าใช้ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. สิทธิ์ทั่วไป:
  1. อนุมัติการจองในหน้า ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions)
  2. ตรวจสอบการจองในหน้า ธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions)
  3. ตรวจสอบหน้า การชำระเงิน (Remittances) หรือหน้า Summary
 2. สิทธิ์ในการดูข้อมูลบัตรเครดิต – เพื่อป้องกันการทุจริต เราขอแนะนำให้มอบสิทธิ์นี้แก่พนักงานระดับสูงเท่านั้น
  1. สิทธิ์ทั่วไปทั้งหมด
  2. สิทธิ์ในการดูข้อมูลบัตร UPC

กรุณา ติดต่อเรา เพื่อแจ้งว่าท่านต้องการให้บัญชีผู้ใช้ใดได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลใด

คำถามที่พบบ่อย

1. ที่พักของฉันใช้บัตร UPC เป็นวิธีเรียกเก็บเงิน และเพิ่งเปลี่ยนวิธีเรียกเก็บเงินเมื่อไม่นานมานี้ ฉันจำเป็นต้องขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือไม่

เราจะให้สิทธิ์ในการเข้าใช้แท็บ การเงิน (Finance) แก่ที่พักในช่วงที่มีการเปลี่ยนวิธีเรียกเก็บเงิน อย่างไรก็ตาม ที่พักสามารถส่งคำขอเข้าใช้เมนู การเงิน (Finance) ได้หากต้องการใช้ชื่อผู้ใช้อื่น หรือหากต้องการเพิ่มชื่อผู้ใช้อื่นในการเข้าถึงข้อมูล