บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หน้า User Management ของระบบ YCS เพื่อกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้และระดับของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ในระบบ YCS

หากต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ในระบบ YCS และให้สิทธิ์การใช้งานเครื่องมือต่างๆ กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ YCS
 2. ไปที่ การตั้งค่า (Settings) >> YCS User Management

 3. คลิก เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (Add a New User) และรอให้หน้าต่างป๊อปอัปปรากฏขึ้น
 4. กรอกรายละเอียดของผู้ใช้ใหม่ในหน้าต่างป๊อปอัปนี้ ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก:
  • อีเมลที่ใช้กับบัญชี YCS
  • หมายเลข ID ของที่พักที่ต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึง
  • ตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้นั้นๆ สำหรับแต่ละที่พัก
 5. เมื่อข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้ว คลิก เพิ่มผู้ใช้ (Add user) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 6. หากข้อความที่แจ้งว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จปรากฏขึ้น แสดงว่าเพิ่มผู้ใช้ใหม่สำเร็จแล้ว

การจัดการตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้เดิมที่มีอยู่

หากต้องการจัดการตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้เดิมที่มีอยู่ในระบบ YCS ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ YCS
 2. ไปที่ การตั้งค่า (Settings) >> YCS User Management
 3. ที่หน้าเพจการจัดการผู้ใช้ในระบบ YCS ให้ค้นหารายชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่ ซึ่งแสดงข้อมูลผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของที่พักที่เลือก
 4. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกไอคอน แก้ไข (Edit)ที่อยู่ถัดจากชื่อของผู้ใช้นั้นๆ

 5. หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของผู้ใช้ รวมถึงตำแหน่งหน้าที่และที่พักที่ผู้ใช้รายดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 6. เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องการในหน้าต่างนี้ เช่น ปรับเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของที่พักแต่ละแห่งโดยทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากรายการที่พักแต่ละแห่งที่แสดง
 7. สามารถใช้ ไอคอน ถังขยะเพื่อลบการเข้าถึงของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นการเพิกถอนการเข้าถึงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่พักนั้นๆ
 8. หากต้องการลบการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับที่พักทั้งหมดที่ผู้ใช้นั้นเชื่อมต่ออยู่ ให้คลิก โปรดทราบว่า: การดำเนินการนี้จะเป็นการลบสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับที่พักทั้งหมดที่มีในระบบ YCS ออกโดยสิ้นเชิง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ: ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดให้ละเอียดก่อนบันทึกข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการลบสิทธิ์การเข้าถึงโดยไม่ตั้งใจ

รายการตำแหน่งหน้าที่และลำดับชั้นของผู้ใช้

ด้านล่างนี้คือรายการตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้และระดับการเข้าถึงที่สามารถกำหนดให้ผู้ใช้แต่ละรายในระบบ YCS

ตำแหน่งหน้าที่ ระดับการเข้าถึง
Admin เข้าถึงข้อมูลของที่พักในระบบ YCS ได้โดยสมบูรณ์ยกเว้นการเงิน
Content Only จัดการคอนเทนต์ของที่พักได้เท่านั้น
Reservations Only จัดการการจองได้เท่านั้น
Finance — Supervisor ตรวจสอบและอนุมัติการชำระเงิน และจัดการบัญชีธนาคาร
Finance –Card Info Viewer ตรวจสอบและอนุมัติการชำระเงิน และดูรายละเอียดบัตร UPC ได้
Finance — General ตรวจสอบและอนุมัติการชำระเงิน

หมายเหตุเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้

 • ผู้ใช้ทุกคนสามารถมอบหมาย แก้ไข หรือลบตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้รายอื่นได้ หากตำแหน่งหน้าที่ของผู้รับมอบหมายมีลำดับต่ำกว่าหรือเท่ากัน
 • Admin (ผู้ดูแลระบบ) คือตำแหน่งสูงสุด โดยมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของที่พักได้อย่างเต็มที่ และเป็นตำแหน่งหน้าที่เดียวที่สามารถบริการจัดการตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ ทั้งหมดได้
 • ตำแหน่ง Content Only และ Reservations Only สามารถจัดการตำแหน่งหน้าที่ในหมวดหมู่ของตนเองและมอบสิทธิ์ให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ตามลำดับ
 • ตำแหน่ง Finance – Supervisors สามารถจัดการทั้งตำแหน่ง Finance – General และ Finance – Supervisors
 • ตำแหน่ง Finance – Card Info Viewers สามารถจัดการตำแหน่ง Finance — General และตำแหน่งของตนเองได้ โดยควบคุมการกระจายสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยของระบบ
 • ตำแหน่ง Finance – General สามารถจัดการตำแหน่งหน้าที่ได้เฉพาะในหมวดหมู่ของตนเองเท่านั้น

การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยและการแจ้งเตือน

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เราได้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน้าการจัดการผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า นอกจากรหัสผ่านแล้ว จะต้องมีการยืนยันระดับที่สองเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล การแก้ไขข้อมูลโดยผู้ใช้ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัp เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด เราจะส่งการแจ้งเตือนไปยังบัญชีทั้งหมดที่เป็น Admin ทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้หรือสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่พัก การทำเช่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้ในตำแหน่ง Admin ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้ใช้ และดำเนินการแก้ไขได้ทันทีหากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดพลาด การสื่อสารที่สอดคล้องกันนี้จะช่วยในการจัดการตำแหน่งหน้าที่ภายในระบบ YCS ได้อย่างราบรื่น

คำถามที่พบบ่อย

หน้าเพจการจัดการผู้ใช้ (User Management) ในระบบ YCS คืออะไร

หน้าเพจการจัดการผู้ใช้ในระบบ YCS ช่วยให้ที่พักสามารถจัดการตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่พักได้ด้วยตนเอง

แต่ละตำแหน่งหน้าที่หมายความว่าอย่างไรและเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง

ตำแหน่งหน้าที่มีหลากหลาย โดยแต่ละตำแหน่งมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ตำแหน่ง Admin มีสิทธิ์เต็มรูปแบบในการเข้าถึงข้อมูลที่พัก ในขณะที่ตำแหน่ง Content Only สามารถจัดการเนื้อหาคอนเทนต์ของที่พักเท่านั้น ส่วน Reservations Only สามารถจัดการเฉพาะข้อมูลการจองเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งหน้าที่ทางการเงินที่หลากหลาย โดยแต่ละตำแหน่งได้รับการออกแบบสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยเฉพาะ

ฉันจะลบตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้ได้อย่างไร

ไปที่หน้าต่างสำหรับการแก้ไขข้อมูล และทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายของตำแหน่งหน้าที่จากรายการที่มีให้เลือก

ปุ่ม "ถังขยะ" และ "เพิกถอนการเข้าถึงทั้งหมด" (Revoke all access) ทำหน้าที่อะไร

ปุ่มถังขยะจะเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดของผู้ใช้ของที่พักที่เลือก
ปุ่ม “เพิกถอนการเข้าถึงทั้งหมด” (Revoke all access) จะเพิกถอนการเข้าถึงของผู้ใช้ของที่พักทั้งหมดในระบบ YCS กรุณาใช้ปุ่มนี้ด้วยความระมัดระวัง

ใครสามารถมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ให้กับผู้ใช้ในระบบ YCS ได้บ้าง

ความสามารถในการมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่และลำดับชั้นของตัวผู้ใช้เอง ผู้ใช้สามารถกำหนด/แก้ไข/ลบตำแหน่งหน้าที่ที่เทียบเท่าหรือต่ำกว่าของตนเองได้ แต่ผู้ใช้ที่เป็น Admin (ผู้ดูแลระบบ) สามารถบริหารจัดการตำแหน่งหน้าที่ทั้งหมดได้

ผู้ใช้ใหม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกได้อย่างไร

ผู้ใช้ใหม่สามารถเข้าสู่ระบบโดยคลิกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน วิธีลงชื่อเข้าสู่ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต YCS ของอโกด้า

ใครจะได้ต้องรับการยืนยันโดยการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย

เฉพาะบุคคลที่ต้องการแก้ไขตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้หรือสิทธิ์การเข้าถึงเท่านั้นที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย มาตรการนี้ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเจตนาและได้รับอนุญาต

การแจ้งเตือนจะแจ้งให้ฉันทราบเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การแจ้งเตือนที่ส่งถึง Admin (ผู้ดูแลระบบ) จะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดกับตำแหน่งหน้าที่และสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...