บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หน้า User Management ของระบบ YCS เพื่อกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้และระดับของสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ในระบบ YCS

หากต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ในระบบ YCS และให้สิทธิ์การใช้งานเครื่องมือต่างๆ กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ YCS
 2. ไปที่ การตั้งค่า (Settings) >> YCS User Management

 3. คลิก เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (Add a New User) และรอให้หน้าต่างป๊อปอัปปรากฏขึ้น
 4. กรอกรายละเอียดของผู้ใช้ใหม่ในหน้าต่างป๊อปอัปนี้ ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก:
  • อีเมลที่ใช้กับบัญชี YCS
  • หมายเลข ID ของที่พักที่ต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึง
  • ตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้นั้นๆ สำหรับแต่ละที่พัก
 5. เมื่อข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดครบถ้วนแล้ว คลิก เพิ่มผู้ใช้ (Add user) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 6. หากข้อความที่แจ้งว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จปรากฏขึ้น แสดงว่าเพิ่มผู้ใช้ใหม่สำเร็จแล้ว

การจัดการตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้เดิมที่มีอยู่

หากต้องการจัดการตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้เดิมที่มีอยู่ในระบบ YCS ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ YCS
 2. ไปที่ การตั้งค่า (Settings) >> YCS User Management
 3. ที่หน้าเพจการจัดการผู้ใช้ในระบบ YCS ให้ค้นหารายชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่ ซึ่งแสดงข้อมูลผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของที่พักที่เลือก
 4. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกไอคอน แก้ไข (Edit) ที่อยู่ถัดจากชื่อของผู้ใช้นั้นๆ

 5. หน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดของผู้ใช้ รวมถึงตำแหน่งหน้าที่และที่พักที่ผู้ใช้รายดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 6. เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องการในหน้าต่างนี้ เช่น ปรับเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของที่พักแต่ละแห่งโดยทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากรายการที่พักแต่ละแห่งที่แสดง
 7. สามารถใช้ ไอคอน ถังขยะ เพื่อลบการเข้าถึงของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นการเพิกถอนการเข้าถึงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่พักนั้นๆ
 8. หากต้องการลบการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับที่พักทั้งหมดที่ผู้ใช้นั้นเชื่อมต่ออยู่ ให้คลิก โปรดทราบว่า: การดำเนินการนี้จะเป็นการลบสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับที่พักทั้งหมดที่มีในระบบ YCS ออกโดยสิ้นเชิง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ: ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดให้ละเอียดก่อนบันทึกข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการลบสิทธิ์การเข้าถึงโดยไม่ตั้งใจ

รายการตำแหน่งหน้าที่และลำดับชั้นของผู้ใช้

ด้านล่างนี้คือรายการตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้และระดับการเข้าถึงที่สามารถกำหนดให้ผู้ใช้แต่ละรายในระบบ YCS

ตำแหน่งหน้าที่ ระดับการเข้าถึง
Admin เข้าถึงข้อมูลของที่พักในระบบ YCS ได้โดยสมบูรณ์ยกเว้นการเงิน
Content Only จัดการคอนเทนต์ของที่พักได้เท่านั้น
Reservations Only จัดการการจองได้เท่านั้น
Finance — Supervisor ตรวจสอบและอนุมัติการชำระเงิน และจัดการบัญชีธนาคาร
Finance –Card Info Viewer ตรวจสอบและอนุมัติการชำระเงิน และดูรายละเอียดบัตร UPC ได้
Finance — General ตรวจสอบและอนุมัติการชำระเงิน

หมายเหตุเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้

 • ผู้ใช้ทุกคนสามารถมอบหมาย แก้ไข หรือลบตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้รายอื่นได้ หากตำแหน่งหน้าที่ของผู้รับมอบหมายมีลำดับต่ำกว่าหรือเท่ากัน
 • Admin (ผู้ดูแลระบบ) คือตำแหน่งสูงสุด โดยมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของที่พักได้อย่างเต็มที่ และเป็นตำแหน่งหน้าที่เดียวที่สามารถบริการจัดการตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ ทั้งหมดได้
 • ตำแหน่ง Content Only และ Reservations Only สามารถจัดการตำแหน่งหน้าที่ในหมวดหมู่ของตนเองและมอบสิทธิ์ให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ตามลำดับ
 • ตำแหน่ง Finance – Supervisors สามารถจัดการทั้งตำแหน่ง Finance – General และ Finance – Supervisors
 • ตำแหน่ง Finance – Card Info Viewers สามารถจัดการตำแหน่ง Finance — General และตำแหน่งของตนเองได้ โดยควบคุมการกระจายสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยของระบบ
 • ตำแหน่ง Finance – General สามารถจัดการตำแหน่งหน้าที่ได้เฉพาะในหมวดหมู่ของตนเองเท่านั้น

การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยและการแจ้งเตือน

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เราได้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน้าการจัดการผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า นอกจากรหัสผ่านแล้ว จะต้องมีการยืนยันระดับที่สองเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล การแก้ไขข้อมูลโดยผู้ใช้ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัp เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด เราจะส่งการแจ้งเตือนไปยังบัญชีทั้งหมดที่เป็น Admin ทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้หรือสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่พัก การทำเช่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้ในตำแหน่ง Admin ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้ใช้ และดำเนินการแก้ไขได้ทันทีหากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดพลาด การสื่อสารที่สอดคล้องกันนี้จะช่วยในการจัดการตำแหน่งหน้าที่ภายในระบบ YCS ได้อย่างราบรื่น

คำถามที่พบบ่อย

หน้าเพจการจัดการผู้ใช้ (User Management) ในระบบ YCS คืออะไร

หน้าเพจการจัดการผู้ใช้ในระบบ YCS ช่วยให้ที่พักสามารถจัดการตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่พักได้ด้วยตนเอง

แต่ละตำแหน่งหน้าที่หมายความว่าอย่างไรและเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง

ตำแหน่งหน้าที่มีหลากหลาย โดยแต่ละตำแหน่งมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ตำแหน่ง Admin มีสิทธิ์เต็มรูปแบบในการเข้าถึงข้อมูลที่พัก ในขณะที่ตำแหน่ง Content Only สามารถจัดการเนื้อหาคอนเทนต์ของที่พักเท่านั้น ส่วน Reservations Only สามารถจัดการเฉพาะข้อมูลการจองเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งหน้าที่ทางการเงินที่หลากหลาย โดยแต่ละตำแหน่งได้รับการออกแบบสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยเฉพาะ

ฉันจะลบตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้ได้อย่างไร

ไปที่หน้าต่างสำหรับการแก้ไขข้อมูล และทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการทำเครื่องหมายของตำแหน่งหน้าที่จากรายการที่มีให้เลือก

ปุ่ม "ถังขยะ" และ "เพิกถอนการเข้าถึงทั้งหมด" (Revoke all access) ทำหน้าที่อะไร

ปุ่มถังขยะจะเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดของผู้ใช้ของที่พักที่เลือก
ปุ่ม “เพิกถอนการเข้าถึงทั้งหมด” (Revoke all access) จะเพิกถอนการเข้าถึงของผู้ใช้ของที่พักทั้งหมดในระบบ YCS กรุณาใช้ปุ่มนี้ด้วยความระมัดระวัง

ใครสามารถมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ให้กับผู้ใช้ในระบบ YCS ได้บ้าง

ความสามารถในการมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่และลำดับชั้นของตัวผู้ใช้เอง ผู้ใช้สามารถกำหนด/แก้ไข/ลบตำแหน่งหน้าที่ที่เทียบเท่าหรือต่ำกว่าของตนเองได้ แต่ผู้ใช้ที่เป็น Admin (ผู้ดูแลระบบ) สามารถบริหารจัดการตำแหน่งหน้าที่ทั้งหมดได้

ผู้ใช้ใหม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกได้อย่างไร

ผู้ใช้ใหม่สามารถเข้าสู่ระบบโดยคลิกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน วิธีลงชื่อเข้าสู่ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต YCS ของอโกด้า

ใครจะได้ต้องรับการยืนยันโดยการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย

เฉพาะบุคคลที่ต้องการแก้ไขตำแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้หรือสิทธิ์การเข้าถึงเท่านั้นที่จะต้องดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย มาตรการนี้ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเจตนาและได้รับอนุญาต

การแจ้งเตือนจะแจ้งให้ฉันทราบเกี่ยวกับอะไรบ้าง

การแจ้งเตือนที่ส่งถึง Admin (ผู้ดูแลระบบ) จะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดกับตำแหน่งหน้าที่และสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ