บทความนี้จะอธิบายวิธีสำหรับที่พักในการยกเลิกการจองแบบ Property Collect และถานการณ์ที่ที่พักสามารถยกเลิกการจองได้ 
 

ปุ่ม “ยกเลิกการจอง” (Cancel Booking) 

ที่พักสามารถยกเลิกการจองที่ได้รับเมื่อลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องแก่ที่พักเพื่อยืนยันการจอง  

ปุ่ม “ยกเลิกการจอง” (Cancel Booking) จะปรากฏให้เห็นเฉพาะต่อเมื่อลูกค้าไม่สามารถให้หมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้องแก่ที่พัก  

ระบบจะส่งอีเมลไปให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อการจองถูกยกเลิก  

 

ปุ่มแจ้งลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show) 

ปุ่ม ลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show) จะปรากฏให้เห็นในเวลาเที่ยงคืนของวันเช็คอิน และจะปรากฏให้ใช้งานได้นาน 72 ชั่วโมง หากที่พักระบุว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก สถานะการจองนั้นจะได้รับการเปลี่ยนเป็นการจองถูกยกเลิก 

หากที่พักไม่กดปุ่มแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก ปุ่มจะกลายเป็นสีเทาและที่พักจะต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าทางอีเมล biz@agoda.com เพื่อแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก 

 ตัวอย่างปุ่มสำหรับแจ้งว่าลูกค้าไม่ไปเข้าพัก (No-Show) ในระบบ YCS 

 

คำถามที่พบบ่อย 

ที่พักสามารถขอยกเลิกการจองที่ได้รับได้เมื่อไร 

ที่พักขอยกเลิกการจองได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนวันเช็คอิน 

 

ที่พักสามารถนำการจองที่ยกเลิกไปกลับคืนมาได้หรือไม่ 

ที่พักไม่สามารถนำการจองที่ยกเลิกไปแล้วกลับคืนมาได้   

 

หากที่พักเป็นฝ่ายยกเลิกการจอง จะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองได้หรือไม่ 

เมื่อที่พักเป็นฝ่ายยกเลิกการจอง ลูกค้าจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง