บทความนี้จะบอกวิธีตรวจสอบและเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ สำหรับการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) สำหรับการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) และไม่มีการเรียกขอข้อมูลบัตรเครดิต (No credit card require) กรุณาอ่านข้อมูล ที่นี่

วิธียืนยันข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เข้าพัก

 • เมื่อการจองแบบ เรียกเก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) ได้รับการยืนยันแล้ว สิ่งแรกที่ที่พักสามารถทำได้คือ ตรวจสอบว่ารายละเอียดบัตรเครดิตของผู้เข้าพักถูกต้องหรือไม่ โปรดทราบว่า ที่พักจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรได้ 1 ครั้งเท่านั้น นั่นหมายความว่าเมื่อที่พักคลิกปุ่มเพื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว ที่พักจะไม่สามารถคลิกปุ่มดังกล่าวได้อีกต่อไป
 • เมื่อคลิกปุ่มเพื่อตรวจสอบข้อมูลบัตร ระบบ YCS จะแจ้งผลทันทีโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลที่ปรากฏจะยืนยันสถานะบัตรเครดิตของผู้เข้าพัก ว่าการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตผ่านหรือไม่ผ่าน หากยืนยันข้อมูลบัตรเครดิดไม่ผ่าน ที่พักสามารถขอให้ผู้เข้าพักแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตใหม่ตามรายละเอียดด้านล่าง
 • การตรวจสอบข้อมูลบัตรเช่นนี้จะดำเนินการได้ นับจากเวลาที่ที่พักได้รับการจองจนถึงวันเช็คอิน
 • ลูกค้าที่บัตรเครดิตผ่านการตรวจสอบมีโอกาสน้อยที่จะยกเลิกการจอง หากลูกค้ายกเลิกการจองและมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าธรรมเนียมการยกเลิกนี้มักจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ลูกค้าให้ข้อมูลไว้ได้ (แต่ไม่เสมอไป) บริการนี้เป็นวิธีที่เป็นมิตรกับลูกค้าในการยืนยันการจองที่ได้รับก่อนเช็คอิน

วิธีตรวจสอบ:

 1. ไปที่ระบบ YCS >> การจอง (Bookings) >> ดูข้อมูลการจอง (View Bookings)
 2. กรองผลลัพธ์โดยคลิกที่ตัวเลือกของหัวข้อ รูปแบบการชำระเงิน (Payment Model) เลือก ที่พักเรียกเก็บเงิน (Property collect) >> ยืนยัน (Apply)

 3. ค้นหาการจองที่ต้องการยืนยันข้อมูลบัตร และคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับ Property Collect จะปรากฏในคอลัมน์ทางด้านขวามือ
 4. หากที่พักยังไม่ได้ตรวจสอบบัตรเครดิตของผู้เข้าพัก ที่พักจะสามารถกดปุ่มแรกได้ โปรดทราบว่า ที่พักจะกดปุ่มนี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 5. คลิก ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตของผู้เข้าพักใช้งานได้หรือไม่ (Check if guest credit card is valid)
  1. หากการตรวจสอบผ่าน ปุ่ม ดูข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เข้าพัก (View guest credit card details) จะปรากฏให้ดำเนินการในขั้นต่อไป
  2. หากการตรวจสอบไม่ผ่าน ที่พักสามารถกดปุ่ม ดูข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เข้าพัก (View guest credit card details) และ/หรือ ขอข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่ (Request new guest credit card)

วิธีดูข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เข้าพัก

 • ที่พักจะสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เข้าพักได้ต่อเมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เข้าพักเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ที่พักจะดูข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เข้าพักได้ 7 วันก่อนเช็คอินเท่าทั้น หรือทันทีหลังจากที่มีการยกเลิกการจอง หากลูกค้าจองล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเช็คอิน ที่พักจะดูข้อมูลบัตรเครดิตได้หลังจากที่การตรวจสอบข้อมูลบัตรเสร็จสิ้น
 • ที่พักสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าได้ทั้งหมด 3 ครั้ง หลังจากดูข้อมูลบัตรเครดิตครบ 3 ครั้ง ระบบจะลบข้อมูลออกโดยอัตโนมัติ
 • หากที่พักเลือกดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า ที่พักจะกลายเป็นผู้มีหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองจากลูกค้า (หากมี) หากไม่ได้เลือกดูรายละเอียดบัตรเครดิตของผู้เข้าพัก อโกด้าจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองจากบัตรเครดิตของลูกค้าให้ในนามของที่พัก ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักซ้ำซ้อนในกรณีที่มีการยกเลิกการจอง อโกด้าจะไม่เป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง หากที่พักได้ดูข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เข้าพักแล้ว

วิธีดูข้อมูลบัตรเครดิต:

 1.  ไปที่ระบบ YCS >> การจอง (Bookings) >> ดูข้อมูลการจอง (View Bookings)
 2. กรองผลลัพธ์โดยคลิกที่ตัวเลือกของหัวข้อ รูปแบบการชำระเงิน (Payment Model) เลือก ที่พักเรียกเก็บเงิน (Property collect) >> ยืนยัน (Apply)

 3. ค้นหาการจองที่ต้องการยืนยันข้อมูลบัตร และคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับ Property Collect จะปรากฏในคอลัมน์ทางด้านขวามือ
 4. คลิก ดูข้อมูลบัตรเครดิตของผู้เข้าพัก (View guest credit card details) โปรดทราบว่า ข้อความด้านล่างปุ่มจะเป็นการนับจำนวนที่เหลืออยู่สำหรับการดูข้อมูลบัตร ซึ่งดูได้ทั้งหมด 3 ครั้ง
 5. ที่พักจะต้องยืนยันตัวตนด้วยระบบยืนยันตัวตนสองชั้น (two-factor authentication) ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการรักษาความปลอดภัย เมื่อได้รับแจ้งที่หน้าจอ กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ YCS
 6. หลังจากข้อมูลยืนยันตัวตนได้รับการยืนยัน ระบบจะส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ให้ทาง SMS ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ในหน้า “ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก (เวอร์ชั่นเก่า)” ในระบบ YCS โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการติดต่อของที่พักเป็นข้อมูลล่าสุด เนื่องจากที่พักสามารถคลิกดูรายละเอียดบัตรเครดิตได้ 3 ครั้งสำหรับการจองแต่ละครั้งเท่านั้น

วิธีขอข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่จากผู้เข้าพัก

หากตรวจสอบบัตรเครดิตของผู้เข้าพักไม่ผ่าน หรือที่พักพบว่าข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องเมื่อตรวจสอบ ที่พักจะสามารถขอข้อมูลบัตรเครดิตใหม่จากผู้เข้าพักได้ ที่พักสามารถดำเนินการนี้ได้ก่อนวันเช็คอินเท่านั้น ผู้เข้าพักจะมีเวลา 48 ชั่วโมงในการให้ข้อมูลบัตรใหม่

วิธีขอข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่:

 1.  ไปที่ระบบ YCS >> การจอง (Bookings) >> ดูข้อมูลการจอง (View Bookings)
 2. กรองผลลัพธ์โดยคลิกที่ตัวเลือกของหัวข้อ รูปแบบการชำระเงิน (Payment Model) เลือก ที่พักเรียกเก็บเงิน (Property collect) >> ยืนยัน (Apply)

 3. ค้นหาการจองที่ต้องการยืนยันข้อมูลบัตร และคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับ Property Collect จะปรากฏในคอลัมน์ทางด้านขวามือ
 4. คลิก ขอให้ลูกค้าส่งข้อมูลบัตรเครดิตใหม่ (Request new guest credit card) 
  1. การคลิกปุ่มนี้จะทำให้ระบบติดต่อผู้เข้าพักโดยอัตโนมัติทางอีเมลและ SMS เพื่อขอข้อมูลการชำระเงินใหม่ ผู้เข้าพักจะได้รับลิงก์ไปยังหน้าเพจสำหรับกรอกรายละเอียดการชำระเงินใหม่ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  2. เมื่อระบุรายละเอียดการชำระเงินใหม่แล้ว การจองจะได้รับการอัปเดตในระบบ YCS และท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. ที่พักสามารถดูหมายเลข CVV/CVC ของบัตรเครดิตที่ลูกค้าแจ้งไว้ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้าของเรา ระบบ YCS จะไม่แสดงหมายเลข CVV/CVC ของบัตรเครดิตของผู้เข้าพัก

2. ที่พักควรทำอย่างไรหากไม่ได้รับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบยืนยันตัวตนสองปัจจัย

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของที่พักเป็นข้อมูลล่าสุดบนหน้า “บุคคลติดต่อของที่พัก (เวอร์ชั่นเก่า)” ในระบบ YCS นอกจากนี้ ที่พักยังสามารถ ติดต่อเรา เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

3. ทำอย่างไรหากที่พักไม่รองรับประเภทบัตรเครดิตที่ลูกค้าให้ข้อมูลไว้

หากที่พักไม่รับบัตรเครดิตที่ลูกค้าให้ข้อมูลไว้ ที่พักสามารถขอข้อมูลบัตรใหม่ผ่านระบบ YCS เราขอแนะนำด้วยเช่นกันให้ที่พักติดต่อผู้เข้าพักเพื่อแจ้งให้ทราบว่าที่พักรับบัตรเครดิตประเภทใด

4. ที่พักต้องตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าก่อนขอข้อมูลบัตรใบใหม่หรือไม่

ไม่จำเป็น หากการยืนยันล้มเหลว ที่พักสามารถขอข้อมูลบัตรเครดิตใหม่ได้ทันที

5. ทำอย่างไรหากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่ หรือหากข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่ไม่ผ่านการตรวจสอบเช่นกัน

ที่พักสามารถติดต่อลูกค้าผ่านบริการส่งข้อความของระบบ YCS ในบางกรณี ที่พักยังสามารถขอยกเลิกการจองได้ หากลูกค้าไม่แจ้งข้อมูลบัตรเครดิตใบใหม่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด (โดยปกติคือ 48 ชั่วโมง) กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

6. ที่พักขอข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าทางโทรศัพท์หรืออีเมลได้หรือไม่

สำหรับการให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลบัตรเครดิต กรุณาใช้ลิงก์ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยที่ระบบ YCS มีให้บริการเท่านั้น การมอบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านช่องทางที่ปลอดภัยเท่านั้นจะช่วยปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของลูกค้าและที่พัก

7. ที่พักควรเก็บเงินค่าจองจากบัตรเครดิตของลูกค้าก่อนการเช็คอินหรือไม่
 • ไม่ควร การจองแบบเก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) ของอโกด้าเป็นการจองแบบชำระเงิน ณ ที่พักเท่านั้น ที่พักจึงไม่ควรเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าก่อนการเช็คอิน เราเข้าใจดีว่าในบางสถานการณ์ เช่น ในช่วงไฮซีซั่น ที่พักอาจต้องการกันวงเงินไว้ชั่วคราวเพื่อเป็นการประกันการจอง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเช่นนี้ไม่เป็นมิตรต่อลูกค้า เราจึงขอแนะนำไม่ให้ดำเนินการดังกล่าว
 • เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันเช็คอิน เราขอแนะนำให้ที่พักตรวจสอบบัตรเครดิตให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ผู้เข้าพักมีเวลามากขึ้นในการอัปเดตข้อมูลการชำระเงินในกรณีที่บัตรเครดิตที่ให้ไว้ไม่ไม่ผ่านการอนุมัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
8. เพราะเหตุใดที่พักจึงได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า "No MORP booking" เมื่อพยายามดูข้อมูลบัตรเครดิต

ข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

 1. บัญชีใช้งานที่ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบไม่ได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลบัตรเครดิต
 2. เว็บเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาทางเทคนิค กรุณาลองโหลดหน้าเพจของระบบ YCS และค้นหาการจองแบบ Property Collect ใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ด้านบน

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ  

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...