วิธีจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

บทความนี้จะอธิบายวิธีจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พักควรได้รับการอัปเดตอยู่เสมอเพื่อให้อโกด้าและลูกค้าสามารถติดต่อที่พักได้อย่างถูกต้อง

วิธีไปที่หน้า “ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก” ในระบบ YCS

ท่านสามารถจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พักได้ที่หัวข้อ ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก (Contacts) ในระบบ YCS

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ YCS

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู การตั้งค่า (Settings)

ขั้นตอนที่ 3 เลือก ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก (Contacts)

 

วิธีจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มข้อมูลบุคคลติดต่อ แก้ไข และลบข้อมูลบุคคลติดต่อ วิธีกำหนด ความรับผิดชอบ (Responsibilities) และ การสมัครรับข่าวสาร (Subscriptions) รายละเอียดการกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ จะอธิบายในบทความนี้ในตอนท้าย

หมายเหตุ: การกรอกข้อมูลการติดต่อต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

วิธีเพิ่มบุคคลติดต่อของที่พัก

ขั้นตอนที่ 1: คลิกปุ่ม +เพิ่มบุคคลติดต่อของที่พัก (+ Create New Contact)

ขั้นตอนที่ 2 กรอก ข้อมูลทั่วไป (General Information) และ รายละเอียดการติดต่อ (Contact Detail)

  • หากมีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่ง คลิก เพิ่มอีเมล (Add email address) หรือ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ (Add phone number)

หมายเหตุ: กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบสากลโดยไม่เว้นวรรคระหว่างตัวเลข (เช่น รหัสประเภท 66 รหัสจังหวัด 02 ให้กรอก 6621234567)

ขั้นตอนที่ 3 คลิก สร้าง (Create)

 

วิธีแก้ไขข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

หากต้องการอัปเดตข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก คลิกปุ่ม แก้ไข (Edit) ระบบ YCS จะอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้ คลิก บันทึก (Save) เพื่อยืนยันการแก้ไข หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล

วิธีลบข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

ท่านสามารถลบข้อมูลบุคคลติดต่อได้โดยคลิกปุ่ม ลบ (Delete) จากนั้นยืนยันการลบโดยคลิกปุ่ม ใช่ (Yes)

การค้นหาข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

ที่กล่องค้นหาทางมุมบนด้านซ้ายมือ ที่พักสามารถค้นหาข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พักโดยใช้ชื่อ อีเมล หรือตำแหน่งงาน เป็นเกณฑ์ในการค้นหา ดังรูปด้านล่าง

 

การเรียงลำดับข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

ที่ด้านล่างกล่องค้นหา ที่พักสามารถเลือกวิธีแสดงผลการค้นหาได้โดยคลิกที่ลูกศรเล็กๆ ข้างเมนูการเรียงผล โดยสามารถเรียงผลเรียงตาม ชื่อ นามสกุล หรือ ตำแหน่งงาน ดังรูปด้านล่าง คลิกที่ไอคอนรูปลูกศรที่อยู่ใกล้กับตัวเลือกการเรียงลำดับข้อมูล เพื่อเลือกการเรียงลำดับจากบนไปหาล่างหรือล่างไปหาบน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและการสมัครรับข่าวสาร

ข้อมูลที่แสดงในหัวข้อ ความรับผิดชอบ (Responsibilities) คืองานที่บุคคลติดต่อนั้นๆ รับผิดชอบ (เช่น การจอง คำถามทั่วไป หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม) ความรับผิดชอบที่เลือกจะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นของการเลือกรับอีเมลข่าวสารจากเราที่แท็บ การสมัครรับข่าวสาร (Subscriptions)

 

การจัดการข้อมูลการสมัครรับข่าวสาร

ที่พักสามารถสมัครรับข่าวสารในหัวข้อใดก็ได้ที่มีให้เลือกในแท็บ การสมัครรับข่าวสาร (Subscriptions) เมื่อสมัครรับข่าวสารแล้ว ที่พักจะได้รับการยืนยันการสมัครนั้นทางอีเมล

ตัวอย่างเช่น การสมัครรับข้อมูลการยืนยันการจองที่ส่งไปยังอีเมลอื่นๆ ของที่พัก

สำหรับการสมัครรับข่าวสาร กรุณาทำตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ใช้กล่องค้นหาทางมุมบนด้านซ้ายเพื่อค้นหาข้อมูลบุคคลติดต่อและเลือกอีเมลติดต่อที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่แท็บ การสมัครรับข่าวสาร (Subscriptions)

ขั้นตอนที่ 3: ทำเครื่องหมายลงในช่องของหัวข้อที่ต้องการสมัครรับข่าวสาร

หากไม่ต้องการรับข่าวสารอีกต่อไป ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ข้างต้น แล้วนำเครื่องหมายออกจากช่องที่เลือกไว้

 

ข้อมูลที่ต้องกรอกในช่องต่างๆ

หน้า ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก (Contacts) ได้รับการอัปเดตใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ ช่อง คำอธิบาย
แท็บ “ข้อมูลบุคคลติดต่อ” (Contact Info)
ข้อมูลทั่วไป (General Information) ตำแหน่งงาน (Job Role) ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน เลือกตำแหน่งงานจากรายการที่มีให้
คำนำหน้าชื่อ (Prefix) คำนำหน้าชื่อของบุคคลติดต่อ เลือกคำนำหน้าชื่อของบุคคลติดต่อจากรายการที่มีให้
ชื่อ (Name) ชื่อของบุคคลติดต่อ
นามสกุล (Surname) นามสกุลของบุคคลติดต่อ
รายละเอียดการติดต่อ (Contact Detail) อีเมลหลัก (Primary Email) อีเมลหลักของบุคคลติดต่อ
อีเมล อีเมลของบุคคลติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์หลัก (Primary Phone) หมายเลขโทรศัพท์หลักของบุคคลติดต่อ
แฟกซ์ (Fax) หมายเลขโทรสารของบุคคลติดต่อ
โทรศัพท์ (Phone) หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือของบุคคลติดต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลติดต่อ

แท็บ “การสมัครรับข่าวสาร” (Subscription)

ที่พักสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการสมัครรับข่าวสารทางอีเมล

 

ข้อมูลเพิ่มเติม