บทความนี้จะอธิบายวิธีจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พักควรได้รับการอัปเดตอยู่เสมอเพื่อให้อโกด้าและลูกค้าสามารถติดต่อที่พักได้อย่างถูกต้อง

 

วิธีไปที่หน้า “ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก” ในระบบ YCS

ไปที่เมนู ตั้งค่า (Settings) แล้วเลือกหัวข้อ ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก (Contacts)

 

วิธีจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

บทความนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มข้อมูลบุคคลติดต่อ แก้ไข และลบข้อมูลบุคคลติดต่อ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลติดต่อและการสมัครรับข่าวสาร

หมายเหตุ: ข้อมูลการติดต่อต้องเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีเพิ่มบุคคลติดต่อของที่พัก

เมื่อคลิกปุ่ม เพิ่มบุคคลติดต่อของที่พัก (Create New Contact) แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลจะปรากฏขึ้นดังตัวอย่างด้านล่าง หากต้องการเพิ่มอีเมลหรือหมายเลโทรศัพท์มากกว่าหนึ่ง คลิก เพิ่มอีเมล (Add email address) หรือ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ (Add phone number) คลิกปุ่ม สร้าง (Create) เพื่อบันทึก หรือคลิก ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล

*แนะนำให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบสากลโดยไม่เว้นวรรคระหว่างตัวเลข (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย เลือกรหัสประเภท +66 จากรายการ จากนั้นกรอก 21234567 ลงในช่องหมายเลขโทรศัพท์ (ไม่ต้องเริ่มด้วย 02)*

 

วิธีแก้ไขข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก คลิกปุ่ม แก้ไข (Edit) เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อยืนยันการแก้ไข หรือคลิก ยกเลิก (Cancel) เพื่อยกเลิกการแก้ไขข้อมูล

 

วิธีลบข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

ลบข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พักได้โดยการคลิกปุ่ม ลบ (Delete)  จากนั้นจึงกดปุ่มยืนยันว่าต้องการลบ

 

การค้นหาข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

ที่กล่องค้นหาทางมุมบนด้านซ้ายมือ ที่พักสามารถค้นหาข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พักโดยใช้ชื่อ อีเมล หรือตำแหน่งงาน เป็นเกณฑ์ในการค้นหา ดังรูปด้านล่าง

 

การเรียงลำดับข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

ที่ด้านล่างกล่องค้นหา ที่พักสามารถเลือกวิธีแสดงผลการค้นหาได้โดยคลิกที่ลูกศรเล็กๆ ข้างเมนูการเรียงผล โดยสามารถเรียงผลเรียงตาม ชื่อ นามสกุล หรือ ตำแหน่งงาน ดังรูปด้านล่าง Click the small arrow next to toggle between ascending and descending sorting.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบและการสมัครรับข่าวสาร

ข้อมูลที่แสดงในหัวข้อ ความรับผิดชอบ (Responsibilities) คืองานที่บุคคลติดต่อนั้นๆ รับผิดชอบ (เช่น การจอง คำถามทั่วไป หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม) ความรับผิดชอบที่เลือกจะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นของการเลือกรับอีเมลข่าวสารจากเราที่แท็บ การสมัครรับข่าวสาร (Subscriptions) โปรดทราบว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนยังอยู่ระหว่างการดำเนินการในขณะนี้

 

ข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบฟอร์ม

รายละเอียดต่างๆ ที่ต้องกรอกในหน้า ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก มีดังนี้

หัวข้อ

ช่อง

คำอธิบาย

แท็บ “ข้อมูลบุคคลติดต่อ” (Contact Info)

ข้อมูลทั่วไป (General Information)

ตำแหน่งงาน (Job Role) This is the contact’s job role. เลือกตำแหน่งงานจากรายการที่มีให้
  คำนำหน้าชื่อ (Prefix)

This is the contact’s name prefix. เลือกคำนำหน้าชื่อของบุคคลติดต่อจากรายการที่มีให้

ชื่อ (Name) ชื่อของบุคคลติดต่อ
  นามสกุล (Surname)

นามสกุลของบุคคลติดต่อ

รายละเอียดการติดต่อ (Contact Detail)

อีเมลหลัก (Primary Email) อีเมลหลักของบุคคลติดต่อ
  อีเมล (Email)

อีเมลรองของบุคคลติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์หลัก (Primary Phone) หมายเลขโทรศัพท์หลักของบุคคลติดต่อ
  แฟกซ์ (Fax)

หมาเลขโทรสารของบุคคลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ (Mobile) หมาเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลติดต่อ
ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลติดต่อ

แท็บ “การสมัครรับข่าวสาร” (Subscriptions)

ข้อความแจ้งเตือน (Notification)

ประเภทของข้อความแจ้งเตือน (Notification Type) ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทของข้อความแจ้งเตือนที่ต้องการรับ (ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ)
  หัวข้อต่างๆ ในการรับข่าวสาร

ผู้ใช้งานสามารถเลือกว่าต้องการสมัครรับข่าวสารในหัวข้อใด ช่องทางในการรับข่าวสารขณะนี้คือทางอีเมลเท่านั้น

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำอย่างไรหากต้องการส่งคำขอให้อัปเดตข้อมูลการสมัครรับอีเมลข่าวสารจากอโกด้า

หากต้องการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครรับข่าวสาร กรุณาติดต่อทีมงานช่วยเหลือของอโกด้าโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help?) ในระบบ YCS