เนื้อหาของบทความนี้

วิธีไปที่หน้า “ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก” (Contacts)

ท่านสามารถจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พักได้ที่หัวข้อ ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก (Contacts) ในระบบ YCS

 1. เข้าสู่ระบบ YCS
 2. ไปที่ การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก (Contacts)

วิธีจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก โปรดทราบว่ารายละเอียดการติดต่อจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีเพิ่มข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

 1. คลิกปุ่ม +เพิ่มบุคคลติดต่อของที่พัก (+ Create New Contact)
 2. กรอก ข้อมูลทั่วไป (General Information) และ รายละเอียดการติดต่อ (Contact Detail)
 • หากมีอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มากกว่าหนึ่ง คลิก เพิ่มอีเมล (Add email address) หรือ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ (Add phone number)
 • เราขอแนะนำให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบสากลโดยไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่างเช่น รหัสประเทศของประเทศไทยคือ +66 และรหัสพื้นที่ของกรุงเทพฯ คือ 02 ดังนั้นหมายเลขโทรศัพท์ของกรุงเทพฯ จะต้องป้อนดังนี้ 662xxxxxxx
 1. คลิก สร้าง

วิธีแก้ไขข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

หากท่านต้องการแก้ไขรายละเอียดของผู้ติดต่อ กรุณาคลิก แก้ไข (Edit) จากนั้นคลิก บันทึก หากท่านต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง คลิก ยกเลิก (Cancel)

วิธีลบข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

ท่านสามารถลบผู้ติดต่อได้โดยคลิก ลบ (Delete) ยืนยันการลบโดยคลิก ใช่ (Yes)

วิธีค้นหาข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

ที่กล่องค้นหาทางมุมบนด้านซ้ายมือ ที่พักสามารถค้นหาข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พักโดยใช้ชื่อ อีเมล หรือตำแหน่งหน้าที่ เป็นเกณฑ์ในการค้นหา ดังแสดงด้านล่าง

วิธีจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

วิธีเรียงลำดับข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

ที่ด้านล่างกล่องค้นหา ที่พักสามารถเลือกวิธีแสดงผลการค้นหาได้โดยคลิกที่ลูกศรเล็กๆ ข้างเมนูการเรียงผล โดยสามารถผลเรียงตาม ชื่อ นามสกุล หรือ ตำแหน่งงาน ดังรูปด้านล่าง คลิกที่ไอคอน ลูกศรเล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับตัวเลือกการเรียงลำดับข้อมูล เพื่อเลือกการเรียงลำดับจากบนไปหาล่างหรือล่างไปหาบน

วิธีจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

หน้าที่ความรับผิดชอบและการสมัครรับข่าวสารจากอโกด้า

ข้อมูลที่แสดงในหัวข้อ ความรับผิดชอบ (Responsibilities) คืองานที่บุคคลติดต่อนั้นๆ รับผิดชอบ (เช่น การจอง คำถามทั่วไป หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม) ความรับผิดชอบที่เลือกจะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นของการเลือกรับอีเมลข่าวสารจากเราที่แท็บ การสมัครรับข่าวสาร (Subscriptions)

วิธีจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

การจัดการข้อมูลการสมัครรับข่าวสารจากอโกด้า

ที่พักสามารถสมัครรับข่าวสารให้บุคคลติดต่อของที่พักในหัวข้อใดก็ได้ที่มีให้เลือกในแท็บ การสมัครรับข่าวสาร (Subscriptions) เมื่อสมัครรับข่าวสารแล้ว ระบบจะส่งการแจ้งเตือนให้ทางอีเมล ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถกำหนดให้บุคคลติดต่อของที่พักเป็นผู้รับใบยืนยันการจองเมื่อมีลูกค้าจองที่พัก

สำหรับการสมัครรับข่าวสาร กรุณาทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ค้นหาและเลือกอีเมลของผู้ติดต่อโดยใช้ กล่องค้นหา
 2. คลิกที่ การสมัครรับข่าวสาร (Subscriptions) 
 3. ทำเครื่องหมายในช่องการสมัครรับข่าวสารที่ต้องการ

หากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้านบน จากนั้นนำเครื่องหมายออกจากช่องการสมัครรับข่าวสารที่ต้องการ

วิธีจัดการข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก

ข้อมูลที่ต้องกรอกในช่องต่างๆ

หน้า ข้อมูลบุคคลติดต่อของที่พัก (Contacts) มีช่องต่างๆ ตามที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง:

หัวข้อ ช่อง คำอธิบาย
แท็บ “ข้อมูลบุคคลติดต่อ” (Contact Info)
ข้อมูลทั่วไป (General Information) ตำแหน่งงาน (Job Role) ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ เลือกตำแหน่งงานจากรายการที่มีให้
คำนำหน้าชื่อ (Prefix) คำนำหน้าชื่อของบุคคลติดต่อ เลือกคำนำหน้าชื่อของบุคคลติดต่อจากรายการที่มีให้
ชื่อ นามสกุล ชื่อของบุคคลติดต่อ
นามสกุล (Surname) นามสกุลของบุคคลติดต่อ
รายละเอียดการติดต่อ (Contact Detail) อีเมลหลัก (Primary Email) อีเมลหลักของบุคคลติดต่อ
อีเมล (Email) อีเมลสำรองของบุคคลติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์หลัก (Primary Phone) หมายเลขโทรศัพท์หลักของบุคคลติดต่อ
แฟกซ์ (Fax) หมายเลขโทรสารของบุคคลติดต่อ
โทรศัพท์ (Phone) หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำรองของบุคคลติดต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ความรับผิดชอบ (Responsibilities) หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลติดต่อ
แท็บ “การสมัครรับข่าวสาร” (Subscriptions)
การแจ้งเตือน (Notification) ประเภทของข้อความแจ้งเตือน (Notification Type) ประเภทของการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้สามารถเลือกรับ
หัวข้อต่างๆ ในการรับข่าวสาร (Subscription Type) ผู้ใช้งานสามารถเลือกว่าต้องการสมัครรับข่าวสารในหัวข้อใด 

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ  

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านบทความนี้ในภาษาอื่น

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...