บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีตรวจสอบว่าข้อมูลบัญชีธนาคารของที่พักได้รับการอนุมัติหรือไม่ และหากไม่ผ่านอนุมัติ ที่พักควรดำเนินการอย่างไร

 

หากท่านกำลังกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารเป็นครั้งแรก กรุณาดูวิธีจาก บทความนี้

วิธีตรวจสอบว่าข้อมูลบัญชีธนาคารผ่านอนุมัติหรือไม่ 

ทีมงานของเราจะตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารที่ท่านกรอกภายใน 5 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ระบบ YCS

 1. เข้าสู่ ระบบ YCS แล้วเลือกแท็บePassแล้วเลือก”บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts)

รูปสกรีนช็อตด้านบนแสดงให้เห็นว่าสถานะของบัญชีธนาคาร คือ รออนุมัติ (Pending)

สถานะอื่นๆ ที่อาจปรากฏ คือ อนุมัติแล้ว (Approved) หรือ ไม่ผ่านอนุมัติ (Rejected)

 

ทำอย่างไรหากบัญชีธนาคารมีสถานะ “ไม่ผ่านอนุมัติ”

เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านแล้ว ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาท่านเพื่อขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง อีเมลที่ส่งให้ท่านจะมาจาก Biz@agoda.com หรือ AC-Bank@agoda.com กรุณาตรวจสอบว่าท่านได้รับอีเมลจากอโกด้าหรือไม่ที่กล่องข้อความของท่าน รวมถึงโฟลเดอร์อีเมลขยะ

 

โปรดทราบว่า ท่านควรแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารเมื่อข้อมูลธาคารของท่านไม่ผ่านการอนุมัติเท่านั้น หากท่านยกเลิกการส่งข้อมูลบัญชีธนาคารและส่งใหม่อีกครั้ง ขั้นตอนการดำเนินการจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและการพิจารณาการอนุมัติอาจใช้เวลาเพิ่มอีก 5 วันทำการ

 

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ 

ปัญหาเกี่ยวกับ Swift Code

 • รูปแบบของSWIFT Code ต้องมี 8 หรือ 11 ตัวอักษร เป็นอักษรตัวใหญ่ และประกอบด้วยตัวเลขได้ ตัวอย่าง: BBBBUS3M หรือ BBBBUS3MXXX
 • สำหรับธนาคารในญี่ปุ่นกรุณาใส่รหัสสาขา (Branch Code) ด้านหน้าหมายเลขบัญชี (Account Number) ในช่องเดียวกัน

การกรอกตัวอักษรที่ไม่อนุญาตให้ใช้ 

 • ระบบรองรับตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอารบิกเท่านั้นกรุณาลบตัวอักษรที่ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ที่มีอยู่ในช่องใดๆ ก็ตาม
 • หากบัญชีธนาคารของท่านไม่ผ่านอนุมัติเนื่องจากการใช้ตัวอักษรที่รับบไม่รองรับกรุณาลบตัวอักษรดังกล่าวดังที่แจ้งในอีเมล
 • กรุณากรอกข้อโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและเลขอารบิก(0-9) และงดใช้อักษรพิเศษ (เช่น = ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @) หากข้อมูลบัญชีของท่านมีเครื่องหมาย & กรุณาแทนด้วยคำว่า “and”

ปัญหาเกี่ยวกับหมายเลข IBAN

 • หมายเลขIBAN ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 32 ตัว โดยความยาวจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อักษรสองตัวแรกของ IBAN ซึ่งเป็นรหัสประเทศจะต้องไม่เว้นวรรคและไม่มีคำว่า IBAN
 • ตัวอย่าง: HU02116000060000000064247067
 • กรอกหมายเลขIBAN โดยไม่เว้นวรรคใดๆ

เอกสารรับรองที่จำเป็น

 • สำหรับบางประเทศเราอาจต้องการเอกสารรับรองเพิ่มเติม เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล
 • ข้อมูลที่กรอกในช่อง”ชื่อบัญชี” (Bank Account Name) ในระบบYCS จะต้องตรงกับชื่อบัญชีในเอกสารรับรอง
 • ชื่อเจ้าของบัญชีชื่อบัญชี และชื่อธนาคาร จะต้องปรากฏให้เห็นในเอกสารรับรอง หากใช้บัญชีธนาคารของบริษัท ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อบริษัทเช่นกัน
 • หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้ฝ่ายการเงินของเราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล ท่านสามารถตอบอีเมลดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารตามที่ได้รับแจ้งมาให้เรา