0

แจ้งการเปลี่ยนวิธีกำหนดราคาบนระบบ YCS

เราขอเรียนให้ทราบว่า เราได้อัปเดตวิธีกำหนดราคาของที่พักในระบบ YCS เสร็จเรียบร้อยแล้ว นับจากนี้ไป ที่พักจะสามารถกำหนดราคาในรูปแบบ Reference Sell Rate ในระบบ YCS ได้เท่านั้น [...]