Việc quản lý giá và tình trạng phòng trống trong vài tuần hoặc tháng tới có thể giúp cơ sở kinh doanh của quý đối tác tăng khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận của quý đối tác tới nhiều khách du lịch đặt phòng trước. Đây là bước quan trọng để đảm bảo hoạt động liền mạch và đáp ứng mong đợi của khách. Quản lý giá và tình trạng phòng trống thông qua Trung tâm Tình trạng phòng trống hoặc Lịch để khách tiềm năng có thể đặt phòng của quý đối tác. 

Làm cách nào để tôi quản lý giá và tình trạng phòng trống trong Trung tâm Tình trạng phòng trống? 

Quản lý giá và tình trạng phòng trống trong Trung tâm Tình trạng phòng trống 

 1. Đăng nhập vào YCS. 
 2. Bấm vào Giá và Tình trạng phòng trống >> Trung tâm Tình trạng phòng trống. 
 3. Đặt dạng xem Danh sách để bao gồm ngày và phòng quý đối tác muốn cập nhật.  
  • Chọn phạm vi ngày ở phía trên bên trái trang. Khi quý đối tác muốn quay lại ngày hiện tại, chỉ cần bấm vào Hôm nay. 
  • Đơn giản hóa dạng xem của quý đối tác bằng cách bấm vào menu thả xuống Phòng và chỉ chọn những phòng quý đối tác muốn hiển thị. Khi làm việc với nhiều phòng, hãy bấm vào hàng có tên phòng để thu gọn cho đến khi quý đối tác sẵn sàng cập nhật. 
  • Các phòng sẽ được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Cuộn lên và xuống để xem tất cả các phòng và cuộn sang phải và trái để xem tất cả các ngày trong phạm vi ngày đã chọn.  
 4. Tìm hàng Số đêm còn phòng trống trong phòng quý đối tác muốn cập nhật tình trạng phòng trống, sau đó bấm vào ô để chọn ngày quý đối tác muốn điều chỉnh. Bấm và kéo thanh trượt màu xanh lam để áp dụng thay đổi của quý đối tác cho nhiều ngày.  
 5. Trong cửa sổ bật lên xuất hiện, nhập số lượng phòng quý đối tác muốn bán vào những ngày này và bấm Cập nhật. 
 6. Quản lý giá bằng cách bấm vào một ô trong hàng phương án giá và sử dụng thanh trượt màu xanh lam để chọn nhiều ngày. 
 7. Nhập giá cho phương án giá trong cửa sổ bật lên >> Bấm Cập nhật. 

Quản lý giá và tình trạng phòng trống trong Lịch 

 1. Đăng nhập vào YCS. 
 2. Bấm vào Giá và Tình trạng phòng trống >> Lịch. 
 3. Bấm vào một ngày để chọn ngày đó, hoặc bấm và kéo chuột qua tất cả các ngày quý đối tác muốn cập nhật. Bấm và kéo thanh trượt màu xanh lam để điều chỉnh thêm phạm vi ngày.  
  • Nhiều thiết lập khác sẽ hiển thị sau khi ngày được chọn. Quý đối tác có thể thay đổi ngày bắt đầu và ngày kết thúc tại đây, điều này đặc biệt hữu ích khi thêm giá và tình trạng phòng trống trong thời gian dài hơn.  
  • Bấm vào Đặt ngày cụ thể để cập nhật tình trạng phòng trống chỉ cho các ngày trong tuần, cuối tuần hoặc một số ngày nhất định trong tuần. 
 4. Những phòng quý đối tác đã chọn hiển thị sẽ được hiển thị trong mục Tình trạng phòng trống cùng với số lượng phòng sẵn sàng bán. Bấm vào Hiển thị thêm để hiển thị danh sách đầy đủ các phòng.  
  • Nếu một phòng có số lượng phòng trống khác nhau vào những ngày đã chọn thì số phòng cần bán sẽ được gắn nhãn là Nhiều. 
 5. Cập nhật số lượng phòng cần bán cho mỗi phòng. 
 6. Trong mục Phương án giá, nhập giá phòng cho mỗi phương án giá.  
 7. Xem lại tình trạng phòng trống và chi tiết giá của quý đối tác, rồi bấm Lưu. 

Thẻ Nâng cao có gì? 

Trong cửa sổ thông tin (được thể hiện ở phía bên tay phải của lịch), có hai thẻ: Cơ bản và Nâng cao. Thẻ Nâng cao cho phép quý đối tác cập nhật chi tiết cụ thể cho từng loại phòng, chẳng hạn như giới hạn đặt phòng, cũng như thời gian lưu trú tối thiểu và tối đa cho từng phương án giá. 

 • Không được phép nhận phòng và Không được phép trả phòng 
Không được phép nhận phòng  Không được phép trả phòng 
Hạn chế việc nhận phòng vào một ngày (hoặc phạm vi ngày) cụ thể. 

Nếu thời gian ở của khách bao gồm ngày này, nhưng không bắt đầu vào ngày này, thì cơ sở lưu trú của quý đối tác sẽ có thể đặt trước. 

Tuy nhiên, nếu thời gian lưu trú của khách bắt đầu vào ngày này, cơ sở lưu trú của quý đối tác sẽ không thể đặt được. 

Hạn chế việc trả phòng vào một ngày (hoặc phạm vi ngày) cụ thể. 

Nếu thời gian ở của khách bao gồm ngày này, nhưng không kết thúc vào ngày này, thì cơ sở lưu trú của quý đối tác sẽ có thể đặt trước. 

Tuy nhiên, nếu thời gian ở của khách kết thúc vào ngày này thì cơ sở lưu trú của quý đối tác sẽ không thể đặt trước. 

Làm cách nào để tôi hạn chế ngày nhận phòng và trả phòng trên Lịch? 

 1. Vào YCS >> Giá và Tình trạng phòng trống >> Lịch.   
 2. Chọn loại phòng và phương án giá mà quý đối tác muốn cập nhật. 
 3. Trên Lịch, chọn ngày hoặc phạm vi ngày. 
 4. Trong cửa sổ thông tin (được thể hiện ở phía bên tay phải của lịch), bấm vào thẻ Nâng cao. 
 5. Đánh dấu vào ô thích hợp để đóng ngày nhận phòng hoặc trả phòng. 
 6. Bấm Lưu. 

Làm cách nào để tôi thiết lập số đêm ở tối thiểu/tối đa? 

 1. Vào YCS >> Giá và Tình trạng phòng trống >> Lịch. 
 2. Chọn loại phòng và phương án giá mà quý đối tác muốn cập nhật. 
 3. Chọn ngày hoặc phạm vi ngày mà quý đối tác muốn áp dụng chính sách. 
 4. Trong cửa sổ thông tin (được thể hiện ở phía bên tay phải của lịch), bấm vào thẻ Nâng cao và thêm thời gian ở tối thiểu hoặc thời gian ở tối đa. 
 5. Bấm Lưu. 

Làm cách nào để tôi thiết lập số đêm tối thiểu cho chế độ ở liên tục? 

 • Để giúp quý đối tác đảm bảo số khách lưu trú cao hơn trong thời gian cao điểm, chúng tôi đã triển khai số đêm tối thiểu cho chế độ ở liên tục. Chức năng này cho phép quý đối tác đặt số đêm ở tối thiểu bằng cách chỉ định số đêm phải đặt cho các kỳ lưu trú có ngày giới hạn (ví dụ: thứ Hai) trong toàn bộ thời gian lưu trú. 
 1. Vào YCS >> Giá và Tình trạng phòng trống >> Lịch. 
 2. Chọn loại phòng và phương án giá mà quý đối tác muốn cập nhật. 
 3. Chọn ngày hoặc phạm vi ngày mà quý đối tác muốn áp dụng chính sách. 
 4. Trong cửa sổ thông tin (được thể hiện ở phía bên tay phải của lịch), bấm vào thẻ Nâng cao và đánh dấu vào ô để Đặt số đêm tối thiểu cho chế độ ở liên tục. 
 5. Thêm Số đêm. 
 6. Bấm Lưu. 

Sự khác nhau giữa số đêm ở tối thiểu và số đêm tối thiểu cho chế độ ở liên tục là gì? 

 • Số đêm ở tối thiểu – chỉ áp dụng vào ngày đến/nhận phòng. 
 • Số đêm tối thiểu cho chế độ ở liên tục – áp dụng cho toàn bộ thời gian lưu trú, nghĩa là bất kỳ phạm vi ngày nào bao gồm ngày giới hạn đều phải tuân thủ các quy tắc đặt ra cho ngày giới hạn đó (trừ khi ngày giới hạn là ngày khởi hành/trả phòng). 

Ví dụ:, nếu cơ sở lưu trú đặt thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 là ngày giới hạn: 

 • Số đêm ở tối thiểu – chỉ áp dụng cho những đơn đặt phòng đến/nhận phòng vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 1. 
 • Số đêm tối thiểu cho chế độ ở liên tục – áp dụng cho bất kỳ thời gian lưu trú nào bao gồm thứ Sáu, ngày 1 tháng 1. Tuy nhiên, nó sẽ không áp dụng cho thời gian lưu trú khởi hành/trả phòng vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 1. 

Câu hỏi thường gặp

1. Làm sao tôi có thể quản lý tình trạng phòng trống của mình nếu sử dụng một bộ quản lý kênh?

Nếu cơ sở lưu trú của quý đối tác được kết nối với một bộ quản lý kênh, quý đối tác sẽ cần cập nhật giá và tình trạng phòng trống trực tiếp với hệ thống của họ. Vui lòng liên hệ nhóm hỗ trợ của bộ quản lý kênh nếu quý đối tác cần thêm trợ giúp. 

2. Tôi có cần quản lý tình trạng phòng trống và quỹ phòng của cơ sở lưu trú mọi lúc không?

Theo thỏa thuận hợp tác với Agoda, cơ sở lưu trú có trách nhiệm quản lý quỹ phòng, tình trạng phòng trống và giá của mình. Đối tác có thể cân nhắc kết nối với một bộ quản lý kênh để giúp mình việc này. Thêm thông tin được cung cấp ở đây: Làm sao để tôi quản lý sự kết nối bộ quản lý kênh của mình? 

Liên hệ với chúng tôi     

Vẫn đang tìm giải pháp ư? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Nút Cần Giúp Đỡ trên YCS hoặc các phương thức khác.       

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...