ท่านสามารถเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าได้ 4 วิธี บทความนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีเรียกเก็บเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

 

 

วิธีเริ่มต้นใช้งาน 

การกำหนดบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินจะดำเนินการในระบบ YCS ที่เมนู ePass สำหรับการรับเงินค่าที่พักโดยการให้อโกด้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ท่านจะต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของท่านกับระบบ YCS   

อันดับแรก ท่านต้องระบุบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้รับเงินค่าที่พัก โดยฝ่ายการเงินของอโกด้าจะตรวจสอบและอนุมัติบัญชีธนาคารดังกล่าวก่อน 

เมื่อท่านกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารแล้ว สถานะของบัญชีจะขึ้นว่า “รออนุมัติ” (Pending) หลังจากที่ฝ่ายการเงินของอโกด้าตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารและเอกสารประกอบ (ถ้ามีสถานะของบัญชีธนาคารจะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติแล้ว” (Approved) จากนั้นท่านจะสามารถเรียกเก็บเงินจากอโกด้าได้ 

ท่านสามารถอ่านข้อมูลโดยละเอียดได้ที่วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารในระบบ ePass   

 • โปรดทราบว่าสำหรับการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ท่านจะอนุมัติให้อโกด้าชำระเงินได้หลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาต์แล้ว 30 วัน ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ข้อมูลการจองจะยังไม่ปรากฏในระบบ YCS > ePass > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) > ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions)  
 • อโกด้าขอแนะนำให้ท่านเรียกเก็บเงินจากการจองทันทีเมื่อถึงกำหนด หากท่านไม่เรียกเก็บเงินนานเกิน 150 วันหลังจากวันเช็คเอาต์ ระบบจะลบการจองนั้นๆ ออกและท่านจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองดังกล่าวได้อีกต่อไป 

 

วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้า 

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน 

 

 1. เมนู ePass เลือกธุรกรรมปัจจุบัน(Current Transactions)  

 1. ไปที่หัวข้อธุรกรรมการจอง(Booking Transactions)  
 • หลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาต์แล้ว 30 วัน ข้อมูลการจองจะแสดงในหัวข้อนี้และท่านสามารถอนุมัติให้อโกด้าชำระเงินได้ 
 • ที่หัวข้อ “อนุมัติ” (Approve) ระบบจะทำเครื่องหมายไว้ในช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายถึงการอนุมัติเรียกเก็บเงินสำหรับการจองเหล่านี้ หากยังไม่ต้องการเรียกเก็บเงินจากการจองใด ให้ลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องของการจองนั้นๆ 

 1. เลื่อนหน้าจอลงมายังหัวข้อธุรกรรมที่มีการแก้ไข(Adjustment Transactions)  
 • การจองที่แสดงใต้หัวข้อนี้คือการจองที่ฝ่ายการเงินของอโกด้าได้แก้ไขจำนวนเงินให้ถูกต้องสำหรับการเรียกเก็บเงิน 
 • ระบบจะแสดงจำนวนเงินเป็นบวกในกรณี เช่น มีการเรียกเก็บเงินขาดไป มูลค่าการจองมีการปรับเพิ่มขึ้น และอื่นๆ เป็นต้น 
 • ระบบจะแสดงจำนวนเงินติดลบในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินเกินจำนวนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ที่พักปฏิเสธการจอง 
 • ธุรกรรมที่มีการแก้ไขถือเป็นการชำระเงินที่ต้องดำเนินการ ที่พักจะไม่สามารถข้ามได้ 

 

 1. คลิกปุ่มต่อไป(Next) จากนั้นระบบจะสรุปข้อมูลการเรียกเก็บเงินให้ท่าน 
 • ท่านสามารถเรียกเก็บเงินในระบบ ePass สำหรับจำนวนเงินที่ไม่ติดลบเท่านั้น หากจำนวนรวมที่ท่านอนุมัติเป็นจำนวนติดลบ ท่านจะต้องรอให้ท่านได้รับการจองเพิ่มจนจำนวนรวมกลายเป็นบวกจึงจะดำเนินการต่อได้ 

 

 1. ท่านจะได้รับข้อความอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในระบบePass (ท่านไม่ควรเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเวลานี้ เนื่องจากอาจส่งผลให้ท่านได้รับเงินล่าช้าจากนั้นจึงกด ”ส่ง” (Submit)  

 1. ท่านจะได้รับอีกข้อความหนึ่งซึ่งแจ้งให้ทราบว่าเราจะดำเนินการชำระเงินและท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน10 วันทำการ กรุณากด Settle เพื่อเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์ 
 2. การจองทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏที่หน้าธุรกรรมปัจจุบัน(Current Transactions) อีกต่อไป และจะไปปรากฏที่หน้าธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions)แทน 
 3. หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมใดๆท่านสามารถดูได้ที่หน้าการชำระเงิน (Remittances) นอกจากนี้ ท่านยังดูได้ว่าเงินจะเข้าบัญชีในวันไหนจากหัวข้อ ”วันที่ชำระเงิน” (Value Date) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้า ”การชำระเงิน” (Remittances) กรุณาอ่านวิธีดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีต   

การจองที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง 

หากการจองได้มีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ท่านทราบ (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “AMENDED”) สำหรับการยกเลิกการจอง เราจะส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกการจองพร้อมรายละเอียดค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองที่อาจมีให้ท่านทราบ 

จำนวนเงินของการจองที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้จะได้รับการอัปเดตในทันทีในหัวข้อ ”ธุรกรรมปัจจุบัน” (Current Transactions)  

 

ทำอย่างไรหากไม่ได้รับเงิน 

ตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารของท่านได้รับสถานะ “อนุมติแล้ว” (Approved)  

 • หากสถานะบัญชีขึ้นว่า “รออนุมัติ” (Pending)  
 • กรุณาส่งเอกสารประกอบเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของท่านมาให้ฝ่ายการเงินของอโกด้าที่biz@agoda.comท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารในระบบ ePass   
 • หากสถาะบัญชีขึ้นว่า “ไม่ผ่านอนุมัติ” (Rejected)  
 • ในกรณีนี้ฝ่ายการเงินของอโกด้าได้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของท่านและพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ดังนั้น อโกด้าขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่บทความ “ทำอย่างไรหากบัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ 

 

คำถามที่พบบ่อย 

หากจำนวนเงินที่แสดงในรายการธุรกรรมไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ทีมงานอโกด้าทราบอย่างไร 

ท่านสามารถแจ้งรายการธุรกรรมที่ข้อมูลไม่ถูกต้องได้ที่ระบบ YCS > ePass > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) > ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านวิธีแจ้งให้ทีมงานอโกด้าทราบในกรณีที่จำนวนเงินค่าจองในระบบ ePass ไม่ถูกต้อง 

ทำอย่างไรหากไม่ได้เรียกเก็บเงินภายในเวลา 150 วัน 

โปรดทราบว่าท่านจะต้องเรียกเก็บเงินภายในช่วงเวลา 150 วันที่กำหนด หากต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS