ท่านสามารถเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าได้ 4 วิธี บทความนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีเรียกเก็บเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

 

วิธีเริ่มต้นใช้งาน 

การกำหนดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโดยการโอนเงินจะดำเนินการในระบบ YCS ที่เมนู การเงิน (Finance) สำหรับการรับเงินค่าที่พักโดยการให้อโกด้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ท่านจะต้องระบุข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านในระบบ YCS 

อันดับแรก ท่านต้องระบุบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้รับเงินค่าที่พัก ฝ่ายการเงินของอโกด้าจะตรวจสอบและอนุมัติบัญชีธนาคารดังกล่าวก่อนที่ท่านจะสามารถรับเงินได้

เมื่อกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารผ่านทางระบบ YCS แล้ว สถานะของบัญชีจะขึ้นว่า รออนุมัติ” (Pending) กรุณาส่งเอกสารที่จำเป็นผ่านระบบ YCS หลังจากที่ฝ่ายการเงินของอโกด้าตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารและเอกสารประกอบแล้ว สถานะของบัญชีธนาคารจะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว” (Approved) จากนั้นท่านจะสามารถเรียกเก็บเงินจากอโกด้าสำหรับการจองที่ได้รับได้

ท่านสามารถดูวิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารโดยละเอียดได้จากบทความ วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารในระบบ YCS เพื่อรับเงินค่าที่พักจากอโกด้า

  • โปรดทราบว่าสำหรับการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ท่านจะอนุมัติและเรียกเก็บเงินจากอโกด้าได้หลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาต์แล้ว 30 วันในช่วงระยะเวลา 30 วัน ข้อมูลการจองจะยังไม่ปรากฏในระบบ YCS > การเงิน (Finance) > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) > ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions) 
  • อโกด้าขอแนะนำให้ท่านเรียกเก็บเงินจากการจองทันทีเมื่อถึงกำหนดหากหลังจากวันเช็คเอาต์ไปเกิน 150 วันและท่านยังไม่เรียกเก็บเงิน ระบบจะลบการจองนั้นออกและท่านจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการจองดังกล่าวได้อีกต่อไป

 

วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้า 

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน 

ขั้นตอนที่ 1 – ไปที่เมนู การเงิน (Finance) เลือกหัวข้อ ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) 


ขั้นตอนที่ 2 – ตรวจสอบ ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions) 

  • หลังจากที่ลูกค้าเช็คเอาต์แล้ว 30 วัน ข้อมูลการจองจะแสดงในหัวข้อนี้ เมื่อนั้นท่านจะสามารถอนุมัติให้อโกด้าชำระเงินได้
  • ที่หัวข้ออนุมัติ” (Approve) ระบบจะทำเครื่องหมายไว้ในช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายถึงการอนุมัติเรียกเก็บเงินสำหรับการจองเหล่านี้ หากยังไม่ต้องการเรียกเก็บเงินจากการจองใด ให้ลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องของการจองนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 3 – เลื่อนหน้าจอลงมายังหัวข้อ ธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions) 

  • การจองที่แสดงใต้หัวข้อนี้คือการจองที่ฝ่ายการเงินของอโกด้าได้แก้ไขจำนวนเงินให้ถูกต้องสำหรับการเรียกเก็บเงิน
  • ระบบจะแสดงจำนวนเงินเป็นบวกในกรณีมีการเรียกเก็บเงินขาดไป มูลค่าการจองมีการปรับเพิ่มขึ้น และอื่นๆ เป็นต้น
  • ระบบจะแสดงจำนวนเงินติดลบในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินเกินจำนวน หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ที่พักปฏิเสธการจอง
  • ธุรกรรมที่มีการแก้ไขถือเป็นการชำระเงินที่ต้องดำเนินการ ที่พักจะไม่สามารถข้ามได้

ขั้นตอนที่ 4 – คลิกปุ่ม ต่อไป (Next) เพื่อดูสรุปข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

  • ท่านสามารถอนุมัติการชำระเงินได้ในหัวข้อธุรกรรมปัจจุบัน” (Current Transactions) หากจำนวนเงินเป็นบวก หากจำนวนรวมที่ท่านอนุมัติเป็นจำนวนติดลบ ท่านจะต้องรอให้ท่านได้รับการจองเพิ่มจนจำนวนรวมที่อนุมัติกลายเป็นบวกจึงจะดำเนินการต่อได้

ขั้นตอนที่ 5 – ท่านจะได้รับข้อความอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในระบบ YCS (ท่านไม่ควรเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเวลานี้ เนื่องจากอาจส่งผลให้ท่านได้รับเงินล่าช้า) จากนั้นจึงกด ส่ง” (Submit) 

ขั้นตอนที่ 6 – ท่านจะได้รับอีกข้อความหนึ่งซึ่งแจ้งให้ทราบว่าเราจะดำเนินการชำระเงินและท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 10 วันทำการ กรุณากดเรียกเก็บเงิน (Settle) เพื่อเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 7 – การจองทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏที่หน้า ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) อีกต่อไป และจะไปปรากฏที่หน้า ธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions) แทนสำหรับการดูข้อมูลในภายหลัง

ขั้นตอนที่ 8 –  หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมใดๆ ท่านสามารถดูได้ที่หน้า การชำระเงิน (Remittances) นอกจากนี้ ท่านยังดูได้ว่าเงินจะเข้าบัญชีในวันใดจากหัวข้อ วันที่ชำระเงิน” (Value Date) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปที่หน้า การชำระเงิน” (Remittances) กรุณาอ่าน วิธีดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีต  

การจองที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง

หากมีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ท่านทราบ (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “AMENDED”) สำหรับการยกเลิกการจอง เราจะส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกการจองพร้อมรายละเอียดค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองที่อาจมีให้ท่านทราบ

จำนวนเงินที่ได้รับการอัปเดตสำหรับการจองที่เกี่ยวข้องจะแสดงทันทีในหัวข้อ ธุรกรรมปัจจุบัน” (Current Transactions) 

 

ทำอย่างไรหากไม่ได้รับเงิน 

ตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารของท่านได้รับสถานะ อนุมัติแล้ว” (Approved) 

 

คำถามที่พบบ่อย 

หากจำนวนเงินที่แสดงในรายการธุรกรรมไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ทีมงานอโกด้าทราบอย่างไร

ท่านสามารถแจ้งรายการธุรกรรมที่ข้อมูลไม่ถูกต้องได้ที่ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) > ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโต้แย้งเรื่องจำนวนเงิน กรุณาอ่าน วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารในระบบ YCS เพื่อรับเงินค่าที่พักจากอโกด้า

ทำอย่างไรหากไม่ได้เรียกเก็บเงินภายในเวลา 150 วัน

โปรดทราบว่าท่านจะต้องเรียกเก็บเงินภายในช่วงเวลา 150 วันที่กำหนด หากต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม ความช่วยเหลือ (Need Help) ในระบบ YCS

 

ข้อมูลเพิ่มเติม