เพื่อรับเงินค่าที่พักผ่านบัญชีธนาคาร ที่พักจะต้องระบุข้อมูลบัญชีธนาคารที่เมนู การเงิน (Finance) ของเราใน ระบบ YCS

 

กรุณาระบุข้อมูลบัญชีธนาคารตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เพื่อให้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบ YCS จากนั้นไปที่เมนู การเงิน (Finance) แล้วเลือกหัวข้อ บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts)

 

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ สร้าง (Create) เพื่อเปิดแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

 

ขั้นตอนที่ 3 กรุณาระบุข้อมูลในหัวข้อที่ไฮไลท์ด้านล่างให้ครบถ้วน

เคล็ดลับ: หลังจากเลือกที่ตั้งของธนาคารแล้ว กรุณาคลิก บันทึก (Save) จากนั้นระบบจะไฮไลท์สีแดงที่หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

 • ฝ่ายการเงินของเราจะตรวจสอบข้อมูลที่ระบุ และจะยอมรับอักขระหรือรูปแบบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศของท่านเท่านั้น
 • รูปแบบของ SWIFT Code ต้องมี 8 หรือ 11 ตัวอักษร เป็นอักษรตัวใหญ่ และประกอบด้วยตัวเลขได้ ตัวอย่าง: BBBBUS3M หรือ BBBBUS3MXXX
 • หมายเลข IBAN ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวมกันสูงสุด 32 ตัว โดยความยาวจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อักษรสองตัวแรกของ IBAN ซึ่งเป็นรหัสประเทศจะต้องไม่เว้นวรรคและไม่มีคำว่า IBAN ตัวอย่าง: HU02116000060000000064247067
 • กรุณาตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศ

ขั้นตอนที่ 4: อัปโหลดเอกสารประกอบเพื่อยืนยันว่ารายละเอียดบัญชีธนาคารมีความถูกต้องและพร้อมรับการชำระเงิน เอกสารที่จำเป็นมีดังนี้

 • หลักฐานที่แสดงการเป็นเจ้าของบัญชี (หน้าสมุดบัญชี ใบแจ้งยอดออนไลน์ รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี และเช็คที่ถูกยกเลิก)
 • หมายเลขประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี (สำหรับบัญชีส่วนบุคคลเท่านั้น)

คลิก เลือกไฟล์ (Choose File) เพื่ออัปโหลดหมายเลขประจำตัวและข้อมูลบัญชีธนาคาร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

 • จำนวนไฟล์สูงสุดสำหรับหมายเลขประจำตัวคือ 1
 • จำนวนไฟล์สูงสุดสำหรับข้อมูลบัญชีธนาคารคือ 5
 • อัปโหลดได้ทีละไฟล์เท่านั้น
 • รูปแบบไฟล์ที่รองรับคือ png, pdf และ jpg
 • ขนาดของไฟล์จำกัดที่ 1MB/ไฟล์
 • ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่สามารถใช้ชื่อไฟล์ซ้ำกันได้
 • หากอัปโหลดไฟล์ผิด กรุณากดรีเฟรชแบบฟอร์ม แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เนื่องจากหลังจากอัปโหลดไฟล์แล้วจะไม่สามารถลบไฟล์ได้

ไฟล์ที่อัปโหลดแล้วทั้งหมดจะแสดงในรูปแบบด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากส่งข้อมูลบัญชีแล้ว สถานะของบัญชีจะขึ้นว่า รออนุมัติ (Pending) จนกระทั่งฝ่ายการเงินของเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการเป็นเจ้าของบัญชีธนาคาร ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมลเมื่อบัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติ หรือเพื่อแจ้งขั้นตอนเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 6: เมื่อข้อมูลบัญชีได้รับการตรวจสอบแล้ว สถานะของบัญชีใน ระบบ YCS จะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว (Approved) หลังจากนั้นที่พักจะสามารถเลือกรับเงินค่าที่พักผ่านทางบัญชีนี้ได้ในระบบ YCS > การเงิน (Finance) > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions)

หมายเหตุ: ในกรณีที่สถานะของบัญชีธนาคารขึ้นว่า ไม่ผ่านอนุมัติ (Rejected) กรุณาตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลของบัญชีดังกล่าวก่อนสร้างบัญชีใหม่ ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาที่พักเพื่อยืนยันข้อมูลที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการระบุข้อมูลบัญชีธนาคาร

 • กรุณาใช้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (0-9) เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อักขระพิเศษ (เช่น = ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @) หากข้อมูลบัญชีของท่านมีเครื่องหมาย & กรุณาแทนด้วยคำว่า “and”
 • กรุณาส่งเอกสารที่จำเป็นผ่านระบบ YCS เพื่อให้บัญชีของท่านได้รับการอนุมัติรวดเร็วยิ่งขึ้น เอกสารการโอนเงินหรือสลิปโอนเงินจาก ATM ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ โปรดทราบว่า ขั้นตอนนี้ ต้องดำเนินการทั้งสำหรับบัญชีธนาคารส่วนบุคคลและบัญชีนิติบุคคล
 • ข้อมูลที่กรอกในช่อง ชื่อบัญชี (Bank Account Name) ในระบบYCS จะต้องตรงกับชื่อบัญชีในเอกสารรับรอง
 • ชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อบัญชี และชื่อธนาคาร จะต้องปรากฏให้เห็นในเอกสารรับรอง หากใช้บัญชีธนาคารของบริษัท ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อบริษัทเช่นกัน
 • ที่พักสามารถส่งเอกสารรับรองเป็นภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตาม หากธนาคารสามารถจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้ ที่พักสามารถส่งเอกสารฉบับภาษาอังกฤษให้เราได้เช่นกัน
 • หากสถานะบัญชีธนาคารของท่านยังอยู่ระหว่างรออนุมัติ หรือไม่ผ่านอนุมัติ กรุณาแก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้อง แล้วส่งอีเมลยืนยันไปยัง biz@agoda.com จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลบัญชีอีกครั้ง

 

วิธีเปลี่ยนบัญชีธนาคาร

หากที่พักต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงิน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากส่งข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขบัญชีธนาคารในระบบ YCS > บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts) ท่านยังสามารถอัปโหลดเอกสารใหม่ได้โดยทำตามขั้นตอนที่ 4 ของบทความ วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าที่พัก

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อฝ่ายการเงินตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว และอนุมัติบัญชี ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมลว่าการเปลี่ยนบัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 สถานะของบัญชีของท่านใน ระบบ YCS จะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว (Approved) หลังจากนั้นที่พักจะสามารถเลือกรับเงินค่าที่พักผ่านทางบัญชีนี้ได้ที่เมนู การเงิน (Finance)

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมใน ระบบ YCS จึงไม่มีเมนู “การเงิน” (Finance) ให้เลือก

 1. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่พักเลือกวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หากที่พักขอเปลี่ยนวิธีชำระเงินเมื่อไม่นานมานี้ เมนู การเงิน (Finance) จะปรากฏเมื่อระบบเปลี่ยนวิธีการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 2. กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สามารถใช้งานระบบ การเงินได้ เนื่องจากบัญชีที่ไม่สามารถใช้งานระบบ การเงิน ได้จะไม่มีเมนู การเงิน (Finance) ปรากฏใน ระบบ YCS ที่พักสามารถขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบได้โดยติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม “Need Help” ใน ระบบ YCS

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม