บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดบัญชีธนาคารในระบบ YCS เพื่อรับเงินจากการจองที่ที่พักได้รับโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

เมื่อตั้งค่าบัญชีธนาคาร กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

 • กรุณาใช้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (0-9) เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อักขระพิเศษ (เช่น = ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @) หากข้อมูลบัญชีของท่านมีเครื่องหมาย & กรุณาแทนด้วยคำว่า and ข้อยกเว้นเดียวสำหรับการกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่อักขระในภาษาอังกฤษ คือ ชื่อผู้รับเงินในภาษาจีนและชื่อธนาคารในภาษาจีนสำหรับประเทศจีน และชื่อผู้รับเงินในภาษาญี่ปุ่นสำหรับประเทศญี่ปุ่น
 • กรุณาส่งเอกสารที่จำเป็นผ่านระบบ YCS เพื่อให้บัญชีของท่านได้รับการอนุมัติรวดเร็วยิ่งขึ้น เอกสารการโอนเงินหรือสลิปโอนเงินจาก ATM ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ โปรดทราบว่า ขั้นตอนนี้ ต้องดำเนินการทั้งสำหรับบัญชีธนาคารส่วนบุคคลและบัญชีนิติบุคคล
 • ข้อมูลที่กรอกในช่อง ชื่อบัญชี (Bank Account Name) ในระบบYCS จะต้องตรงกับชื่อบัญชีในเอกสารประกอบ
 • ชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อบัญชี และชื่อธนาคาร จะต้องปรากฏให้เห็นในเอกสารประกอบ หากใช้บัญชีธนาคารของบริษัท ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อบริษัทเช่นกัน
 • ที่พักสามารถส่งเอกสารประกอบเป็นภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตาม หากธนาคารสามารถจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้ ที่พักสามารถส่งเอกสารฉบับภาษาอังกฤษให้เราได้เช่นกัน
 • หากสถานะบัญชีธนาคารของท่านยังอยู่ระหว่างรออนุมัติหรือไม่ผ่านอนุมัติ กรุณาแก้ไขข้อมูลโดยดูขั้นตอนจากหัวข้อ วิธีเปลี่ยนบัญชีธนาคาร

วิธีกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

กรุณาดูคำอธิบายและคำแนะนำในการกรอกข้อมูลจากในตารางด้านล่าง

ชื่อหัวข้อ

คำอธิบาย

ที่ตั้งของธนาคาร

ประเทศที่ธนาคารตั้งอยู่

ชื่อผู้รับเงิน (ภาษาท้องถิ่น)

ชื่อในภาษาท้องถิ่นที่ปรากฏในเอกสารประกอบสำหรับบัญชีธนาคาร

ชื่อเจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน

ชื่อเจ้าของบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบสำหรับบัญชีธนาคาร

ที่อยู่เจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน

ที่อยู่ของเจ้าของบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบสำหรับบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชีธนาคาร

ชื่อเจ้าของบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบสำหรับบัญชีธนาคาร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

เลขที่เจ้าของบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบสำหรับบัญชีธนาคาร

รหัส Swift Code

รหัส 8-11 ตัวที่ใช้ในการระบุถึงธนาคารทั่วโลก เช่น ASCBVNVX กรุณาติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอรหัส Swift Code

หมายเลข IBAN

รหัสที่ระบุบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ หมายเลข IBAN ควรขึ้นต้นด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยตัวเลข เช่น GB12345678912345678912 กรุณาติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอหมายเลข IBAN

ชื่อธนาคาร

ชื่อธนาคารของผู้รับผลประโยชน์

ชื่อธนาคาร (ภาษาท้องถิ่น)

ชื่อธนาคารของผู้รับผลประโยชน์และสาขาที่เขียนด้วยภาษา/ตัวอักษรท้องถิ่น

รหัสธนาคาร

รหัสเฉพาะสำหรับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

รหัสสาขา

รหัสเฉพาะสำหรับสาขาธนาคารสาขาใดสาขาหนึ่ง

ประเภทบัญชีธนาคาร

ประเภทของบัญชีธนาคาร กรุณาตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารของท่าน หรือติดต่อธนาคารของท่านเพื่อยืนยันประเภทบัญชีของท่าน

สกุลเงิน

สกุลเงินประจำชาติที่บัญชีธนาคารของท่านใช้ในการรับเงิน

ที่อยู่ของธนาคาร

ตำแหน่งที่ตั้งของธนาคาร

Status (สถานะ)

อนุมัติ – บัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติ

ไม่ผ่านอนุมัติ – บัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ และเราได้ส่งอีเมลพร้อมแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านทราบ

รออนุมัติ – เราได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านแล้ว และฝ่ายการเงินของอโกด้ากำลังตรวจสอบข้อมูล

ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศ

ประเทศ

ชื่อหัวข้อ

ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจง

ออสเตรเลีย

รหัสสาขา

หมายเลข 6 ตัว เช่น 123456

จีน

ชื่อธนาคาร (ภาษาจีน)

ชื่อธนาคารและชื่อสาขาเป็นภาษาจีน

ชื่อผู้รับเงิน (ภาษาจีน)

ชื่อผู้รับเงินเป็นภาษาจีน

ที่อยู่เจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน

จำเป็นต้องกรอก, 2 บรรทัด

 • บรรทัดที่ 1: เลขที่อาคาร, ถนน, เขต (30-35 อักขระ)
 • บรรทัดที่ 2: เมือง, จังหวัด, ประเทศ (30-35 อักขระ)

อินเดีย

รหัส IFSC

11 อักขระ ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น เช่น HDFC1234567

รหัส Swift Code

*จำเป็นเฉพาะในกรณีที่สกุลเงินของที่พักคือ USD

อินโดนีเซีย

ชื่อบัญชีธนาคาร

ต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนกับธนาคาร

ญี่ปุ่น

หมายเลขบัญชี

ตัวเลข 7 ตัว เช่น 0012345

รหัสธนาคาร

ตัวเลข 4 ตัว เช่น 1234

รหัสสาขา

ตัวเลจ 3 ตัว เช่น 123

ชื่อผู้รับเงิน (ภาษาญี่ปุ่น)

 1. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
 2. ต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนกับธนาคาร ต้องเป็นอักษรคาตากานะแบบความกว้างครึ่งหนึ่ง (หากลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)
 3. ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) จากแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ
 4. ใช้คำย่อทางกฎหมาย เช่น カ)

ประเภทบัญชีธนาคาร

“ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน” เท่านั้น (ต้องตรงกับสมุดบัญชีธนาคาร)

ฟิลิปปินส์

ที่อยู่เจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน

จำเป็นต้องกรอก, 3 บรรทัด

 • บรรทัดที่ 1: หมายเลขห้อง, ชื่อสำนักงาน, ชื่ออาคาร/บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล/บารังไกย์
 • บรรทัดที่ 2: เขต เมือง (Town, City)
 • บรรทัดที่ 3: จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ (ZIP/postal code)

รัสเซีย

รหัสธนาคาร

ตัวอักษร RU ตามด้วยรหัส BIK ของธนาคาร เช่น RU123456789

ที่อยู่เจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน

สำหรับบรรทัดที่ 3

 • ใส่รหัสโรงแรม KPP สำหรับองค์กร, รูปแบบในการกรอก: KPP ตามด้วยรหัส เช่น KPP123456789
 • ใส่รหัสโรงแรม INN สำหรับรายบุคคล, รูปแบบในการกรอก: INN ตามด้วยรหัส เช่น INN123456789012 (รหัสธนาคารและ INN/KPP มักจะอยู่ในเอกสารประกอบการธนาคารของโรงแรม)

สิงคโปร์

รหัส Swift Code

ต้องอยู่ในรูปแบบอักขระ 11 ตัว เช่น DBSSSGSGXXX

ประเทศไทย

รหัสธนาคาร

ตัวเลข 7 ตัว (รหัสธนาคารจะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติตามชื่อธนาคารที่เลือก)

วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าที่พัก

เพื่อการตั้งค่าบัญชีธนาคารอย่างถูกต้อง กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. เข้าสู่ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts)
 2. คลิกที่ สร้าง (Create) เพื่อเปิดแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร
 3. กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่กำหนดให้ครบถ้วน หลังจากเลือกที่ตั้งของธนาคารแล้ว กรุณาคลิก บันทึก (Save) จากนั้นระบบจะไฮไลท์สีแดงที่หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่าน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร และ ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศ โดยละเอียด
 4. อัปโหลดเอกสารประกอบเพื่อยืนยันว่ารายละเอียดบัญชีธนาคารมีความถูกต้องและพร้อมรับการชำระเงิน กรุณางดแนบข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ของท่านในระบบบริหารจัดการที่พัก Agoda Homes หรือ YCS คลิก เลือกไฟล์ (Choose File) เพื่ออัปโหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดดังต่อไปนี้:
  • หลักฐานที่แสดงการเป็นเจ้าของบัญชี (หน้าสมุดบัญชี ใบแจ้งยอดออนไลน์ รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี และเช็คที่ถูกยกเลิก) ที่แสดงชื่อบัญชีธนาคารและหมายเลขบัญชีธนาคารอย่างชัดเจน
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี (สำหรับบัญชีส่วนบุคคลเท่านั้น) ซึ่งแสดงชื่อนามสกุลอย่างชัดเจน
  • กรุณาตรวจสอบ ไฟล์นี้ สำหรับการส่งเอกสารประกอบที่ถูกต้อง
 5. หลังจากส่งข้อมูลบัญชีแล้ว สถานะของบัญชีจะแสดงว่า รออนุมัติ (Pending) จนกว่าฝ่ายการเงินของเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการถือครองที่พัก ภายใน 5 วันทำการ ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมลเมื่อบัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติ หรือเพื่อแจ้งขั้นตอนเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดต้องดำเนินการโดยละเอียดรอบคอบ เราจึงไม่สามารถเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วขึ้นได้
 6.  เมื่อข้อมูลบัญชีได้รับการตรวจสอบแล้ว สถานะของบัญชีใน ระบบ YCS จะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว (Approved) หลังจากนั้นที่พักจะสามารถเลือกรับเงินค่าที่พักผ่านทางบัญชีนี้ได้ในระบบ YCS > การเงิน (Finance) > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) ในกรณีที่สถานะของบัญชีธนาคารขึ้นว่า ไม่ผ่านอนุมัติ (Rejected) กรุณาตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลของบัญชีดังกล่าวก่อนสร้างบัญชีใหม่ ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาที่พักเพื่อยืนยันข้อมูลที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง  กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บัญชีธนาคารของท่าน ไม่ผ่านอนุมัติ (Rejected)
bank-account

วิธีเปลี่ยนบัญชีธนาคารหลังจากส่งข้อมูลบัญชีธนาคารไปแล้ว

เราไม่แนะนำให้ท่านแก้ไขบัญชีธนาคารที่ส่งข้อมูลไปแล้วเนื่องจากจะเป็นการเริ่มขั้นตอนการอนุมัติใหม่ อย่างไรก็ตาม หากที่พักต้องการเปลี่ยนข้อมูลบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงิน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ท่านสามารถส่งเอกสารประกอบใหม่ได้หลังจากที่ส่งข้อมูลใหม่ทางระบบ YCS > การเงิน (Finance) > บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts) และคลิก แก้ไข (Edit) แล้ว
 2. ฝ่ายการเงินจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและอนุมัติบัญชี ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมลว่าการเปลี่ยนบัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติแล้ว
 3. สถานะของบัญชีของท่านใน ระบบ YCS จะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว (Approved) หลังจากนั้นที่พักจะสามารถเลือกรับเงินค่าที่พักผ่านทางบัญชีนี้ได้ที่เมนู การเงิน (Finance)

ทำอย่างไรหากบัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ

เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านแล้ว ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาท่านทางอีเมลเพื่อขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบ กรุณางดแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารหลังจากที่ส่งข้อมูลแล้ว หากท่านยกเลิกคำขออนุมัติบัญชีธนาคารและส่งใหม่อีกครั้ง สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ใหม่” (New) และการพิจารณาอนุมัติอาจใช้เวลาเพิ่มอีก 5 วันทำการ

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ

 1. การกรอกอักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้
 2. เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน
 3. ชื่อบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 4. หมายเลขบัญชีธนาคารหรือ IBAN ไม่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่าน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร และ ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศ โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร