0

โปรโมชั่น Long Stay (เข้าพักระยะยาว)

ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป นักเดินทางที่ใช้บริการอโกด้าสามารถจองที่พักได้สูงสุด 90 คืน ซึ่งข้อมูลของเราระบุว่าที่พักที่มอบส่วนลด Long Stay สำหรับการเข้าพักระยะยาว [...]

0

การจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect)

บทความนี้จะอธิบายถึงการจองที่เก็บเงินโดยที่พัก (Property Collect) และประโยชน์ที่ที่พักได้รับ กรุณาดาวน์โหลดไฟล์คู่มือ Property Collect ที่ท้ายบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม