0

วิธีแก้ไขชื่อที่พัก

ระบบจะกำหนดชื่อที่พักของท่านตามข้อมูลที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน และในบางครั้งท่านอาจจำเป็นต้องแก้ไขชื่อที่พัก ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายเคล็ดลับการตั้งชื่อที่พักและวิธีส่งคำขอแก้ไขชื่อที่พัก