Bài viết này sẽ giúp quý đối thiết lập tài khoản ngân hàng của mình để bắt đầu nhận tiền thanh toán qua Chuyển khoản bằng telex (Chuyển khoản ngân hàng).
* Chuyển khoản bằng telex (Chuyển khoản ngân hàng) không phải được cung cấp ở tất cả các thị trường/bằng tất cả các loại tiền tệ (lệ thuộc vào khả năng cung cấp)

Làm thế nào tôi có thể thiết lập tài khoản ngân hàng của mình?

 1. Đăng nhập vào  tài khoản YCS của quý đối tác và chọn Tài chính.
 2. Chọn menu Tài khoản Thanh toán của tôi .

3. Bấm vàoTạo để mở biểu mẫu tài khoản ngân hàng.

4. Điền đầy đủ chi tiết cần thiết được đánh dấu màu vàng. Sau khi chọn vị trí ngân hàng, hãy bấm Lưu.

5. Bấm vào Chọn Tệpđể tải tất cả những tài liệu cần thiết lên như dưới đây:

 • Bằng chứng sở hữu tài khoản ngân hàng (sổ ghi tiền gửi ngân hàng, bản sao kê trực tuyến, bản sao kê của ngân hàng và séc bị hủy) chỉ rõ tên tài khoản ngân hàngsố tài khoản ngân hàng.
 • Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, khớp với tên của Chủ Tài Khoản (CHỈ dành cho tài khoản cá nhân)
 • Hãy tham khảo tệp này để xem ví dụ về tài liệu hỗ trợ hợp lệ.

6. Sau khi nộp, tình trạng sẽ được hiển thị là Chưa giải quyết cho đến khi có sự chấp thuận của chúng tôi, sẽ được thông báo qua thư điện tử trong vòng 5 ngày làm việc. Chúng tôi không thể đẩy nhanh quá trình đánh giá để đảm bảo rằng tất cả các cuộc đánh giá đang được thực hiện thích đáng.

 • Nếu tình trạng không thay đổi sau 5 ngày làm việc thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ thêm. Vui lòng đảm bảo là quý đối tác sử dụng tài khoản đã đăng ký trên Agoda để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào.

Một khi tình trạng là Đã chấp thuận, quý đối tác sẽ có thể giải quyết các khoản thanh toán của mình. Để biết hướng dẫn từng bước, vui lòng tham khảo tại đây. Sau khi được sự chấp thuận, bất cứ sự thay đổi theo sau nào cũng sẽ khôi phục tình trạng về “Chưa giải quyết”, có thể mất thêm 5 ngày làm việc.

 • Trong trường hợp tình trạng Bị bác bỏ, vui lòng sửa đổi và bổ sung các chi tiết tài khoản trước khi tạo tài khoản mới. Bộ phận Tài chính của chúng tôi sẽ liên hệ với quý đối tác để xác nhận thông tin nào cần được cập nhật. Bấm vào đây để đọc thêm về lý do tài khoản ngân hàng của quý đối tác Bị bác bỏ.

Yêu cầu về tài khoản ngân hàng

Xin lưu ý các yêu cầu bên dưới về tài khoản ngân hàng khi thiết lập tài khoản ngân hàng của quý đối tác.

 • Biên lai chuyển khoản và biên lai ATM KHÔNG được chấp nhận là tài liệu cần thiết. Việc này áp dụng cho cả tài khoản ngân hàng cá nhân và công ty.

* Chú ý: Thông tin như dữ liệu thẻ tín dụng, mật khẩu/thông tin xác thực là dữ liệu có rủi ro cao và cần được xử lý một cách nghiêm ngặt. Cấm chia sẻ dữ liệu đó qua thư điện tử hoặc bất kỳ kênh không an toàn nào.

 • Chỉ có thể chấp nhận ký tự tiếng Anh và ký tự số (0-9). (Không chấp nhận ngôn ngữ địa phương)
 • Không cho phép các ký tự đặc biệt (như = ! “ $ % & : * ; , #   \ _ ^ | ~ @).

Nếu chi tiết tài khoản ngân hàng của quý đối tác chứa “&” (ký hiệu “và”) thì vui lòng thay thế bằng “và”.

(Ngoại lệ duy nhất là tên người thụ hưởng địa phương và tên ngân hàng địa phương đối với Trung Quốc và tên người thụ hưởng địa phương đối với Nhật Bản)

 • Trường Tên tài khoản ngân hàngtrong mạng diện rộng YCS cần phải khớp với tên tài khoản trong tài liệu hỗ trợ.
 • Tên chủ tài khoản, tên tài khoản và tên ngân hàng phải hiển thị rõ trong tài liệu hỗ trợ. Nếu là tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đứng tên tài khoản ngân hàng.
 • Chấp nhận tài liệu hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương của quý đối tác. Tuy nhiên, quý đối tác có thể cung cấp bản sao kê của ngân hàng bằng tiếng Anh nếu ngân hàng của quý đối tác có thể hỗ trợ mục này.
 • Nếu tài khoản ngân hàng của quý đối tác vẫn đang chờ duyệt hoặc bị bác bỏ, vui lòng chỉnh sửa thông tin chi tiết bằng cách làm theo các bước trong Làm sao để tôi sửa đổi tài khoản ngân hàng?.

Làm sao để tôi sửa đổi thông tin gửi đi của mình? 

Chúng tôi không khuyến khích quý đối tác chỉnh sửa thông tin đã gửi vì hành động này sẽ thiết lập lại ngày gửi. Tuy nhiên, nếu quý đối tác muốn chỉnh sửa thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng hiện tại của mình, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

 1. Sau khi quý đối tác nộp thông tin chỉnh sửa thông qua YCS >>Tài chính >> Tài khoản Thanh toán của tôi và nhấp vào Chỉnh sửa. Quý đối tác cũng có thể tải tài liệu mới lên.
 2. Một khi đã xem xét mọi thông tin chi tiết, bộ phận Tài chính của chúng tôi sẽ xác minh tài khoản và thông báo cho quý đối tác qua thư điện tử để xác nhận phần thông tin chỉnh sửa đã được chấp thuận.
 3. Tình trạng tài khoản ngân hàng của quý đối tác sẽ được chuyển quaĐã chấp thuận  trong YCS và quý đối tác sẽ bắt đầu có thể gửi thanh toán thông qua mục Tài chính.

Tôi nên làm gì nếu tài khoản ngân hàng của tôi bị bác bỏ?

Một khi yêu cầu thông tin tài khoản ngân hàng của quý đối tác được xem xét, bộ phận Tài chính của chúng tôi sẽ liên hệ lại để cung cấp thêm thông tin chi tiết cụ thể cho trường hợp của quý đối tác qua thư điện tử.

Xin lưu ý rằng quý đối tác không nên sửa đổi yêu cầu gửi thông tin tài khoản ngân hàng hiện tại. Nếu quý đối tác hủy yêu cầu và gửi mới, yêu cầu này sẽ được đặt lại trạng thái “mới” và việc chấp thuận có thể phải mất thêm 5 ngày làm việc.

Những lý do bác bỏ phổ biến bao gồm:

 1. Nhập ký tự không hợp lệ: Hãy kiểm tra Yêu cầu về tài khoản ngân hàng để biết thêm thông tin
 2. Tài liệu hỗ trợ bị thiếu: Vui lòng tham khảotệp này
 3. Tên tài khoản ngân hàng không đúng: Tên tài khoản ngân hàng của quý đối tác phải khớp với tên trong các tài liệu hỗ trợ.
 4. Thông tin tài khoản ngân hàng hoặc IBAN không đúng

Hãy đảm bảo quý đối tác đã đọc kỹ Yêu cầu về tài khoản ngân hàng và Yêu cầu cụ thể về từng quốc gia trước khi cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình.

Yêu cầu cụ thể về từng quốc gia

Quốc gia Tên trường Yêu cầu cụ thể bắt buộc
Úc Mã chi nhánh

6 con số, ví dụ: 123456

Trung Quốc Tên ngân hàng địa phương

Tên ngân hàng và chi nhánh bằng tiếng Trung Quốc

Tên người thụ hưởng địa phương

Tên người thụ hưởng bằng tiếng Trung Quốc

Địa chỉ chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng

Phải được điền theo 2 dòng:

 • Dòng 1: Số tòa nhà, đường, quận (30-35 con số)
 • Dòng 2: Thành phố, Tỉnh, Quốc gia (30-35 con số)
Ấn Độ IFSC

11 con số và chỉ chữ viết hoa, ví dụ: HDFC1234567

Mã Swift

*Chỉ bắt buộc nếu đơn vị tiền tệ của chỗ nghỉ là USD

Indonesia Tên tài khoản ngân hàng

Phải khớp với tên đã đăng ký với ngân hàng

Nhật Bản Số tài khoản

7 con số, ví dụ: 0012345

Mã ngân hàng

4 con số, ví dụ: 1.234

Mã chi nhánh

3 con số, ví dụ:  123

Tên người thụ hưởng địa phương
 1. Chỉ chữ hoa.
 2. Phải khớp với tên đã đăng ký với ngân hàng và bằng nửa chiều rộng Katakana. (Nếu đăng ký bằng tiếng Anh, vui lòng ghi hoa cả tên bằng tiếng Anh)
 3. Sử dụng dấu gạch ngang (-) từ bàn phím tiếng Anh.
 4. Sử dụng các thuật ngữ viết tắt hợp pháp như カ)
Loại tài khoản ngân hàng

Chỉ loại tài khoản “Tiết kiệm” hoặc “Vãng lai” (phải khớp với sổ tiết kiệm)

Philippin Địa chỉ chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng

Phải được điền theo 3 dòng:

 • Dòng 1: Số phòng/tên văn phòng, tên tòa nhà/số nhà, đường, subdivision/barangay
 • Dòng 2: Quận, thị trấn, tên thành phố
 • Dòng 3: Tỉnh và mã Zip/mã bưu điện
Nga Mã ngân hàng

RU+ mã BIK của Ngân hàng, ví dụ: RU123456789

Địa chỉ chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng

Dòng 3:

 • Nhập mã KPP khách sạn đối với doanh nghiệp; định dạng là KPP+mã, ví dụ:  KPP123456789
 • Nhập mã INN khách sạn đối với cá nhân; định dạng là INN+mã, ví dụ:  INN123456789012 (Cả mã ngân hàng và INN/KPP thường có thể tìm thấy trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng của khách sạn)
Singapore Mã Swift

Phải ở định dạng 11 con số, ví dụ: DBSSSGSGXXX

Thái Lan Mã ngân hàng

7 con số (mã ngân hàng sẽ tự động hiển thị dựa trên tên ngân hàng được chọn)

Hướng dẫn điền tài khoản ngân hàng

Tham khảo bảng bên dưới để biết định nghĩa và mô tả của từng mục.

Tên trường

Mô tả

Địa điểm ngân hàng

Đất nước nơi ngân hàng tọa lạc.

Với các cơ sở lưu trú nằm tại bất kỳ những quốc gia bên dưới, tài khoản ngân hàng liên kết cũng phải nằm trong cùng quốc gia:

 • Trung Quốc
 • Hồng Kông
 • Nhật Bản
 • Đài Loan
 • Thái Lan
 • Malaysia
 • Việt Nam
 • Philippines
 • Indonesia
Tên người thụ hưởng địa phương

Tên như trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng cung cấp, bằng ngôn ngữ địa phương.

Tên người thụ hưởng hoặc chủ tài khoản

Tên của chủ tài khoản như trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng được cung cấp.

Địa chỉ chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng

Địa chỉ của chủ tài khoản như trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng được cung cấp.

Tên tài khoản ngân hàng

Tên của chủ tài khoản như trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng được cung cấp.

Số tài khoản ngân hàng

Số được liên kết với chủ tài khoản như trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng được cung cấp.

Mã Swift

Mã 8-11 ký tự xác định các ngân hàng toàn thế giới, ví dụ: ASCBVNVX. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của quý đối tác để yêu cầu mã SWIFT của họ.

Số IBAN

Mã xác định tài khoản ngân hàng quốc tế. IBAN phải bắt đầu bằng mã quốc gia, theo sau là các chữ số, ví dụ: GB12345678912345678912. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của quý đối tác để yêu cầu mã IBAN của họ.

Tên ngân hàng

Tên ngân hàng thụ hưởng.

Tên ngân hàng địa phương

Tên ngân hàng và chi nhánh thụ hưởng bằng ngôn ngữ/ký tự địa phương.

Mã ngân hàng

Mã nhận dạng duy nhất của một ngân hàng cụ thể.

Mã chi nhánh

Mã nhận dạng duy nhất của một chi nhánh ngân hàng cụ thể.

Loại tài khoản ngân hàng

Loại tài khoản ngân hàng. Vui lòng kiểm tra lại sổ tiết kiệm ngân hàng hoặc liên hệ với ngân hàng của quý đối tác để xác nhận loại tài khoản ngân hàng.

Đồng tiền

Đơn vị tiền tệ quốc gia tài khoản này có thể nhận.

Địa chỉ ngân hàng

Địa chỉ thực của ngân hàng.

Tình trạng

Đã chấp thuận – Đã chấp thuận tài khoản ngân hàng.

Bị bác bỏ – Đã bác bỏ tài khoản ngân hàng và chúng tôi đã gửi một thư điện tử có thêm thông tin cụ thể cho quý đối tác.

Chưa giải quyết – Đã nhận thông tin tài khoản ngân hàng và đang chờ bộ phận tài chính của Agoda xem xét.

Liên hệ với chúng tôi

Vẫn đang tìm giải pháp ư? Hãy liên hệ với chúng tôi qua Nút Cần Giúp Đỡ trên YCS hoặc các phương thức khác.

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...