Bài viết này sẽ giúp quý đối thiết lập tài khoản ngân hàng của mình trong YCS để bắt đầu gửi thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản bằng telex

Yêu cầu về tài khoản ngân hàng

Xin lưu ý các yêu cầu bên dưới về tài khoản ngân hàng khi thiết lập tài khoản ngân hàng của quý đối tác.

 • Chỉ có thể chấp nhận ký tự tiếng Anh và ký tự số (0-9).
 • Không chấp nhận các ký tự đặc biệt (nghĩa là = ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @). Nếu chi tiết tài khoản ngân hàng của quý đối tác chứa “&” (ký hiệu “và”), vui lòng thay thế ký tự đó bằng định dạng chữ “và”. Ngoại lệ duy nhất là tên người thụ hưởng nội địa và tên ngân hàng nội địa (Trung Quốc) và tên người thụ hưởng nội địa (Nhật Bản).
 • Vui lòng đảm bảo quý đối tác đã gửi những giấy tờ cần thiết trên YCS để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt. Biên lai chuyển khoản và biên lai ATM KHÔNG được chấp nhận. Điều này áp dụng cho cả tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp.
 • Mục Tên tài khoản ngân hàng trong mạng diện rộng cần phải khớp với tên tài khoản trong tài liệu hỗ trợ.
 • Tên chủ tài khoản, tên tài khoản và tên ngân hàng phải hiển thị rõ trong tài liệu hỗ trợ. Nếu là tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đứng tên tài khoản ngân hàng.
 • Chấp nhận tài liệu hỗ trợ bằng ngôn ngữ địa phương của quý đối tác. Tuy nhiên, quý đối tác có thể gửi bản sao kê ngân hàng bằng tiếng Anh nếu ngân hàng của quý đối tác có thể hỗ trợ mục này.
 • Nếu tài khoản ngân hàng của quý đối tác vẫn đang chờ duyệt hoặc bị từ chối, vui lòng chỉnh sửa thông tin chi tiết bằng cách làm theo các bước trong Chỉnh sửa tài khoản ngân hàng.

Hướng dẫn điền thông tin tài khoản ngân hàng

Tham khảo bảng bên dưới để biết định nghĩa và mô tả của từng mục.

Tên mục

Mô tả

Địa điểm ngân hàng

Đất nước đặt ngân hàng của quý đối tác

Tên người thụ hưởng nội địa

Tên như trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng cung cấp, bằng ngôn ngữ địa phương

Tên người thụ hưởng hoặc chủ tài khoản

Tên của chủ tài khoản như trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng được cung cấp

Địa chỉ chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng

Địa chỉ của chủ tài khoản như trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng được cung cấp

Tên tài khoản ngân hàng

Tên của chủ tài khoản như trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng được cung cấp

Số tài khoản ngân hàng

Số được liên kết với chủ tài khoản như trong tài liệu hỗ trợ ngân hàng được cung cấp

Mã Swift

Mã 8-11 ký tự xác định các ngân hàng trên thế giới, ví dụ: ASCBVNVX. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của quý đối tác để yêu cầu mã SWIFT của họ

Số IBAN

Mã xác định tài khoản ngân hàng quốc tế. IBAN phải bắt đầu bằng mã quốc gia, theo sau là các chữ số, ví dụ: GB12345678912345678912. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của quý đối tác để yêu cầu mã IBAN của họ

Tên ngân hàng

Tên ngân hàng thụ hưởng.

Tên ngân hàng nội địa

Tên ngân hàng và chi nhánh thụ hưởng bằng ngôn ngữ/ký tự địa phương

Mã ngân hàng

Mã nhận dạng duy nhất của một ngân hàng cụ thể

Mã chi nhánh

Mã nhận dạng duy nhất của một chi nhánh ngân hàng cụ thể

Loại tài khoản ngân hàng

Loại tài khoản ngân hàng. Vui lòng kiểm tra lại sổ tiết kiệm ngân hàng hoặc liên hệ với ngân hàng của quý đối tác để xác nhận loại tài khoản ngân hàng

Tiền tệ

Đơn vị tiền tệ quốc gia tài khoản này có thể nhận

Địa chỉ ngân hàng

Địa chỉ thực của ngân hàng

Tình trạng

Đã chấp thuận – Đã chấp thuận tài khoản ngân hàng

Bị từ chối – Đã từ chối tài khoản ngân hàng và chúng tôi đã gửi một email có thông tin chi tiết bổ sung cho quý đối tác

Chờ duyệt – Đã nhận thông tin tài khoản ngân hàng và đang chờ bộ phận Tài chính Agoda xem xét

Yêu cầu cụ thể cho từng quốc gia

Quốc gia

Tên mục

Yêu cầu cụ thể bắt buộc

Úc

Mã chi nhánh

6 chữ số. Ví dụ: 123456

Trung Quốc

Tên ngân hàng nội địa

Tên ngân hàng và chi nhánh bằng tiếng Trung Quốc

Tên người thụ hưởng nội địa

Tên người thụ hưởng bằng tiếng Trung Quốc

Địa chỉ chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng

Phải được điền theo 2 dòng:

 • Dòng 1: Số tòa nhà, đường, quận (30–        35 ký tự)
 • Dòng 2: Thành phố, tỉnh, quốc gia (30–35 ký tự)

Ấn Độ

IFSC

11 chữ số và chỉ chữ viết hoa. Ví dụ: HDFC1234567

Mã Swift

*Chỉ bắt buộc nếu đơn vị tiền tệ của chỗ nghỉ là USD

Indonesia

Tên tài khoản ngân hàng

Phải khớp với tên đã đăng ký với ngân hàng

Nhật Bản

Số tài khoản

7 chữ số ví dụ: 0012345

Mã ngân hàng

4 chữ số ví dụ: 1234

Mã chi nhánh

3 chữ số ví dụ: 123

Tên người thụ hưởng nội địa

 1. Chỉ chữ viết hoa
 2. Phải khớp với tên đã đăng ký với ngân hàng và bằng nửa chiều rộng Katakana. (Nếu đăng ký bằng tiếng Anh, vui lòng ghi hoa cả tên bằng tiếng Anh)
 3. Sử dụng dấu gạch ngang (-) ở bàn phím tiếng Anh
 4. Sử dụng các thuật ngữ viết tắt hợp pháp như カ)

Loại tài khoản ngân hàng

Chỉ loại tài khoản “Tiết kiệm” hoặc “Vãng lai” (phải khớp với sổ tiết kiệm)

Philippines

Địa chỉ chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng

Phải được điền theo 3 dòng:

 • Dòng 1: Số phòng/tên văn phòng, tên tòa nhà/số nhà, đường, subdivision/barangay
 • Dòng 2: Quận, thị trấn, tên thành phố
 • Dòng 3: Tỉnh và mã Zip/mã bưu điện

Nga

Mã ngân hàng

RU+mã BIK của ngân hàng. Ví dụ: RU123456789

Địa chỉ chủ tài khoản hoặc người thụ hưởng

Dòng 3:

 • Đối với doanh nghiệp: nhập mã KPP của khách sạn theo định dạng KPP+mã. Ví dụ: KPP123456789
 • Đối với cá nhân: nhập mã INN của khách sạn theo định dạng INN+mã. Ví dụ: INN123456789012. (Cả mã ngân hàng và INN/KPP thường có thể tìm thấy trong tài liệu hỗ trợ từ ngân hàng của khách sạn)

Singapore

Mã Swift

Phải ở định dạng 11 chữ số. Ví dụ: DBSSSGSGXXX

Thái Lan

Mã ngân hàng

7 chữ số (mã ngân hàng sẽ tự động hiển thị dựa trên tên ngân hàng được chọn)

Thiết lập tài khoản ngân hàng

Vui lòng làm theo các bước này thật cẩn thận để đảm bảo quý đối tác có thể thiết lập tài khoản ngân hàng một cách suôn sẻ.

 1. Truy cập vào YCS > Tài chính > Trình đơn Tài khoản Thanh toán của tôi.
 2. Bấm vào Tạo để mở mẫu đơn mở tài khoản ngân hàng.
 3. Điền vào mọi thông tin bắt buộc. Sau khi chọn vị trí ngân hàng, quý đối tác có thể bấm Lưu và hệ thống sẽ đánh dấu các trường bắt buộc phải điền bằng màu đỏ. Hãy đảm bảo quý đối tác đã đọc kỹ Yêu cầu về tài khoản ngân hàngYêu cầu cụ thể cho từng quốc gia.
 4. Tải tài liệu hỗ trợ lên để xác minh thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng của quý đối tác là hợp lệ và sẵn sàng nhận thanh toán. Vui lòng không đính kèm thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM của quý đối tác trong Quản lý Chủ nhà hoặc YCS. Bấm vào Chọn tệp để tải lên mọi tài liệu bắt buộc như bên dưới:
  • Bằng chứng về quyền sở hữu tài khoản ngân hàng của bản thân (ví dụ như sổ tiết kiệm, sao kê trực tuyến, sao kê ngân hàng và séc đã hủy) thể hiện rõ tên tài khoản ngân hàng và số tài khoản ngân hàng.
  • Giấy tờ tùy thân khớp với tên chủ tài khoản (CHỈ áp dụng cho tài khoản cá nhân) hiển thị rõ ràng tên chủ tài khoản.
  • Vui lòng tham khảo tài liệu này để xem ví dụ về các tài liệu hỗ trợ hợp lệ.
 5. Sau khi gửi thông tin chi tiết tài khoản, trạng thái tài khoản ngân hàng sẽ được hiển thị là  Chờ duyệt cho đến khi bộ phận Tài chính của chúng tôi xem xét thông tin chi tiết và tài liệu chủ sở hữu. Quý đối tác sẽ nhận được thông báo qua email khi tài khoản ngân hàng được chấp thuận hoặc nếu cần thực hiện các bước bổ sung trong vòng 5 ngày làm việc. Để đảm bảo rằng mọi việc đánh giá đang được thực hiện hợp lệ, chúng tôi không thể đẩy nhanh quá trình xem xét.
 6.  Sau khi tài khoản được xác minh, trạng thái sẽ được chuyển qua Đã chấp thuận trong YCS và quý đối tác sẽ bắt đầu có thể gửi thanh toán qua YCS > Tài chính > Giao dịch hiện thời. Trong trường hợp trạng thái tài khoản ngân hàng của quý đối tác là Bị từ chối, vui lòng xem lại thông tin chi tiết và chỉnh sửa tài khoản hiện tại trước khi tạo một tài khoản mới. Bộ phận Tài chính của chúng tôi sẽ liên hệ với quý đối tác để xác nhận thông tin nào cần được cập nhật.  Bấm vào đây để đọc thêm về lý do tài khoản ngân hàng của quý đối tác Bị từ chối.
bank-account

Chỉnh sửa thông tin gửi

Chúng tôi không khuyến khích quý đối tác chỉnh sửa thông tin đã gửi vì hành động này sẽ thiết lập lại ngày gửi. Tuy nhiên, nếu quý đối tác muốn chỉnh sửa thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng hiện tại của mình, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Sau khi quý đối tác gửi thông tin chỉnh sửa thông qua YCS > Tài chính > Tài khoản Thanh toán của tôi và nhấp vào Chỉnh sửa, quý đối tác có thể tải tài liệu mới lên.
 2. Sau khi bộ phận Tài chính của chúng tôi xem xét mọi thông tin chi tiết, họ sẽ xác minh tài khoản và thông báo cho quý đối tác qua email để xác nhận phần thông tin chỉnh sửa đã được chấp thuận.
 3. Trạng thái tài khoản ngân hàng của quý đối tác sẽ được chuyển qua Đã chấp thuận trong YCS và quý đối tác sẽ bắt đầu có thể gửi thanh toán thông qua mục Tài chính.

Tôi phải làm gì nếu tài khoản ngân hàng bị từ chối?

Một khi yêu cầu thông tin tài khoản ngân hàng của quý đối tác được xem xét, bộ phận Tài chính của chúng tôi sẽ liên hệ lại để cung cấp thêm thông tin chi tiết cụ thể cho trường hợp của quý đối tác qua email.

Xin lưu ý, quý đối tác không nên sửa đổi yêu cầu gửi thông tin tài khoản ngân hàng hiện tại. Nếu quý đối tác hủy yêu cầu và gửi mới, yêu cầu này sẽ được đặt lại trạng thái “mới” và việc chấp thuận có thể phải mất thêm 5 ngày làm việc.

Những lý do từ chối phổ biến bao gồm:

 1. Nhập ký tự không hợp lệ
 2. Thiếu tài liệu hỗ trợ
 3. Sai tên tài khoản ngân hàng
 4. Sai thông tin số tài khoản ngân hàng hoặc số IBAN

Hãy đảm bảo quý đối tác đã đọc kỹ Yêu cầu về tài khoản ngân hàngYêu cầu cụ thể cho từng quốc gia trước khi cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình.