Artikel ini akan membantu anda menyediakan akaun bank anda di YCS untuk mula menyerahkan pembayaran melalui pindahan bank atau Pindahan Telex.

Keperluan akaun bank

Sila ambil perhatian tentang keperluan akaun bank berikut semasa menyediakan akaun bank anda.

 • Hanya abjad Inggeris dan aksara angka (0-9) boleh diterima.
 • Karekter khas tidak dibenarkan (i.e. =! “ $ % &: *< >;, # { } [] \ _ ^ | ~ @). Jika maklumat akaun bank anda mengandungi ‘&’ (ampersand) sila gantikan dengan format teks sebagai “dan”. Satu-satunya pengecualian ialah Nama Benefisiari Tempatan dan nama Bank Tempatan untuk China dan Nama Benefisiari Tempatan untuk Jepun.
 • Sila pastikan anda telah menghantar dokumen yang diperlukan di YCS untuk mempercepatkan proses kelulusan. Pemindahan dana dan slip ATM adalah TIDAK sah. Ini terpakai untuk kedua-dua akaun bank peribadi dan korporat.
 • Medan Nama Akaun Bank dalam extranet perlu sama dengan nama akaun pada dokumen sokongan.
 • Nama pemegang akaun, nama akaun dan nama bank harus kelihatan pada dokumen sokongan. Jika ia adalah akaun bank korporat, nama pemegang akaun harus di bawah nama korporat juga.
 • Dokumen sokongan diterima dalam bahasa tempatan anda; bagaimanapun, jika bank anda dapat menyediakan penyata bank dalam bahasa Inggeris, anda juga boleh menghantarnya.
 • Jika akaun bank anda masih menunggu kelulusan atau ditolak, sila ubah maklumat dengan mengikut langkah-langkah dalam Bagaimanakah untuk mengubah suai akaun bank saya?.

Arahan Mengisi Akaun Bank

Rujuk jadual di bawah untuk definisi dan arahan bagi setiap medan.

Nama Medan

Keterangan

Lokasi Bank

Negara lokasi bank

Nama Benefisiari Tempatan

Nama yang ditulis dalam dokumen sokongan bank yang disediakan, dalam bahasa tempatan

Nama pemegang akaun atau benefisiari

Nama pemegang akaun seperti yang tertera dalam dokumen sokongan bank yang disediakan

Alamat pemegang akaun atau benefisiari

Alamat pemegang akaun seperti yang tertulis dalam dokumen sokongan bank yang disediakan

Nama Akaun Bank

Nama pemegang akaun seperti yang tertera dalam dokumen sokongan bank yang disediakan

No. Akaun Bank

Nombor yang dikaitkan dengan pemegang akaun seperti yang tertulis dalam dokumen sokongan bank yang disediakan

Kod Swift

Kod aksara 8-11 yang mengenal pasti bank di seluruh dunia, cth: ASCBVNVX. Hubungi bank anda untuk meminta kod SWIFT

No. IBAN

Kod yang mengenal pasti akaun bank di peringkat antarabangsa; IBAN harus bermula dengan kod negara, diikuti dengan nombor, cth: GB12345678912345678912. Hubungi bank anda untuk meminta kod IBAN

Nama Bank

Nama bank benefisiari.

Nama Bank Tempatan

Nama bank benefisiari dan cawangan yang ditulis dalam bahasa/aksara tempatan

Kod Bank

Kod pengenalan unik untuk bank tertentu

Kod cawangan

Kod pengenalan unik untuk cawangan bank tertentu

Jenis Akaun Bank

Jenis akaun bank. Sila semak buku simpanan bank anda atau hubungi bank anda untuk mengesahkan jenis akaun anda

Mata wang

Mata wang negara yang boleh diterima oleh akaun ini

Alamat Bank

Alamat fizikal bank

Status

Diluluskan – Akaun bank diluluskan

Ditolak – Akaun bank telah ditolak dan kami telah menghantar e-mel kepada anda dengan maklumat tambahan

Menunggu kelulusan – Maklumat akaun bank telah diterima dan sedang menunggu semakan oleh pasukan kewangan Agoda

Keperluan khas setiap negara

Negara

Nama Medan

Keperluan Wajib Khusus

Australia

Kod cawangan

Contoh 6 digit 123456

China

Nama Bank Tempatan

Nama Bank dan Cawangan dalam bahasa Cina

Nama Benefisiari Tempatan

Nama benefisiari dalam bahasa Cina

Alamat pemegang akaun atau benefisiari

Harus diisi dalam, 2 baris:

 • Baris 1: No. Bangunan, jalan, daerah (30-35 digit)
 • Baris 2: Bandar, Wilayah, Negara (30-35 digit)

India

IFSC

Contoh 11 digit dan dalam huruf besar sahaja HDFC1234567

Kod Swift

*Hanya diperlukan jika mata wang penginapan adalah USD

Indonesia

Nama akaun bank

Harus sama dengan nama yang didaftarkan dengan bank

Jepun

Nombor akaun

Contoh 7 digit 0012345

Kod bank

Contoh 4 digit 1234

Kod cawangan

Contoh 3 digit 123

Nama benefisiari tempatan

 1. Huruf besar sahaja
 2. Harus sama dengan nama yang didaftarkan dengan bank dan dalam Katakana separuh lebar. (Jika didaftarkan dalam Bahasa Inggeris, sila isi huruf dalam semua huruf besar Bahasa Inggeris)
 3. Gunakan tanda sempang (-) dari papan kekunci bahasa Inggeris.
 4. Gunakan istilah singkatan undang-undang seperti カ)

Jenis Akaun Bank

“Simpanan” atau “Semasa” sahaja (harus sama dengan buku bank)

Filipina

Alamat pemegang akaun atau benefisiari

Harus diisi dalam, 3 baris:

 • Baris 1: No. Bilik/Nama Pejabat, Nama Bangunan/No. Rumah, Jalan, Bahagian/Barangay
 • Baris 2: Nama Daerah, Bandar, Bandar Raya
 • Baris 3: Wilayah, dan ZIP/poskod

Rusia

Kod bank

Contoh kod RU + BIK bank RU123456789

Alamat pemegang akaun atau benefisiari

Untuk Baris 3:

 • Masukkan kod KPP hotel untuk korporat; format sebagai KPP+kod cth. KPP123456789
 • Masukkan kod INN hotel untuk individu; format sebagai kod INN+ cth. INN123456789012(Kedua-dua kod bank dan INN/KPP biasanya boleh didapati dalam dokumen sokongan bank hotel)

Singapura

Kod Swift

Harus dalam format 11 digit, mis. DBSSGSGXXX

Thailand

Kod bank

7 digit (kod bank akan muncul secara automatik mengikut nama bank yang dipilih)

Bagaimanakah untuk menyediakan akaun bank

Sila ikut langkah-langkah dengan teliti untuk memastikan anda dapat menyediakan akaun bank anda dengan lancar.

 1. Pergi ke menu YCS > Kewangan > Akaun Pembayaran Saya .
 2. Klik pada Cipta untuk membuka borang akaun bank.
 3. Isikan semua butiran yang diperlukan. Selepas memilih lokasi bank, anda boleh klik Simpan, dan sistem akan menyerlahkan medan yang wajib diisi dengan warna merah. Pastikan anda telah membaca Keperluan Akaun Bank dan Keperluan Khusus untuk Setiap Negara dengan teliti.
 4. Muat naik dokumen sokongan untuk mengesahkan maklumat akaun bank anda adalah betul dan sedia untuk menerima pembayaran. Jangan lampirkan kad kredit atau kad ATM anda dalam Urus Hos atau YCS. Klik Pilih Fail untuk memuat naik semua dokumen yang diperlukan seperti di bawah:
  • Bukti pemilikan akaun bank (buku bank, penyata dalam talian, penyata bank, dan cek dibatalkan) yang jelas menunjukkan nama akaun bank dan nombor akaun bank.
  • Kad pengenalan keluaran kerajaan yang sama dengan nama Pemegang Akaun (HANYA untuk akaun peribadi) dengan nama pemegang yang dipaparkan dengan jelas.
  • Rujuk fail ini untuk contoh dokumen sokongan yang sah.
 5. Setelah menghantar maklumat akaun, status akan dipaparkan sebagai Menunggu kelulusan sehingga Pasukan Kewangan kami menyemak maklumat dan dokumen pemilikan. Anda akan dimaklumkan melalui emel apabila akaun bank anda diluluskan atau jika terdapat langkah tambahan yang diperlukan dalam masa 5 hari bekerja. Untuk memastikan bahawa semua semakan dilakukan dengan betul, kami tidak dapat mempercepat proses semakan.
 6.  Setelah akaun disahkan, akaun tersebut akan bertukar kepadaDiluluskandalam YCS dan anda akan dapat mula menyerahkan pembayaran melalui YCS > Kewangan > Transaksi Semasa. Dalam kes status akaun bankDitolak, sila semak maklumat dan semak akaun tersebut terlebih dahulu sebelum membuat akaun baru. Pasukan Kewangan kami akan menghubungi anda untuk mengesahkan maklumat yang perlu dikemas kini.  Klik di sini untuk membaca lebih lanjut tentang sebab akaun bank anda Ditolak.
bank-account

Bagaimanakah untuk mengubah suai serahan saya?

Kami tidak mengesyorkan anda mengubah serahan anda kerana ia akan memulakan semula tarikh serahan. Walau bagaimanapun, jika anda ingin mengubah maklumat akaun bank semasa anda, ikut langkah di bawah:

 1. Selepas anda menghantar pengubahsuaian melalui YCS > Kewangan > Akaun Pembayaran Saya dan klik, Edit, anda juga boleh memuat naik dokumen baru.
 2. Setelah pasukan Kewangan kami menyemak semua butiran, mereka akan mengesahkan akaun dan memberitahu anda melalui e-mel untuk mengesahkan perubahan telah diluluskan.
 3. Status akaun bank anda akan bertukar kepada Diluluskan dalam YCS, dan anda akan dapat memulakan penghantaran pembayaran melalui Kewangan.

Apakah yang perlu saya lakukan jika akaun bank saya ditolak?

Setelah permintaan akaun bank anda disemak, pasukan Kewangan kami akan menghubungi anda untuk memberikan maklumat lanjut khusus untuk kes anda melalui e-mel.

Harap maklum bahawa anda tidak boleh mengubah permintaan serahan akaun bank anda yang sedia ada Jika anda membatalkan permintaan dan membuat serahan baru, permintaan anda akan kembali kepada status “baru” dan kelulusan mungkin mengambil masa 5 hari bekerja tambahan.

Sebab umum penolakan adalah:

 1. Input aksara salah
 2. Tiada dokumen sokongan
 3. Nama akaun bank salah
 4. Nombor akaun bank atau IBAN salah

Pastikan anda telah membaca Keperluan Akaun Bank dan Keperluan Khusus untuk Setiap Negara dengan teliti sebelum anda mengemas kini maklumat akaun bank anda.