บทความนี้จะให้ข้อมูลการตั้งค่าบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าที่พักผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

*การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่/สกุลเงิน (ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ)

วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าที่พัก

 1. ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของที่พักในระบบ YCS จากนั้นไปหัวข้อ การเงิน (Finance)
 2. เลือกเมนู บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts)

3. คลิก สร้าง (Create) เพื่อเปิดแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

4. กรอกข้อมูลที่จำเป็นที่ไฮไลท์ด้วยสีเหลืองให้ครบถ้วน หลังจากเลือกตำแหน่งที่ตั้งของธนาคารแล้ว คลิก บันทึก (Save)

5. คลิก เลือกไฟล์ (Choose File) เพื่ออัปโหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดดังต่อไปนี้:

  • หลักฐานที่แสดง การเป็นเจ้าของบัญชี (หน้าสมุดบัญชี ใบแจ้งยอดออนไลน์ รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี และเช็คที่ถูกยกเลิก) ที่แสดง ชื่อบัญชีธนาคารและหมายเลขบัญชีธนาคารอย่างชัดเจน
  • หมายเลขประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี (สำหรับบัญชีส่วนบุคคล เท่านั้น)
  • กรุณาตรวจสอบ ไฟล์นี้ สำหรับการส่งเอกสารประกอบที่ถูกต้อง

6. หลังจากส่งข้อมูลแล้ว สถานะจะขึ้นว่า รออนุมัติ (Pending) จนกระทั่งบัญชีของท่านได้รับการอนุมัติ โดยจะแจ้งทางอีเมลภายใน 5 วันทำการ เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ ทีมงานของเรา ไม่สามารถ ตรวจสอบด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่านี้

 • หากสถานะการอนุมัติบัญชีไม่เปลี่ยนแปลงหลังจาก 5 วันทำการ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม กรุณาใช้บัญชีผู้ใช้อโกด้าของท่านเมื่อติดต่อหาเรา
 • เมื่อสถานะบัญชี ผ่านการอนุมัติ แล้ว ท่านจะสามารถเรียกเก็บเงินการจองจากอโกด้าได้ สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด กรุณาอ่าน ที่นี่ หลังจากอนุมัติแล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากนั้นจะทำให้สถานะเปลี่ยนกลับไปเป็น “รออนุมัติ” ซึ่งอาจใช้เวลาในการตรวจสอบ เพิ่มอีก 5 วันทำการ

 • ในกรณีที่สถานะของบัญชีธนาคารขึ้นว่า ไม่ผ่านอนุมัติ (Rejected) กรุณาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของบัญชีดังกล่าวก่อนสร้างบัญชีใหม่ ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาท่านเพื่อยืนยันข้อมูลที่จะต้องได้รับการแก้ไข กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บัญชีธนาคารของท่าน ไม่ผ่านอนุมัติ (Rejected)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

เมื่อตั้งค่าบัญชีธนาคาร กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

 • เอกสารการโอนเงินหรือสลิปโอนเงินจาก ATM ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ โปรดทราบว่า ขั้นตอนนี้ ต้องดำเนินการทั้งสำหรับบัญชีธนาคารส่วนบุคคลและบัญชีนิติบุคคล

* โปรดทราบ: ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต รหัสผ่าน/ชื่อผู้ใช้ เป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง และควรได้รับการดูแลจัดการอย่างเข้มงวด กรุณางดแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวทางอีเมลหรือช่องทางใดๆ ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 • กรุณาใช้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (0-9) เท่านั้น (ระบบไม่รองรับการใช้ภาษาอื่นใด)
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อักขระพิเศษ (เช่น = ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @)

หากข้อมูลบัญชีของท่านมีเครื่องหมาย “&” กรุณาแทนด้วยคำว่า and

(ข้อยกเว้นเดียวสำหรับการกรอกข้อมูลที่ไม่ใช่อักขระในภาษาอังกฤษ คือ ชื่อผู้รับเงินในภาษาจีนและชื่อธนาคารในภาษาจีนสำหรับประเทศจีน และชื่อผู้รับเงินในภาษาญี่ปุ่นสำหรับประเทศญี่ปุ่น)

 • ข้อมูลที่กรอกในช่อง ชื่อบัญชี (Bank Account Name) ในระบบYCS จะต้องตรงกับชื่อบัญชีในเอกสารประกอบ
 • ชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อบัญชี และชื่อธนาคาร จะต้องปรากฏให้เห็นในเอกสารประกอบ หากใช้บัญชีธนาคารของบริษัท ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อบริษัทเช่นกัน
 • ที่พักสามารถส่งเอกสารรับรองเป็นภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตาม หากธนาคารสามารถจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้ ที่พักสามารถส่งเอกสารฉบับภาษาอังกฤษให้เราได้เช่นกัน
 • หากสถานะบัญชีธนาคารของท่านยังอยู่ระหว่างรออนุมัติหรือไม่ผ่านอนุมัติ กรุณาแก้ไขข้อมูลโดยดูขั้นตอนจากหัวข้อ วิธีเปลี่ยนบัญชีธนาคาร

วิธีเปลี่ยนบัญชีธนาคารหลังจากส่งข้อมูลบัญชีธนาคารไปแล้ว 

เราไม่แนะนำให้ท่านแก้ไขบัญชีธนาคารที่ส่งข้อมูลไปแล้วเนื่องจากจะเป็นการเริ่มขั้นตอนการอนุมัติใหม่ อย่างไรก็ตาม หากที่พักต้องการเปลี่ยนข้อมูลบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงิน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. หลังจากที่ส่งข้อมูลใหม่ทางระบบ YCS >> การเงิน (Finance) >> บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts) และคลิก แก้ไข (Edit) แล้วท่านจะสามารถส่งเอกสารประกอบใหม่ได้
 2. ฝ่ายการเงินจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและอนุมัติบัญชี ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมลว่าการเปลี่ยนบัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติแล้ว
 3. สถานะของบัญชีของท่านใน ระบบ YCS จะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว (Approved) หลังจากนั้นที่พักจะสามารถเลือกรับเงินค่าที่พักผ่านทางบัญชีนี้ได้ที่เมนู การเงิน (Finance)

ทำอย่างไรหากบัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ

เมื่อเราตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านแล้ว ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาท่านทางอีเมลเพื่อขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบ กรุณางดแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารหลังจากที่ส่งข้อมูลแล้ว หากท่านยกเลิกคำขออนุมัติบัญชีธนาคารและส่งใหม่อีกครั้ง สถานะจะเปลี่ยนเป็น “ใหม่” (New) และการพิจารณาอนุมัติอาจใช้เวลาเพิ่มอีก 5 วันทำการ

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ

 1. การกรอกอักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ตรวจสอบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน กรุณาตรวจสอบ ไฟล์นี้
 3. ชื่อบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ชื่อบัญชีธนาคารของท่านต้องตรงกับที่แสดงในเอกสารประกอบ
 4. หมายเลขบัญชีธนาคารหรือ IBAN ไม่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้อ่าน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร และ ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศ โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร

ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละประเทศ

ประเทศ ชื่อหัวข้อ

ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจง

ออสเตรเลีย รหัสสาขา

หมายเลข 6 ตัว, ตัวอย่าง: 123456

จีน ชื่อธนาคาร (ภาษาจีน)

ชื่อธนาคารและชื่อสาขาเป็นภาษาจีน

ชื่อผู้รับเงิน (ภาษาจีน)

ชื่อผู้รับเงินเป็นภาษาจีน

ที่อยู่เจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน

จำเป็นต้องกรอก, 2 บรรทัด

 • บรรทัดที่ 1: เลขที่อาคาร, ถนน, เขต (30-35 อักขระ)
 • บรรทัดที่ 2: เมือง, จังหวัด, ประเทศ (30-35 อักขระ)
อินเดีย รหัส IFSC

11 อักขระ ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น, ตัวอย่าง: HDFC1234567

รหัส Swift Code

*จำเป็นเฉพาะในกรณีที่สกุลเงินของที่พักคือ USD

อินโดนีเซีย ชื่อบัญชีธนาคาร

ต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนกับธนาคาร

ญี่ปุ่น หมายเลขบัญชี

หมายเลข 7 ตัว, ตัวอย่าง: 0012345

รหัสธนาคาร

หมายเลข 4 ตัว, ตัวอย่าง: 1234

รหัสสาขา

หมายเลข 3 ตัว, ตัวอย่าง:  123

ชื่อผู้รับเงิน (ภาษาญี่ปุ่น)
 1. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
 2. ต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนกับธนาคาร ต้องเป็นอักษรคาตากานะแบบความกว้างครึ่งหนึ่ง (หากลงทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด)
 3. ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) จากแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ
 4. ใช้คำย่อทางกฎหมาย เช่น カ)
ประเภทบัญชีธนาคาร

“ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน” เท่านั้น (ต้องตรงกับสมุดบัญชีธนาคาร)

ฟิลิปปินส์ ที่อยู่เจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน

จำเป็นต้องกรอก, 3 บรรทัด

 • บรรทัดที่ 1: หมายเลขห้อง, ชื่อสำนักงาน, ชื่ออาคาร/บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล/บารังไกย์
 • บรรทัดที่ 2: เขต เมือง (Town, City)
 • บรรทัดที่ 3: จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ (ZIP/postal code)
รัสเซีย รหัสธนาคาร

ตัวอักษร RU ตามด้วยรหัส BIK ของธนาคาร, ตัวอย่าง: RU123456789

ที่อยู่เจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน

สำหรับบรรทัดที่ 3

 • ใส่รหัสโรงแรม KPP สำหรับองค์กร, รูปแบบในการกรอก: KPP ตามด้วยรหัส, ตัวอย่าง:  KPP123456789
 • ใส่รหัสโรงแรม INN สำหรับรายบุคคล, รูปแบบในการกรอก คือ INN ตามด้วยรหัส  ตัวอย่าง: INN123456789012 (รหัสธนาคารและ INN/KPP มักจะอยู่ในเอกสารประกอบการธนาคารของโรงแรม)
สิงคโปร์ รหัส Swift Code

ต้องอยู่ในรูปแบบอักขระ 11 ตัว, ตัวอย่าง: DBSSSGSGXXX

ประเทศไทย รหัสธนาคาร

ตัวเลข 7 ตัว (รหัสธนาคารจะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติตามชื่อธนาคารที่เลือก)

วิธีกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

กรุณาดูคำอธิบายและคำแนะนำในการกรอกข้อมูลจากในตารางด้านล่าง

ชื่อหัวข้อ

รายละเอียด

ที่ตั้งของธนาคาร

ประเทศที่ธนาคารนั้นตั้งอยู่

สำหรับที่พักที่ตั้งอยู่ในประเทศๆ ต่อไปนี้ บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องจะต้องอยู่ภายในประเทศเดียวกันนั้นด้วยเช่นกัน:

 • จีน
 • ฮ่องกง
 • ญี่ปุ่น
 • ไต้หวัน
 • ไทย
 • มาเลเซีย
 • เวียดนาม
 • ฟิลิปปินส์
 • อินโดนีเซีย
ชื่อผู้รับเงิน

ชื่อในภาษาท้องถิ่นที่ปรากฏในเอกสารประกอบสำหรับบัญชีธนาคาร

ชื่อเจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน

ชื่อเจ้าของบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบสำหรับบัญชีธนาคาร

ที่อยู่เจ้าของบัญชีหรือผู้รับเงิน

ที่อยู่ของเจ้าของบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบสำหรับบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี

ชื่อเจ้าของบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบสำหรับบัญชีธนาคาร

หมายเลขบัญชีธนาคาร

เลขที่เจ้าของบัญชีตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบสำหรับบัญชีธนาคาร

รหัส Swift Code

รหัส 8-11 ตัวที่ใช้ในการระบุถึงธนาคารทั่วโลก, ตัวอย่าง: ASCBVNVX กรุณาติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอรหัส Swift Code

หมายเลข IBAN

รหัสที่ระบุบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ หมายเลข IBAN ควรขึ้นต้นด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยตัวเลข, ตัวอย่าง: GB12345678912345678912 กรุณาติดต่อธนาคารของท่านเพื่อขอหมายเลข IBAN

ชื่อธนาคาร

ชื่อธนาคารของผู้รับผลประโยชน์

ชื่อธนาคาร

ชื่อธนาคารของผู้รับผลประโยชน์และสาขาที่เขียนด้วยภาษา/ตัวอักษรท้องถิ่น

รหัสธนาคาร

รหัสเฉพาะสำหรับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

รหัสสาขา

รหัสเฉพาะสำหรับสาขาธนาคารสาขาใดสาขาหนึ่ง

ประเภทบัญชีธนาคาร

ประเภทของบัญชีธนาคาร กรุณาตรวจสอบสมุดเงินฝากธนาคารของท่าน หรือติดต่อธนาคารของท่านเพื่อยืนยันประเภทบัญชีของท่าน

สกุลเงิน

สกุลเงินประจำชาติที่บัญชีธนาคารของท่านใช้ในการรับเงิน

ที่อยู่ของธนาคาร

ตำแหน่งที่ตั้งของธนาคาร

สถานะ

อนุมัติ – บัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติ

ไม่ผ่านอนุมัติ – บัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ และเราได้ส่งอีเมลพร้อมแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านทราบ

รออนุมัติ – เราได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านแล้ว และฝ่ายการเงินของอโกด้ากำลังตรวจสอบข้อมูล

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...