บทความนี้จะอธิบายวิธีตรวจสอบและดูข้อมูลธุรกรรมการจองและการเรียกเก็บเงินในอดีตโดยใช้ระบบ ePass (Electronic Payment  Administration Self Serve) บน YCS >> เมนู การเงิน (Finance) หากที่พักของท่านเรียกเก็บเงินค่าที่พักโดยใช้บัตร UPC (Unique Payment Card) กรุณาอ่าน บทความนี้

วิธีค้นหาข้อมูลธุรกรรมในอดีต

 1. เข้าสู่ระบบ YCS >> การเงิน (Finance) >> ธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions)

2. กรองข้อมูลตามเกณฑ์ที่ต้องการ:

กรุณาตรวจสอบว่าได้กรอกเกณฑ์ในการค้นหาต่อไปนี้

  • ช่วงวันที่ต้องการดูข้อมูล
  • การใช้ตัวกรองโดยกำหนดจากวันที่จอง วันที่เช็คอิน หรือวันที่เช็คเอาต์
  • ทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อรวมหรือยกเว้น ธุรกรรมการจองที่ได้รับการแก้ไขด้วยตนเอง
  • การใช้ตัวกรอกเพื่อดูข้อมูลตามสถานะของธุรกรรม
   • ยังไม่เช็คเอาต์ (Pending Departure): ผู้เข้าพักยังไม่เช็คเอาต์ออกจากที่พัก
   • เช็คเอาต์แล้ว (Departed): ผู้เข้าพักเช็คเอาต์ออกจากที่พักแล้ว
   • อนุมัติ (Approved): การจองได้รับการยืนยันแล้ว
   • มีข้อโต้แย้ง (Disputed): ที่พักมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อมูลธุรกรรมเนื่องจากสาเหตุบางประการ
   • ชำระแล้ว (Paid): ที่พักได้รับเงินค่าที่พักจากอโกด้า/ผู้เข้าพักแล้ว
 1. ที่พักสามารถค้นหาข้อมูลได้ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ระบบจะได้รับการตั้งค่าให้แสดงผลการค้นหาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

วิธีดูรายละเอียดการทำธุรกรรม

 • เมื่อที่พักค้นเจอธุรกรรมที่ต้องการในหน้า ธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions ) ที่พักสามารถคลิกที่ ธุรกรรม (Transaction) แต่ละรายการเพื่อดู รายละเอียดของธุรกรรม ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 • ที่พักสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อผู้เข้าพัก
  • จำนวนห้องพักของการจอง
  • จำนวนคืนของการจอง
  • สถานะการชำระเงิน
  • หมายเลขอ้างอิงสำหรับการชำระเงิน (สามารถดูได้เช่นกันที่ ระบบ YCS >> การเงิน (Finance) >> การชำระเงิน (Remittances)
 • การจองที่ปรากฏในหน้า ธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions) จะปรากฏในหน้า ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) ด้วยเช่นกันเมื่อการจองนั้นๆ สามารถเรียกเก็บเงินได้แล้ว

 • การจองที่ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้จะสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จอง ขณะที่การจองที่สามารถยกเลิกการจองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะสามารถเรียกเก็บเงินได้เมื่อผู้เข้าพักเช็คเอาต์แล้ว

วิธีดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีต

 1. ไปที่ระบบ YCS>> เมนู การเงิน (Finance) จากนั้นไปที่หน้า การชำระเงิน (Remittances) จากนั้นรายการธุรกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติสำหรับเรียกเก็บเงินจะปรากฏ

 • เฉพาะบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงินแต่ละชุดได้
  • เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Card Viewer เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลทั้งหมดของบัตร UPC และหมายเลข CVV
  • หากบัญชีผู้ใช้ของท่านเป็นบัญชีผู้ใช้งานทั่วไป (General role) เมื่อคลิกที่รายการธุรกรรม ท่านจะเห็นเฉพาะข้อมูลหมายเลขบัตร 4 ตัวสุดท้าย ชื่อผู้ถือบัตร สถานะการชำระเงิน และจำนวนเงิน

 • ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ YCS ของบัญชีผู้ใช้ที่มีโดยไปที่ การตั้งค่า (Settings) >> ผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ YCS (View Authorized User)

2. ที่พักสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้

  • วันที่ชำระเงิน (Value Date): วันที่ที่ชุดการเรียกเก็บเงินพร้อมให้ที่พักเรียกเก็บเงิน
  • สกุลเงิน (Currency): สกุลเงินที่ที่พักได้รับจากการเรียกเก็บเงิน
  • จำนวน (Amount): ยอดรวมของมูลค่าการจองและการแก้ไขข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละชุด
  • หมายเลขอ้างอิง (Document Reference): หมายเลขของชุดการเรียกเก็บเงินที่กำหนดให้สำหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละชุดที่ได้รับการอนุมัติ
  • วิธีการชำระเงิน (Payment method): วิธีที่ที่พักได้รับการชำระเงิน

หากต้องการดูรายละเอียดการจองและการแก้ไขข้อมูลของการเรียกเก็บเงินแต่ละชุด ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอ กรุณาคลิกที่ข้อมูลแต่ละแถว ที่พักสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ประเภทของธุรกรรม
  • หมายเลขอ้างอิง หรือ หมายเลขการจอง
  • หมายเลข ID ที่พัก
  • ชื่อผู้เข้าพัก
  • ชำระการจองโดย (Booking Paid By): ผู้ที่ชำระเงินค่าที่พัก เช่น อโกด้าหรือผู้เข้าพัก
  • สกุลเงิน (Currency): สกุลเงินของเงินที่ที่พักได้รับสำหรับค่าที่พัก
  • จากอโกด้า (From Agoda): จำนวนเงินที่อโกด้าชำระให้ที่พัก
  • ที่พักได้รับ (To Hotel): จำนวนเงินที่ที่พักได้รับจากอโกด้า
  • วันเช็คอิน (Check-in Date): วันที่ผู้เข้าพักเช็คอิน
  • วันเช็คเอาต์ (Check-out Date): วันที่ผู้เข้าพักเช็คเอาต์
 1. ที่พักสามารถค้นหาข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นของช่วงวันที่สำหรับการค้นหาข้อมูลไว้ที่ 6 เดือน

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณา ติดต่อเรา

โปรดทราบ: ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต รหัสผ่าน/ชื่อผู้ใช้ เป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง และควรได้รับการดูแลจัดการอย่างเข้มงวด กรุณางดแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวทางอีเมลหรือช่องทางใดๆ ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล