โปรดทราบว่าเฉพาะผู้ใช้ระบบ YCS ที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินเท่านั้นที่จะสามารถเห็นฟีเจอร์ที่ระบุในบทความนี้ สำหรับผู้ใช้ในบทบาทหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน แท็บ “การเงิน” (Finance) และระบบ ePass ในระบบ YCS จะไม่ปรากฏให้เห็น กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ระบบ YCS และการจัดการการเข้าถึงข้อมูล ได้ที่นี่ วิธีกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ YCS ของที่พักที่หน้าเพจจัดการผู้ใช้ (User Management) ในระบบ YCS

วิธีค้นหาข้อมูลธุรกรรมในอดีต

 1. เข้าสู่ระบบ YCS  >> การเงิน (Finance) >> ธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions)


 2. ใส่ข้อมูลเพื่อเลือกดูตาม์ที่ต้องการ:

  กรุณาตรวจสอบว่าได้กรอกเกณฑ์ในการค้นหาต่อไปนี้

  • ช่วงวันที่ต้องการดูข้อมูล
  • ที่พักสามารถกำหนดช่วงวันที่ต้องการได้จาก วันที่จอง วันที่เช็คอิน หรือวันที่เช็คเอาต์
  • ทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหากต้องการรวม ธุรกรรมการจองที่ได้รับการแก้ไขด้วยตนเอง
  • สถานะของธุรกรรม
   • ทั้งหมด (All): การจองทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์ที่เลือกข้างต้น
   • ยังไม่เช็คเอาต์ (Pending Departure): ผู้เข้าพักยังไม่เช็คเอาต์
   • เช็คเอาต์แล้ว (Departed): ผู้เข้าพักเช็คเอาต์แล้ว
   • อนุมัติ (Approved): การจองได้รับการยืนยันแล้ว
   • มีข้อโต้แย้ง (Disputed): ที่พักได้โต้แย้งธุรกรรมการจอง
   • ชำระแล้ว (Paid): อโกด้าหรือผู้เข้าพักได้ชำระเงินให้กับที่พักแล้ว

ผลการค้นหาอาจรวมข้อมูลการจองทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเป็นพาร์ทเนอร์กับอโกด้า (ตั้งแต่การจองครั้งแรกจนถึงล่าสุด) ทั้งนี้ ระบบจะได้รับการตั้งค่าให้แสดงผลการค้นหาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

วิธีดูประวัติการเรียกเก็บเงิน

 1. เข้าสู่ระบบ YCS  >> การเงิน (Finance) >> การชำระเงิน (Remittances)
  หน้านี้จะแสงดรายการธุรกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติสำหรับเรียกเก็บเงิน
 2. ที่พักสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้
  โปรดทราบว่าเมื่อที่พักอนุมัติการจองทั้งหมดในหน้า “ธุรกรรมปัจจุบัน” (Current Transactions) ระบบจะรวมและคำนวณยอดเงินรวมในชุดการเรียกเก็บเงินเดียวกันด้วยหมายหมายเลข
  อ้างอิงหมายเลขเดียว

  • วันที่ชำระเงิน (Value Date): วันที่การเรียกเก็บเงินแบบเป็นชุดพร้อมให้ที่พักเรียกเก็บเงิน
  • สกุลเงิน (Currency): สกุลเงินของเงินที่ที่พักได้รับสำหรับค่าที่พัก
  • จำนวน (Amount): ยอดรวมของมูลค่าการจองและการแก้ไขข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละชุด
  • หมายเลขอ้างอิง (Document Reference): หมายเลขอ้างอิงของชุดการเรียกเก็บเงินแต่ละชุดที่ได้รับอนุมัติ
  • วิธีการชำระเงิน: วิธีที่ที่พักได้รับการชำระเงิน
   ผลการค้นหาอาจรวมข้อมูลการจองทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเป็นพาร์ทเนอร์กับอโกด้า (ตั้งแต่การจองครั้งแรกจนถึงล่าสุด) ทั้งนี้ ระบบจะได้รับการตั้งค่าให้แสดงผลการค้นหาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
 3. หากต้องการดูรายละเอียดการจองหนึ่งใดในการเรียกเก็บเงินแบบเป็นชุด ให้คลิกที่ชุดการเรียกเก็บเงินที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดดู รายละเอียดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

  • ประเภทของธุรกรรม
  • หมายเลขอ้างอิงหรือหมายเลขการจอง
  • ID ที่พัก
  • ชื่อผู้เข้าพัก
  • ชำระการจองโดย (Booking Paid By): ผู้ที่ชำระเงินค่าจอง คือ อโกด้าหรือผู้เข้าพัก
  • สกุลเงิน (Currency): สกุลเงินของค่าจองที่ที่พักได้รับ
  • จากอโกด้า (From Agoda): จำนวนเงินที่อโกด้าชำระให้ที่พัก
  • ที่พักได้รับ (To Hotel): จำนวนเงินที่ที่พักได้รับจากอโกด้า
  • วันเช็คอิน
  • วันเช็คเอาต์
 4. การดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินแบบเป็นชุดอาจแสดงรายละเอียดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินในระบบ ePass
  • บัตร e-Cardและการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


  • UPC บนระบบ ePass

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ Card Viewer เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลทั้งหมดของบัตร UPC และหมายเลข CVV หากบัญชีผู้ใช้ของท่านได้รับสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งานทั่วไป (General role) การชำระเงินแบบเป็นชุดจะแสดงข้อมูลหมายเลขบัตร 4 ตัวสุดท้าย ชื่อผู้ถือบัตร สถานะการชำระเงิน และจำนวนเงินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ YCS ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > ผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ YCS (View Authorized User)

วิธีดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีต

 1. เข้าสู่ระบบ YCS  >> การเงิน (Finance) >> การชำระเงิน (Remittances) หน้านี้จะแสงดรายการธุรกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติสำหรับเรียกเก็บเงิน

2. ที่พักสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้

โปรดทราบว่าเมื่อที่พักอนุมัติการจองทั้งหมดในหน้า “ธุรกรรมปัจจุบัน” (Current Transactions) ระบบจะรวมและคำนวณยอดเงินรวมในชุดการเรียกเก็บเงินเดียวกันด้วยหมายหมายเลขอ้างอิงหมายเลขเดียว

 

  • วันที่ชำระเงิน (Value Date): วันที่การเรียกเก็บเงินแบบเป็นชุดพร้อมให้ที่พักเรียกเก็บเงิน
  • สกุลเงิน (Currency): สกุลเงินของเงินที่ที่พักได้รับสำหรับค่าที่พัก
  • จำนวน (Amount): ยอดรวมของมูลค่าการจองและการแก้ไขข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละชุด
  • หมายเลขอ้างอิง (Document Reference): หมายเลขอ้างอิงของชุดการเรียกเก็บเงินแต่ละชุดที่ได้รับอนุมัติ
  • วิธีการชำระเงิน: วิธีที่ที่พักได้รับการชำระเงิน

ผลการค้นหาอาจรวมข้อมูลการจองทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการเป็นพาร์ทเนอร์กับอโกด้า (ตั้งแต่การจองครั้งแรกจนถึงล่าสุด) ทั้งนี้ ระบบจะได้รับการตั้งค่าให้แสดงผลการค้นหาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 

3. หากต้องการดูรายละเอียดการจองหนึ่งใดในการเรียกเก็บเงินแบบเป็นชุด ให้คลิกที่ชุดการเรียกเก็บเงินที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปิดดู รายละเอียดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

  • ประเภทของธุรกรรม
  • หมายเลขอ้างอิงหรือหมายเลขการจอง
  • ID ที่พัก
  • ชื่อผู้เข้าพัก
  • ชำระการจองโดย (Booking Paid By): ผู้ที่ชำระเงินค่าจอง คือ อโกด้าหรือผู้เข้าพัก
  • สกุลเงิน (Currency): สกุลเงินของค่าจองที่ที่พักได้รับ
  • จากอโกด้า (From Agoda): จำนวนเงินที่อโกด้าชำระให้ที่พัก
  • ที่พักได้รับ (To Hotel): จำนวนเงินที่ที่พักได้รับจากอโกด้า
  • วันเช็คอิน
  • วันเช็คเอาต์

4. การดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินแบบเป็นชุดอาจแสดงรายละเอียดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินในระบบ ePass

    • บัตร e-Cardและการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร    • UPC บนระบบ ePass


หมายเหตุ: เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ Card Viewer เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลทั้งหมดของบัตร UPC และหมายเลข CVV หากบัญชีผู้ใช้ของท่านได้รับสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งานทั่วไป (General role) การชำระเงินแบบเป็นชุดจะแสดงข้อมูลหมายเลขบัตร 4 ตัวสุดท้าย ชื่อผู้ถือบัตร สถานะการชำระเงิน และจำนวนเงินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบ YCS ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > ผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ YCS (View Authorized User

โปรดทราบ: ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต รหัสผ่าน/ชื่อผู้ใช้ เป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงและควรจัดการด้วยความระมัดระวัง กรุณางดแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวทางอีเมลหรือช่องทางใดๆ ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยเด็ดขาด

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณา ติดต่อเรา

 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Program at the ASEAN Tourism – Forum

Agoda launches the 3rd edition Eco Deals Prog ...

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has broadened its collaboration with World Wide Fund for Nature (WWF), expanding its Eco Deals Program to support eight conservation projects across Southeast Asia.

Agoda, the global digital travel platform, announced at the ASEAN Tourism Forum (ATF) that it has br ...

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insights” for Partners

Agoda Manila hosts “Bites & Insigh ...

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Partners feast on Bites & Insights in Manila

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Agoda Partner Appreciation Night

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Join us on 2 February from 18:00 (GMT+7) for industry insights from Agoda’s leaders.

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas for a year of new discoveries!

Jet-set into 2024: Agoda shares travel ideas ...

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompassing a wide range of aspirations from eating healthier and indulging in new experiences to reading more.

As the new year begins, Thai travelers may find themselves curating their resolutions list, encompas ...