บทความนี้จะอธิบายวิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารในระบบ ePass และรายละเอียดที่ท่านพึงทราบเพื่อให้อโกด้าสามารถอนุมัติบัญชีธนาคารของท่านได้


วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าที่พักจากอโกด้า

เพื่อรับเงินค่าที่พักผ่านบัญชีธนาคาร ที่พักจะต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารเข้ากับหน้าเพจชำระเงิน (ระบบ ePass) ของเราใน ระบบ YCS กรุณาระบุข้อมูลบัญชีธนาคารตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เพื่อให้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 1: ล็อกอินเข้าสู่ระบบ YCS จากนั้นไปที่เมนู ePass แล้วคลิก บัญชีการชำระเงินของฉัน (My Payment Accounts)

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่ สร้าง (Create) เพื่อเปิดแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 3: กรุณาระบุข้อมูลในหัวข้อที่ไฮไลท์ด้านล่างให้ครบถ้วน

เคล็ดลับ: หลังจากเลือกที่ตั้งของธนาคารแล้ว กรุณาคลิก บันทึก (Save) จากนั้นระบบจะไฮไลท์สีแดงที่หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

 • ePass จะตรวจสอบข้อมูลที่ระบุ และจะยอมรับอักขระหรือรูปแบบข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศของท่านเท่านั้น
 • รูปแบบของ SWIFT Code ต้องมี 8 หรือ 11 ตัวอักษร เป็นอักษรตัวใหญ่ และประกอบด้วยตัวเลขได้ ตัวอย่าง: BBBBUS3M หรือ BBBBUS3MXXX
 • หมายเลข IBAN ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวมกันสูงสุด 32 ตัว โดยความยาวจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อักษรสองตัวแรกของ IBAN ซึ่งเป็นรหัสประเทศจะต้องไม่เว้นวรรคและไม่มีคำว่า IBAN ตัวอย่าง: HU02116000060000000064247067
 • สำหรับบัญชีธนาคารในประเทศรัสเซีย ที่พักจะต้องระบุหมายเลข V.O. ในบรรทัดที่ 3 (รหัสไปรษณีย์) ของที่อยู่ผู้รับเงินเพื่อให้บัญชีได้รับการอนุมัติ

ขั้นตอนที่ 4: อัปโหลดเอกสารประกอบเพื่อยืนยันว่ารายละเอียดบัญชีธนาคารมีความถูกต้องและพร้อมรับการชำระเงิน เอกสารที่จำเป็นมีดังนี้

 • หลักฐานที่แสดงการเป็นเจ้าของบัญชี (หน้าสมุดบัญชี ใบแจ้งยอดออนไลน์ รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี และเช็คที่ถูกยกเลิก)
 • หมายเลขประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี (สำหรับบัญชีส่วนบุคคลเท่านั้น)

คลิก เลือกไฟล์ (Choose File) เพื่ออัปโหลดหมายเลขประจำตัวและข้อมูลบัญชีธนาคาร โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

 • จำนวนไฟล์สูงสุดสำหรับหมายเลขประจำตัวคือ 1
 • จำนวนไฟล์สูงสุดสำหรับข้อมูลบัญชีธนาคารคือ 5
 • อัปโหลดได้ทีละไฟล์เท่านั้น
 • รูปแบบไฟล์ที่รองรับคือ png, pdf และ jpg
 • ขนาดของไฟล์จำกัดที่ 1MB/ไฟล์
 • ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่สามารถใช้ชื่อไฟล์ซ้ำกันได้
 • หากอัปโหลดไฟล์ผิด กรุณากดรีเฟรชแบบฟอร์ม แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เนื่องจากหลังจากอัปโหลดไฟล์แล้วจะไม่สามารถลบไฟล์ได้

ไฟล์ที่อัปโหลดแล้วทั้งหมดจะแสดงในรูปแบบด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากส่งข้อมูลบัญชีแล้ว สถานะของบัญชีจะขึ้นว่า รออนุมัติ (Pending) จนกระทั่งฝ่ายการเงินของเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการเป็นเจ้าของบัญชีธนาคาร ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมลเมื่อบัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติ หรือเพื่อแจ้งขั้นตอนเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 6: เมื่อข้อมูลบัญชีได้รับการตรวจสอบแล้ว สถานะของบัญชีใน ระบบ YCS จะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว (Approved) หลังจากนั้นที่พักจะสามารถเลือกรับเงินค่าที่พักผ่านทางบัญชีนี้ได้ในระบบ ePass

หมายเหตุ: ในกรณีที่สถานะของบัญชีธนาคารขึ้นว่า ไม่ผ่านอนุมัติ (Rejected) กรุณาตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลของบัญชีดังกล่าวก่อนสร้างบัญชีใหม่ ฝ่ายการเงินของเราจะติดต่อไปหาที่พักเพื่อยืนยันข้อมูลที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการระบุข้อมูลบัญชีธนาคาร

 • กรุณาใช้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (0-9) เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ใช้อักขระพิเศษ (เช่น = ! “ $ % & : * < > ; , # { } [ ] \ _ ^ | ~ @). หากข้อมูลบัญชีของท่านมีเครื่องหมาย & กรุณาแทนด้วยคำว่า “and”
 • กรุณาส่งเอกสารรับรองซึ่งแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของบัญชี (หน้าสมุดบัญชี ใบแจ้งยอดออนไลน์ รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี และเช็คที่ถูกยกเลิก) ให้เราที่ biz@agoda.com  เพื่อให้เราดำเนินการอนุมัติบัญชีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เอกสารการโอนเงินหรือสลิปโอนเงินจาก ATM ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ โปรดทราบว่า ขั้นตอนนี้ ต้องดำเนินการทั้งสำหรับบัญชีธนาคารส่วนบุคคลและบัญชีนิติบุคคล
 • กรุณาระบุหัวข้ออีเมลดังนี้ “Bank Approval_[your property ID]_[your property name]”
 • ข้อมูลที่กรอกในช่อง ชื่อบัญชี (Bank Account Name) ในระบบYCS จะต้องตรงกับชื่อบัญชีในเอกสารรับรอง
 • ชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อบัญชี และชื่อธนาคาร จะต้องปรากฏให้เห็นในเอกสารรับรอง หากใช้บัญชีธนาคารของบริษัท ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อบริษัทเช่นกัน
 • ที่พักสามารถส่งเอกสารรับรองเป็นภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตาม หากธนาคารสามารถจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นภาษาอังกฤษได้ ที่พักสามารถส่งเอกสารฉบับภาษาอังกฤษให้เราได้เช่นกัน
 • หากสถานะบัญชีธนาคารของท่านยังอยู่ระหว่างรออนุมัติ หรือไม่ผ่านอนุมัติ กรุณาแก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้อง แล้วส่งอีเมลยืนยันไปยัง biz@agoda.com จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลบัญชีอีกครั้ง
 • สำหรับบัญชีธนาคารในประเทศรัสเซีย ที่พักจะต้องระบุหมายเลข V.O. ในบรรทัดที่ 3 (รหัสไปรษณีย์) ของที่อยู่ผู้รับเงินเพื่อให้บัญชีได้รับการอนุมัติ โดยหมายเลข V.O. คือรหัส 5 หลักซึ่งได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย

 

วิธีเปลี่ยนบัญชีธนาคาร

หากที่พักต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงิน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 1: หลังจากส่งข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขบัญชีธนาคารใน ePass, แล้ว กรุณาส่งเอกสารประกอบใหม่ตามขั้นตอนที่ 4 ของหัวข้อ วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าที่พักจากอโกด้า

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อฝ่ายการเงินตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว และอนุมัติบัญชี ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมลว่าการเปลี่ยนบัญชีธนาคารได้รับการอนุมัติแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: สถานะของบัญชีของท่านใน ระบบ YCS จะเปลี่ยนเป็น อนุมัติแล้ว (Approved) หลังจากนั้นที่พักจะสามารถเลือกรับเงินค่าที่พักผ่านทางบัญชีนี้ได้ในระบบ ePass

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมใน ระบบ YCS จึงไม่มีเมนู ePass ให้เลือก

 1. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่พักเลือกวิธีชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หากที่พักขอเปลี่ยนวิธีชำระเงินเมื่อไม่นานมานี้ เมนู ePass จะปรากฏเมื่อระบบเปลี่ยนวิธีการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 2. กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สามารถใช้งานระบบ ePass ได้ เนื่องจากบัญชีที่ไม่สามารถใช้งานระบบ ePass ได้จะไม่มีเมนู ePass ปรากฏใน ระบบ YCS ที่พักสามารถขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบ ePass ได้โดยติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม “Need Help” ใน ระบบ YCS

 

ข้อมูลเพิ่มเติม