Quý đối tác có thể nhận thanh toán từ Agoda qua 4 phương thức thanh toán. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày tất cả thông tin về phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng.

 

Cách bắt đầu

Thiết lập chuyển khoản ngân hàng được xử lý trên mạng diện rộng, trong mục Tài chính. Để có thể thu phí đặt phòng thông qua chuyển khoản ngân hàng, mạng diện rộng (YCS) cần được kết nối với tài khoản ngân hàng của quý đối tác.

Đầu tiên, quý đối tác phải thiết lập và quản lý tài khoản ngân hàng quý đối tác sẽ nhận thanh toán. Tài khoản ngân hàng phải được Bộ phận Tài chính Agoda chấp thuận trước khi quý đối tác có thể nhận thanh toán.

Sau khi quý đối tác cung cấp thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng cho chúng tôi thông qua YCS, trạng thái tài khoản sẽ hiển thị là “Chờ duyệt”. Vui lòng đảm bảo quý đối tác đã gửi tài liệu hỗ trợ cần thiết trong YCS. Một khi Bộ phận Tài chính Agoda xác thực thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng và tài liệu hỗ trợ, trạng thái tài khoản ngân hàng của quý đối tác sẽ được đổi thành “Đã chấp thuận“. Lúc này, quý đối tác có thể bắt đầu thu phí đặt phòng.

Quý đối tác có thể đọc hướng dẫn từng bước cách thiết lập tài khoản ngân hàng tại Thiết lập tài khoản ngân hàng trên YCS

 • Lưu ý, với phương thức chuyển khoản ngân hàng, quý đối tác chỉ có thể xem, duyệt và thu phí sau ngày trả phòng hoặc sau ngày khách rời đi 30 ngày. Trong khoảng thời gian 30 ngày này, giao dịch đặt phòng sẽ không hiển thị dưới YCS > Tài chính > Giao dịch hiện thời > Giao dịch đặt phòng
 • Quý đối tác nên thu thanh toán đặt phòng ngay khi những thông tin này hiển thị.Sau hơn 150 ngày kể từ ngày khách rời đi, nếu quý đối tác không thu phí đặt phòng thì thông tin này sẽ bị xóa khỏi hệ thống và quý đối tác sẽ không thể nào yêu cầu các khoản thanh toán này nữa.

 

Nhận thanh toán

Hướng dẫn từng bước

Bước 1Chọn Giao dịch hiện thời dưới trình đơn Tài chính

Bước 2Kiểm tra Giao Dịch Đặt Phòng

 • Các đặt phòng sẽ hiển thị dưới mục này sau 30 ngày kể từ ngày trả phòng của đặt phòng và quý đối tác có thể bắt đầu yêu cầu thanh toán cho đặt phòng tại thời điểm này.
 • Tất cả đặt phòng được chọn thanh toán theo mặc định trong mục Phê duyệt. Quý đối tác có thể bỏ chọn nếu không muốn chọn một đặt phòng cụ thể nào đó trong giao dịch thanh toán.

Bước 3Trên cùng trang, hãy kéo xuống để kiểm tra Giao dịch điều chỉnh

 • Đặt phòng hiển thị dưới mục này đã được Bộ phận Tài chính Agoda điều chỉnh để đảm bảo giá trị phải trả là chính xác.
 • Số tiền dương sẽ hiển thị trong trường hợp thu một phần thanh toán, chỉnh sửa đặt phòng dẫn đến tăng giá trị đặt phòng và các khoản tín dụng khác.
 • Số tiền âm sẽ hiển thị trong trường hợp  thu trội hoặc phí từ chối đặt phòng.
 • Giao dịch chỉnh sửa là thanh toán bắt buộc và không thể bị loại trừ.

Bước 4Bấm Tiếp theo để xem tóm tắt khoản tiền thanh toán của quý đối tác.

 • Quý đối tác chỉ có thể gửi một đợt thanh toán trong Giao dịch hiện thời nếu giá trị thuần là số dương. Nếu tổng khoản tiền được chấp thuận của quý đối tác là số âm, quý đối tác sẽ cần phải đợi có thêm nhiều giao dịch đặt phòng được thêm vào cho đến khi tổng khoản tiền được chấp thuận là số dương.

Bước 5Quý đối tác sẽ nhận được tin nhắn tự động nhắc kiểm tra thông tin chi tiết ngân hàng được thiết lập trong YCS. Quý đối tác không nên thay đổi tài khoản ngân hàng được chấp thuận của mình vào thời điểm này vì việc này sẽ dẫn đến xử lý thanh toán chậm trễ. Vui lòng bấm Gửi.

Bước 6Quý đối tác sẽ thấy một tin nhắn khác, thông báo về việc thanh toán sẽ được xử lý và số tiền sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của quý đối tác trong vòng 10 ngày làm việc. Vui lòng bấm Thanh toán để hoàn tất thanh toán.

Bước 7Mọi thanh toán được chấp thuận sẽ bị xóa khỏi trang giao dịch hiện thời. Dành cho mục đích tham khảo trong tương lai, quý đối tác có thể xem những giao dịch này trên trangTất cả giao dịch.

Bước 8 Nếu quý đối tác muốn xem lại chi tiết giao dịch, hãy truy cập vào trang Chuyển tiền. Tại trang này, quý đối tác cũng sẽ thấy Ngày thanh toán. Đây là ngày mà quý đối tác sẽ nhận thanh toán trong tài khoản ngân hàng của mình. Truy cập vào Xem giao dịch thanh toán trong quá khứ để biết thêm thông tin về cách truy cập vào trang Chuyển tiền.

Liên quan đến đặt phòng bị hủy hoặc đã sửa đổi

Nếu đặt phòng của quý đối tác đã được chỉnh sửa hoặc bị hủy bỏ, Agoda sẽ gửi một thư điện tử chỉnh sửa (có chữ ‘CHỈNH SỬA” trong tiêu đề) với chứng từ sửa đổi khách sạn hoặc thư điện tử thông báo hủy phòng, bao gồm thông tin về phí hủy phòng hợp lệ.

Khoản tiền cập nhật này sẽ được phản ánh ngay lập tức trong đặt phòng liên quan. Đặt phòng này sẽ hiển thị tại trang Giao dịch hiện thời.

 

Tôi có thể làm gì nếu không thể nhận thanh toán?

Vui lòng đảm bảo tài khoản ngân hàng đã đăng ký của quý đối tác có trạng thái Đã chấp thuận.

 • Nếu tài khoản ngân hàng vẫn ở trạng thái Chờ duyệt:
  • Vui lòng đảm bảo quý đối tác đã gửi những giấy tờ cần thiết trên YCS để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang này Thiết lập tài khoản ngân hàng trên YCS
 • Nếu tài khoản ngân hàng của quý đối tác hiển thị trạng thái Bị từ chối:
  • Điều này có nghĩa, sau khi Bộ phận Tài chính Agoda xem xét, thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng quý đối tác cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác. Vui lòng xem lại và cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng của quý đối tác cho phù hợp. Vui lòng truy cập vào Tôi phải làm gì nếu tài khoản ngân hàng bị từ chối? để biết thêm thông tin.

 

Các câu hỏi thường gặp

Báo cáo khoản tiền không chính xác trong giao dịch đặt phòng

Quý đối tác có thể tranh chấp từng giao dịch không chính xác tại YCS > Tài chính > Giao dịch hiện thời > Giao dịch đặt phòng. Truy cập vào  Báo cáo khoản tiền không chính xác trong YCS  để xem thêm thông tin liên quan đến tranh chấp.

Tôi có thể làm gì nếu lỡ mất thời hạn 150 ngày thu thanh toán đặt phòng?

Quý đối tác cần nhớ phải thu thanh toán trong thời hạn 150 ngày. Quý đối tác có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ Agoda thông qua nút Cần trợ giúp trên YCS để được hỗ trợ.

 

Tìm hiểu thêm