การบอกเลิกข้อตกลงกับอโกด้าอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ บทความนี้จะแจ้งข้อควรทราบเกี่ยวกับการบอกเลิกข้อตกลงระหว่างที่พักกับอโกด้าและการส่งคำขอบอกเลิกข้อตกลง 

 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการบอกเลิกข้อตกลง 

การบอกเลิกข้อตกลงใดๆ จะส่งผลให้การลงประกาศที่พักของท่านบนอโกด้าสิ้นสุดลงเป็นการถาวร

โปรดทราบว่าเมื่อการดำเนินการเพื่อหยุดลงประกาศที่พักเป็นการถาวรเสร็จสิ้นลง เราจะไม่สามารถนำข้อมูลกับคืนมาใหม่ได้ หากท่านต้องการลงประกาศที่พักกับเราอีกครั้งในอนาคต ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนที่พักใหม่อีกครั้ง

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้า ท่านจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปนี้เพื่อบอกเลิกข้อตกลง

 • ให้บริการห้องพักแก่ลูกค้าอโกด้าจนเสร็จสมบูรณ์สำหรับการจองทั้งหมดที่ที่พักได้รับ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับจำนวนเงินค้างชำระเงินทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ในกรณีที่ที่พักไม่สามารถให้บริการห้องพักสำหรับการจองที่เหลืออยู่ ที่พักจะต้องจัดหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้า หากไม่สามารถหาที่พักแห่งใหม่ ที่พักต้องจ่ายเงินชดเชยให้อโกด้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการที่อโกด้าต้องหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้า

 

วิธีส่งคำขอบอกเลิกข้อตกลง

กรุณาส่งคำขอบอกเลิกข้อตกลงไปยังเจ้าหน้าที่อโกด้าผู้ดูแลที่พักของท่าน (Market Manager) หรือ แจ้งให้ทีม Agoda Accommodation Support ทราบโดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS แล้วเลือก Contact Us

เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอของท่านได้ ท่านจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

 1. ยืนยันว่าท่านไม่มีการจองคงค้างใดๆ ที่ลูกค้ายังไม่ได้เข้าพัก
 2. ยืนยันว่าการชำระเงินใดๆ ที่คงค้างอยู่ได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ก่อนที่ท่านจะส่งคำขอบอกเลิกข้อตกลง ท่านต้องแน่ใจว่าท่านไม่มีการจองใดๆ คงค้าง ซึ่งท่านต้องให้บริการห้องพักหรือหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้า รวมถึงไม่มีการชำระเงินที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเมื่อเช็คเอาต์

 • หากท่านยังมีการจองคงค้าง ท่านจำเป็นต้องให้บริการห้องพักแก่ลูกค้าสำหรับการจองนั้นๆ
 • หากท่านไม่สามารถให้บริการห้องพักได้ ท่านจำเป็นต้องหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้า กรุณาอ่านทำอย่างไรหากที่พักไม่สามารถให้บริการห้องพักที่ลูกค้าจองไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเสนอทางเลือกอื่นๆ ให้ลูกค้า

เมื่อท่านให้บริการลูกค้ารายสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะดำเนินการตามคำขอบอกเลิกข้อตกลงของท่าน 

 

วิธีตรวจสอบว่าที่พักมีการจองใดๆ คงค้างอยู่หรือไม่ 

ดังที่กล่าวข้างต้น ท่านจำเป็นต้องให้บริการห้องพักแก่การจองทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันแล้วก่อนที่จะบอกเลิกข้อตกลง

ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบว่าที่พักมีการจองคงค้างอยู่หรือไม่ เพื่อตรวจสอบ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. การจอง(Bookings) > ดูข้อมูลการจอง(View Bookings)
 2. คลิกวันที่เข้าพัก (Stay Date)
 3. เปลี่ยนวันที่ในช่องจาก (From) เป็นวันที่ปัจจุบัน แล้วลบวันในช่อง ถึง (To)
 4. คลิกค้นหา (Search) จากนั้นรายการการจองจะปรากฏขึ้นมา
 5. ท่านไม่จำเป็นต้องรวมการจองที่มีสถานะว่า “ยกเลิก” (Cancelled) ซึ่งตัวอักษรจะเป็นสีแดง
 6. คลิกเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ Excel (Export to Excel) เพื่อดูข้อมูลการจองทั้งหมด

 

วิธีตรวจสอบว่าที่พักมีการชำระเงินใดๆ คงค้างอยู่หรือไม่ 

เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งที่พักและอโกด้าไม่มีการชำระเงินใดๆ คงค้าง กรุณาตรวจสอบดังนี้

 • วิธีชำระเงินด้วย ePass – กรุณาคลิกวิธีชำระเงินด้านล่างเพื่ออ่านขั้นตอนโดยละเอียด
  1. UPC บนระบบ ePass
  2. Ecard
  3. การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 • วิธีชำระเงินด้วยบัตร UPC – กรุณาอ่านวิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC เพื่ออ่านขั้นตอนโดยละเอียด

 

คำถามที่พบบ่อย

ทำอย่างไรหากต้องการเป็นพาร์ทเนอร์ที่พักกับอโกด้าต่อไป แต่มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของอโกด้า การไม่ได้รับเงินค่าที่พัก

อโกด้าพร้อมให้ความช่วยเหลือและพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากท่านทุกเมื่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อโกด้าผู้ดูแลที่พักของท่าน (Market Manager) หรือทีม Agoda Accommodation Support เพื่อแจ้งปัญหาและขอรับความช่วยเหลือ

 

ทำอย่างไรหากไม่สามารถหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้า 

ท่านสามารถขอยกเลิกการจองและแจ้งเหตุผลที่ท่านต้องปฏิเสธการจองได้โดยการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าทางอีเมล biz@agoda.com หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในใบยืนยันการจองที่ได้รับ (ขึ้นกับสถานที่ตั้งของที่พักของท่าน) หากการจองทั้งหมดยังไม่ได้รับการยกเลิกและการชำระเงินทั้งหมดยังดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ การบอกเลิกสัญญาจะไม่สามารถดำเนินการได้

 

หากยกเลิกการลงประกาศที่พักแล้วแต่ที่พักยังปรากฏบนอโกด้า ที่พักต้องแจ้งอย่างไร 

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้า แม้ว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลงแล้วแต่อโกด้าอาจยังคงลงประกาศที่พักของท่านต่อไปโดยเป็นการลงประกาศห้องพักที่อโกด้าได้รับจากพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามซึ่งที่พักทำข้อตกลงด้วย ที่พักสามารถติดต่อผู้ให้บริการเหล่านี้โดยตรงหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ

 

ทำอย่างไรหากต้องการปิดปรับปรุงที่พักชั่วคราว 

กรุณาอ่าน วิธีปิดที่พักชั่วคราว สำหรับรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติม