ข้อควรทราบเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา 

การบอกเลิกสัญญาจะส่งผลให้การลงประกาศพาร์ทเนอร์ที่พักของท่านบนอโกด้าสิ้นสุดลงเป็นการถาวร

โปรดทราบว่าเราจะไม่สามารถกู้คืนรายการที่พักของท่านหลังจากที่ถูกปิดการใช้งานแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่หากต้องการเป็นพาร์ทเนอร์กับเราอีกครั้งในอนาคต

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้า ท่านจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปนี้เพื่อบอกเลิกข้อตกลง

 • ให้บริการห้องพักแก่ลูกค้าอโกด้าจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนการสิ้นสุดข้อตกลง และจนกว่าการเข้าพักทั้งหมดจะเสร็จสิ้น
 • ชำระเงินที่ค้างชำระทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้บริการห้องพักสำหรับการจองที่เหลืออยู่ ท่านจะต้องจัดหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้า กรุณาอ่าน ทำอย่างไรหากที่พักไม่สามารถให้บริการห้องพักที่ลูกค้าจองไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเสนอที่พักแห่งอื่นให้ลูกค้า หากไม่สามารถจัดหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้า ทางที่พักต้องชำระเงินชดเชยให้อโกด้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการที่อโกด้าจะต้องหาที่พักแห่งใ

วิธีส่งคำขอบอกเลิกสัญญา

ที่พักสามารถขอบอกเลิกสัญญาได้โดย:

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่อโกด้าที่ดูแลที่พักของท่าน (Market Manager) หรือ
 • ส่งคำขอผ่าน “ศูนย์ช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ที่พัก” (Partner support center) ทางระบบ YCS

การส่งคำขอบอกเลิกสัญญาผ่าน “ศูนย์ช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ที่พัก” (Partner support center) ทางระบบ YCS

 1. คลิก การลงทะเบียน/สัญญาข้อตกลง (Registration/Contract) >> ต้องการลบที่พักหรือยุติการเป็นพาร์ทเนอร์ที่พักกับอโกด้า (I want to remove a property or end my relationship with Agoda)
 2. จากนั้นเลือกเหตุผลในการบอกเลิกสัญญาที่ตรงกับความต้องการของท่าน หากไม่มีข้อใดเกี่ยวข้อง ที่พักสามารถเลือก “อื่นๆ(Other) และให้คำอธิบายเพิ่มเติมในหน้าต่อไป
 3. เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว คลิก ส่ง (Submit)

หากท่านประสบปัญหาในการขอบอกเลิกสัญญา กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

โปรดทราบ: ก่อนที่ท่านจะส่งคำขอบอกเลิกสัญญา ท่านต้องแน่ใจว่าท่านไม่มีการจองใดๆ คงค้างที่ต้องให้บริการห้องพักหรือท่านได้ทำการหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงไม่มีการคงค้างการชำระเงินที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเมื่อเช็คเอาต์

เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอบอกเลิกสัญญาของท่านได้ ท่านจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น

 • ยืนยันว่าที่พักไม่มีการจองคงค้างใดๆ ที่ลูกค้ายังไม่ได้เข้าพัก
 • ยืนยันว่าท่านได้รับเงินหรือชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดแล้ว
 • เหตุผลในการบอกเลิกสัญญา

คำขอบอกเลิกสัญญาของที่พักจะไม่ได้รับการดำเนินการจนกว่าการจองเข้าพักสุดท้ายจะเสร็จสมบูรณ์และที่พักได้รับเงินหรือชำระเงินที่ค้างชำระทั้งหมดแล้ว

วิธีตรวจสอบว่าที่พักมีการจองคงค้างอยู่หรือไม่

ดังที่กล่าวข้างต้น ท่านจำเป็นต้องให้บริการห้องพักแก่การจองทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันแล้วก่อนที่จะยุติสัญญา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ที่พักจะต้องตรวจสอบว่ามีการจองใดๆ คงค้างอยู่หรือไม่

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบว่ามีการจองใดๆ คงค้างกับที่พักของท่านอยู่หรือไม่

 1. ไปที่เมนู การจอง (Bookings) >> ข้อมูลการจอง (Reservations)
 2. คลิก วันที่เข้าพัก (Stay Date)
 3. เปลี่ยนวันที่ในช่อง จาก (From) เป็นวันที่ปัจจุบัน แล้วลบวันในช่อง ถึง (To)
 4. คลิก ค้นหา (Search) ซึ่งจะเป็นการสร้างรายการการจองที่คงค้างขึ้นมา
 5. การจองที่แสดงสถานะ ยกเลิกแล้ว (Cancelled) ด้วยสีแดงจะไม่นับว่าเป็นการจองคงค้าง
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกำลังดูรายการทั้งหมดโดยคลิก เอ็กซ์พอร์ตไปยัง Excel (Export to Excel)

วิธีตรวจสอบว่าที่พักมีการชำระเงินคงค้างอยู่หรือไม่

เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งที่พักและอโกด้าไม่มีการชำระเงินใดๆ คงค้างต่อกัน กรุณาตรวจสอบดังนี้

 • วิธีชำระเงินบนระบบ ePass – คลิกที่วิธีการชำระเงินด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย 

1. หากต้องการเป็นพาร์ทเนอร์กับอโกด้าต่อไป แต่ที่พักยังคงประสบปัญหาที่ทำให้ไม่ได้รับความพึงพอใจในการใช้บริการ ที่พักควรทำอย่างไร

อโกด้าพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อพาร์ทเอนร์ที่พักประสบปัญหาใดๆ และพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากท่านทุกเมื่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อโกด้าผู้ดูแลที่พักของท่าน (Market Manager) หรือทีมงาน Accommodation Support Team ของอโกด้าเพื่อแจ้งปัญหาและขอรับความช่วยเหลือ

2. ทำอย่างไรหากที่พักไม่สามารถหาที่พักแห่งใหม่ให้ลูกค้าสำหรับการจองที่คงค้างได้

ท่านสามารถขอยกเลิกการจองโดยการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของอโกด้าทางอีเมล biz@agoda.com หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในใบยืนยันการจองที่ได้รับ (ขึ้นกับสถานที่ตั้งของที่พักของท่าน) โปรดทราบว่าที่พักจะต้องระบุเหตุผลในการยกเลิกการจอง การยกเลิกสัญญาจะไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าการจองคงค้างทั้งหมดจะมีการเข้าพักเสร็จสมบูรณ์ มีการเปลี่ยนที่พักให้ลูกค้า หรือยกเลิกการจอง และที่พักได้ชำระเงินที่ค้างชำระทั้งหมดแล้ว

3.ที่พักได้ยกเลิกสัญญาและปิดการใช้งานที่พักแล้ว แต่ยังสามารถค้นหาที่พักของตัวเองบนอโกด้าได้ ที่พักต้องแจ้งให้อโกด้าทราบอย่างไร

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของอโกด้า แม้ว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลงแล้วแต่อโกด้าอาจยังคงลงประกาศที่พักของท่านต่อไปโดยเป็นการลงประกาศห้องพักที่อโกด้าได้รับจากพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามซึ่งที่พักทำข้อตกลงด้วย ที่พักสามารถติดต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้โดยตรงหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ

4. ที่พักจะแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวระหว่างการปรับปรุงได้อย่างไร

กรุณาอ่าน วิธีปิดที่พักชั่วคราว สำหรับรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ  

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers ...

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel As travelers venture to explore new horizons, they are increasingly mindful of the potential impact of their choices. According to a survey conducted by digital travel platform Agoda, 77% of travelers care about more sustainable travel. Respondents highlighted that financial incentives, the […]

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel As travelers venture ...

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Council (GSTC) collaborate for Hotel Sustainability Training in Jaipur

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Council (GSTC) collaborate for Hotel Sustainability Training in Jaipur

Agoda, United States Agency for International ...

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Council (GSTC) collaborate for Hotel Sustainability Training in Jaipur     Digital travel platform Agoda collaborated with the United States Agency for International Development (USAID) and the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) to organize a Hotel Sustainability Training for industry professionals from 28 […]

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Co ...

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainabili ...

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry   Digital travel platform Agoda organized a Hotel Sustainability Training for industry professionals with the United States Agency for International Development (USAID) and the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) on May 30 and 31, 2024. This two-day training, held for the first time in […]

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry   Dig ...

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion su ...

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia (left to right): Dr. Bryan Byrne, USAID/India Development Partnerships and Innovations Office, Director; Mr. Omri Morgenshtern, CEO, Agoda; Mr. CB Ramkumar, Vice Chair, GSTC.   Digital travel platform Agoda, the Global Sustainable Tourism Council (GSTC), and the United States Agency for International […]

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia (left to righ ...

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners