บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนการเรียกเก็บเงินผ่าน “UPC บนระบบ ePass” (Unique Payment Card on Electronic Payment Administration Self Service, or UPC on ePass) รวมถึงวิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พัก การจัดการธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions) และการขอบัตรใหม่

UPC บนระบบ ePass (UPC on ePass) คืออะไร

UPC (Unique Payment Card) บนระบบ ePass (Electronic Payment Administration Self Service) เป็นวิธีการชำระเงินที่สะดวกสำหรับพาร์ทเนอร์ที่พัก ซึ่งมีให้บริการในระบบ YCS เอ็กซ์ทราเน็ตที่แถบเมนู “การเงิน” (Finance)

วิธีเรียกเก็บเงินนี้จะสร้างบัตรเสมือนบัตรเครดิต (UPC) สำหรับใช้งานครั้งเดียว ซึ่งช่วยให้ที่พักเรียกเก็บเงินจากการจองหลายรายการรวมกันเป็นก้อนเดียว โดยมีข้อควรจำสำหรับการใช้งานดังนี้

 1. เรียกเก็บเงินภายใน 24 ชั่วโมง
  การเรียกเก็บเงินจากบัตรเสมือนบัตรเครดิตควรดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อไม่ให้บัตรหมดอายุ มิเช่นนั้น ที่พักจะต้องขอบัตรใบใหม่ซึ่งใช้เวลา 72 ชั่วโมง
 2. ใช้ได้กับการเรียบเก็บเงินที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น
  บัตร UPC สามารถใช้เรียกเก็บเงินผ่านเครื่อง POS โดยใช้รหัสผู้ค้า (MCC) 7011 เท่านั้น หมวดหมู่ของรหัสผู้ค้านี้รวมธุรกิจที่พัก เช่น โรงแรม โมเทล รีสอร์ต และบริการจองห้องพัก
 3. กำหนดเวลาชำระเงิน
  ที่พักจะต้องเรียกเก็บเงิน ภายใน 150 วันนับจากวันเช็คเอาต์ มิเช่นนั้นที่พักจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการจองดังกล่าวได้หลังจากนั้น กรุณาติดต่อเราหากรายการที่ต้องการเรียกเก็บเงินหมดอายุไปแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านบทความ ระบบ ePass คืออะไร

วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้า

กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกเก็บเงินค่าที่พักด้วยบัตร UPC บนระบบ ePass

 1. ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของที่พักในระบบ YCS >> การเงิน (Finance)
 2. เลือก ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions)

3. ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions) จะแสดงรายการชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระเงินแต่ละการจอง

4. เลือกการจองที่ต้องการเรียกเก็บเงินในช่อง อนุมัติ (Approve)

5. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินที่มีการแก้ไขที่หัวข้อ ธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions) คลิก ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6. คลิก ถัดไป (Next)

7. คลิก ส่ง (Submit) เพื่อดูยอดค้างชำระที่หน้าสรุปข้อมูล

8. เรียกเก็บเงินตามยอดค้างชำระเต็มจำนวนโดยใช้ข้อมูลบัตรแบบมีการปกปิดข้อมูลจริงหรือแสดงข้อมูลจริงทั้งหมด แล้วคลิก ตกลง (OK) ระบบจะแสดงข้อมูลบัตรแบบมีการปกปิดข้อมูลจริงหรือแสดงข้อมูลจริงทั้งหมด ซึ่งการแสดงข้อมูลจะขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ว่าได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลมากน้อยเพียงใด

9. การชำระเงินที่ได้รับการอนุมัติจะแสดงในหน้า การชำระเงิน (Remittances) หรือหน้า ธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions) ข้อมูลบัตรและการทำธุรกรรมจะปรากฏที่นี่หน้าเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านบทความ วิธีดูข้อมูลธุรกรรมการจองและการชำระเงินในอดีต

ธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions) คืออะไร

ที่หัวข้อ ธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions) ในระบบ YCS ที่พักจะพบการจองที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขการชำระเงิน ซึ่งกรณีส่วนมากคือ การเรียกเก็บเงินเกิน มียอดคงค้าง หรือ การปฏิเสธการจอง

สิ่งที่ควรทราบ:

 • ที่พักต้องรวมธุรกรรมที่มีการแก้ไขทั้งหมดเมื่อเรียกเก็บเงิน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บเงินเป็นจำนวนที่ไม่ติดลบ หากจำนวนเงินที่อนุมัติทั้งหมดเป็นจำนวนที่ติดลบ กรุณารอให้ได้รับธุรกรรมการจองเพิ่มเติม

วิธีขอบัตรใบใหม่

หากไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากออกบัตร กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้เพื่อออกบัตรใหม่

 1. ไปที่หัวข้อ การเงิน (Finance) > เลือก การชำระเงิน (Remittances) จากนั้นเลือกชุดการชำระเงินที่ต้องการออกบัตรใหม่
 2. คลิกที่ปุ่ม ออกบัตรใหม่ (Reissue Card) ซึ่งเป็นปุ่มสีส้มที่อยู่ด้านล่างวันหมดอายุ
 3. เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนสำหรับชุดการชำระเงินดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลบัตร UCP ใบใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อมิให้บัตรหมดอายุอีกครั้ง
 4. ที่พักสามารถขอบัตรใหม่สำหรับชุดการชำระเงินได้ สูงสุด 3 ครั้ง หากเกินจำนวนดังกล่าว กรุณา ติดต่อเรา เพื่อเรียกเก็บเงิน

คำถามที่พบบ่อย

1. มีการจำกัดจำนวนครั้งต่อวันในการอนุมัติการเรียกเก็บเงินผ่านบัตร UPC หรือไม่

ไม่มีการจำกัดจำนวนครั้ง อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้อนุมัติการเรียกเก็บเงินเกินวงเงินที่กำหนดต่อวัน เนื่องจากบัตร UPC จะมีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ออกให้เท่านั้น

2. ฉันควรทำอย่างไรหากฉันเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนของยอดบัตร

กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งยอดคงเหลือที่ต้องการเรียกเก็บและขอเติมเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านบทความนี้: วิธีแก้ไขการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดบัตรในเมนู “การเงิน” (Finance)

3. ทำอย่างไรหากไม่ได้เรียกเก็บเงินภายในเวลา 150 วัน

ที่พักจะต้องเรียกเก็บเงิน ภายใน 150 วันนับจากวันเช็คเอาต์ มิเช่นนั้นที่พักจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการจองดังกล่าวได้หลังจากนั้น กรุณาติดต่อเราหากท่านมีรายการที่หมดอายุและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

4. เพราะเหตุใดฉันจึงไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรได้แม้ว่าจะเรียกเก็บเงินภายใน 24 ชั่วโมง

กรุณาตรวจสอบว่าท่านเรียกเก็บเงินถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบหมายเลขบัตร หมายเลข CVV จำนวนเงินที่เรียกเก็บ วันหมดอายุของบัตร รวมถึงระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเมื่อเรียกเก็บเงินจากบัตร

หากมีการชำระเงินบางส่วนแล้ว จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้แม้ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง หากท่านยังคงประสบปัญหา กรุณา ติดต่อเรา

5. วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าสำหรับการจองที่มีการแก้ไขหรือยกเลิกการจองทำอย่างไร

อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ที่พักทราบ ซึ่งแนบใบยืนยันการจองที่พัก (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า AMENDED) จำนวนเงินที่มีการแก้ไขนี้จะแสดงอยู่ในหัวข้อ ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions) ที่หน้า ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) กรุณาเรียกเก็บเงินตามขั้นตอนในหัวข้อ “วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้า

หากการแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้นหลังทำธุรกรรม ข้อมูลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัปเดตในหัวข้อ ธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions) ในหน้า ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions)

6. เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถดูข้อมูลทั้งหมดของบัตร UPC และหมายเลข CVV ได้

เฉพาะ ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ Card Viewer เท่านั้นที่จะสามารถดูข้อมูลทั้งหมดของบัตร UPC และหมายเลข CVV หากต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล กรุณา ติดต่อเรา

หากท่านประสบปัญหาอื่นใด กรุณาอ่านบทความ ทำอย่างไรหากที่พักเรียกเก็บเงินไม่สำเร็จ

ติดต่อเรา 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ