ท่านสามารถเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้าได้ 4 วิธีหนึ่งในนั้นคือบัตร UPC บนระบบ ePass (UPC on ePass) บทความนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีเรียกเก็บเงินโดยใช้บัตร UPC บนระบบ ePass 

 

UPC บนระบบ ePass คืออะไร 

UPC บนระบบ ePass คือ ระบบการเรียกเก็บเงินซึ่งท่านสามารถนำหลายการจองมารวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อเรียกเก็บเงินในคราวเดียว เมื่อท่านอนุมัติการเรียกเก็บเงินเป็นชุด จะมีการสร้างหมายเลขชุดขึ้น (Document Reference) เพื่อใช้ดำเนินการ เราจะออกบัตรเสมือนบัตรเครดิต (บัตร UPC) ให้แก่ท่านใช้เรียกเก็บเงินสำหรับค่าที่พักแต่ละชุด   

หมายเหตุ: ท่านสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ของอโกด้าได้ด้วยเครื่องรูดบัตรที่มีรหัสผู้ค้า (MCC) 7011 เท่านั้น ซึ่งรหัสนี้เป็นรหัสสำหรับกิจการโรงแรม โมเทล รีสอร์ต และ Central Reservation Services  

วิธีเรียกเก็บเงินนี้ช่วยให้ท่านเรียกเก็บเงินจากหลายการจองรวมกันเป็นก้อนเดียว โดยเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเสมือนบัตรเครดิต (UPC) เนื่องจากบัตรนี้เป็นบัตรที่ใช้งานได้ครั้งเดียว ท่านจึงควรเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนวงเงินของบัตรในทันที 

หากท่านใช้วิธีเรียกเก็บเงินด้วยบัตร UPC บนระบบ ePass ท่านจะเห็นเมนู “ePass” เมื่อเข้าสู่ระบบ YCS สำหรับวิธีใช้เมนู ePass กรุณาอ่านวิธีล็อกอินเข้าสู่ระบบ ePass และเริ่มต้นใช้งาน 

 

วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้า 

คู่มือการใช้งาน ePass แบบอินเทอร์แอกทีฟ 

หากท่านใช้งานระบบ ePass เป็นครั้งแรก Unfamiliar with how it works? ท่านสามารถอ่านคู่มือแบบอินเทอร์แอกทีฟได้ที่นี่ 

 

ขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน 

 • ที่เมนูการเงินเลือกธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions)  
 • ไปที่หัวข้อธุรกรรมการจอง (Booking Transactions)  
 • ข้อมูลการจองที่แสดงใต้หัวข้อนี้คือการจองที่สามารถเรียกเก็บเงินได้แล้ว 
 • ที่หัวข้ออนุมัติ (Approve) ระบบจะทำเครื่องหมายไว้ในช่องนี้ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายถึงการอนุมัติเรียกเก็บเงินสำหรับการจองเหล่านี้ หากท่านยังไม่ต้องการเรียกเก็บเงินจากการจองใด ให้ลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องของการจองนั้นๆ 

 • เลื่อนหน้าจอลงมายังหัวข้อธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions)  
 • การจองที่แสดงใต้หัวข้อนี้คือการจองที่ฝ่ายการเงินของอโกด้าได้แก้ไขจำนวนเงินให้ถูกต้องสำหรับการเรียกเก็บเงิน 
 • ระบบจะแสดงจำนวนเงินเป็นบวกในกรณี เช่น มีการเรียกเก็บเงินขาดไป มูลค่าการจองมีการปรับเพิ่มขึ้น และอื่นๆ เป็นต้น 
 • ระบบจะแสดงจำนวนเงินติดลบในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินเกินจำนวนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ที่พักปฏิเสธการจอง 
 • ธุรกรรมที่มีการแก้ไขถือเป็นการชำระเงินที่ต้องดำเนินการ ที่พักจะไม่สามารถข้ามได้ 

 • คลิกปุ่มต่อไป (Next) จากนั้นระบบจะสรุปข้อมูลการเรียกเก็บเงินให้แก่ท่าน 
 • ท่านสามารถเรียกเก็บเงินในระบบ ePass สำหรับจำนวนเงินที่ไม่ติดลบเท่านั้น หากจำนวนรวมที่ท่านอนุมัติเป็นจำนวนติดลบ ท่านจะต้องรอให้ท่านได้รับการจองเพิ่มจนจำนวนรวมกลายเป็นบวกจึงะดำเนินการต่อได้ 

  

 • กดส่ง (Submit) เพื่อรับข้อมูลบัตร UPC สำหรับการเรียกเก็บเงินในจำนวนที่อนุมัติ 

 • ระบบจะแสดงข้อมูลบัตรแบบมีการปกปิดข้อมูลจริงหรือแสดงข้อมูลจริงทั้งหมด ซึ่งการแสดงข้อมูลจะขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ว่าได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลมากน้อยเพียงใด ทำเครื่องหมายในช่องว่าท่านรับทราบว่าบัตรดังกล่าวสามารถใช้เรียกเก็บเงินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและท่านควรเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนวงเงินของบัตร กดปุ่มตกลง (OK) เพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินให้เสร็จสมบูรณ์ 

 

เพื่อให้การเรียกเก็บเงินมีความปลอดภัย บัตร UPC จะมีอายุการใช้งานนาน 24 ชั่วโมงเท่านั้น หากท่านไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรภายใน 24 ชั่วโมง บัตรนั้นจะหมดอายุการใช้งาน เราขอแนะนำให้ท่านเรียกเก็บเงินจากบัตรในทันที โดยเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนวงเงินของบัตรตามที่ระบุไว้ในหน้าสรุปข้อมูลการเรียกเก็บเงิน 

 

 • การจองทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏที่หน้าธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) อีกต่อไป และจะไปปรากฏที่หน้าธุรกรรมทั้งหมด (All Transactions)แทน 
 • หากท่านลืมบันทึกข้อมูลบัตร หรือต้องการตรวจสอบข้อมูลบัตรและข้อมูลธุรกรรมใดๆ ท่านสามารถดูได้ที่หน้าการชำระเงิน (Remittances) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปที่หน้าการชำระเงิน (Remittances) กรุณาอ่านวิธีดูข้อมูลการเรียกเก็บเงินในอดีต   

การจองที่มีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง 

หากการจองได้มีการยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลการจอง อโกด้าจะส่งอีเมลแจ้งการแก้ไขข้อมูลให้ท่านทราบ (ในหัวข้ออีเมลจะมีคำว่า “AMENDED”) สำหรับการยกเลิกการจอง เราจะส่งอีเมลแจ้งการยกเลิกการจองพร้อมรายละเอียดค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจองที่อาจมีให้ท่านทราบ 

จำนวนเงินของการจองที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้จะได้รับการอัปเดตในทันทีในหัวข้อ ”ธุรกรรมปัจจุบัน” (Current Transactions)  

 

คำถามที่พบบ่อย 

หากจำนวนเงินที่แสดงในรายการธุรกรรมไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ทีมงานอโกด้าทราบอย่างไร 

ท่านสามารถแจ้งรายการธุรกรรมที่ข้อมูลไม่ถูกต้องได้ที่ระบบ YCS > ePass > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) > ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านวิธีแจ้งให้ทีมงานอโกด้าทราบในกรณีที่จำนวนเงินค่าจองในระบบ ePass ไม่ถูกต้อง 

 

ทำอย่างไรหากลืมเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC ภายใน 24 ชั่วโมง และบัตรหมดอายุแล้ว 

ท่านยังคงเรียกเก็บเงินค่าที่พักได้โดยการขอบัตร UPC ใหม่ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุในบทความวิธีขอบัตร UPC ใบใหม่ในระบบ ePass   

 

การอนุมัติจำนวนเงินที่เรียกเก็บผ่าน UPC มีกำหนดจำนวนครั้งต่อวันหรือไม่ 

ท่านสามารถอนุมัติการเรียกเก็บเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อย่างไรก็ตาม ระบบจำกัดยอดเงินที่เรียกเก็บได้ต่อวัน ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านไม่อนุมัติการเรียกเก็บเงินเกินจำนวนที่กำหนดต่อวันเนื่องจากบัตร UPC จะมีอายุการใช้งานนาน 24 ชั่วโมงเท่านั้น 

 

หากได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “Invalid Merchant” ต้องแก้ไขอย่างไร 

ข้อความนี้หมายความว่าเครื่องรูดบัตรของท่านไม่ได้ใช้รหัสผู้ค้า (MCC) 7011 เราขอแนะนำให้ที่พักใช้เครื่องรูดบัตรที่มีรหัส 7011 โดยติดต่อผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตรให้ช่วยอัปเดตรหัสให้แก่ท่าน อโกด้าขอแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตร เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตรหัส หากท่านประสบปัญหาในการแก้ไขรหัสผู้ค้า (MCC) กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS 

 

ทำอย่างไรหากเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจ 

ทีมงานของเราสามารถช่วยได้ อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบขั้นตอนที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนติดต่ออโกด้า ซึ่งท่านสามารถอ่านข้อมูลได้จากบทความวิธีแก้ไขการเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนผ่านระบบ ePass 

หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นแล้ว กรุณาแจ้งให้ทีม Agoda Accommodation Support ทราบโดยคลิกปุ่ม Support ในระบบ YCS แล้วเลือก Contact Us ทีมงานจะช่วยเพิ่มจำนวนเงินที่ท่านยังไม่ได้เรียกเก็บกลับเข้าไปในระบบ โดยท่านสามารถดูข้อมูลจำนวนเงินดังกล่าวได้ที่การเงิน > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) > ธุรกรรมที่มีการแก้ไข (Adjustment Transactions)  

โปรดทราบว่าเนื่องจากการดำเนินการนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อน การดำเนินการจึงอาจใช้เวลาอย่างน้อย 15 วันทำการ 

 

ทำอย่างไรหากไม่ได้เรียกเก็บเงินภายในเวลา 150 วัน 

โปรดทราบว่าท่านจะต้องเรียกเก็บเงินภายในช่วงเวลา 150 วันที่กำหนด หากต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อทีมงาน Agoda Accommodation Support โดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS