บทความนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่พบบ่อยของการเรียกเก็บเงินไม่สำเร็จหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและวิธีแก้ไข

โปรดทราบ: ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต รหัสผ่าน/ชื่อผู้ใช้ เป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูง และควรได้รับการดูแลจัดการอย่างเข้มงวด กรุณางดแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวทางอีเมลหรือช่องทางใดๆ ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินด้วยบัตร Unique Payment Card (UPC)

1. ข้อมูลบัตร UPC ไม่แสดงบนระบบ YCS

ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาข้อมูลบัตร UPC ไม่แสดงในระบบ YCS: วิธีดูข้อมูลบัตร UPC

2. ฉันไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC

ขั้นตอนในการเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC: วิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC 

นอกจากนี้ ต่อไปนี้คือปัญหา 3 หัวข้อที่พบบ่อย สาเหตุ และวิธีแก้ไข

หัวข้อ

สาเหตุ

วิธีแก้ไข

วงเงินไม่เพียงพอ (Insufficient funds) พยายามเรียกเก็บเงินในจำนวนมากกว่ามูลค่าการจอง ตรวจสอบว่าท่านเรียกเก็บเงินตามจำนวนที่แสดงในใบยืนยันการจอง
การละเมิดความปลอดภัย (Security Violation) เรียกเก็บเงินจากบัตรไม่สำเร็จ 5 ครั้งภายใน 1 ชั่วโมง รอ 1 ชั่วโมงก่อนเรียกเก็บเงินอีกครั้ง ในระหว่างนี้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่ารายละเอียดการชำระเงินทั้งหมดถูกต้อง และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
บัตรถูกบล็อก (Card Blocked FRE10) การใช้บัตรเพื่อเรียกเก็บเงินรายการอื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการจอง ติดต่อเราเพื่อขอปลดล็อก
3. ฉันประสบเหตุขัดข้องขณะเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC

หากท่านไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรได้เนื่องจากเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตร กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อความแจ้งเตือน: ผู้ออกบัตรไม่รองรับธุรกรรม (Transaction not supported by card issuer)

วิธีแก้ไข:

 • ตรวจสอบว่าได้ป้อนข้อมูลบัตรทั้งหมดอย่างถูกต้อง:
  • หมายเลขบัตร
  • วันหมดอายุ (เขียนในรูปแบบ MMYY)
  • รหัส CVV
 • เรียกเก็บเงินอีกครั้ง

ข้อความแจ้งเตือน: หมายเลขบัตรไม่ถูกต้อง (Invalid card number)

 • ตรวจสอบว่าได้ป้อนหมายเลขบัตร 16 หลักอย่างถูกต้อง
4. บัตร UPC ของฉันหมดอายุแล้ว และฉันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการจองบนระบบ YCS ได้อีกต่อไป

ที่พักจะต้องเรียกเก็บเงิน ภายใน 150 วันนับจากวันเช็คเอาต์ มิเช่นนั้นที่พักจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการจองดังกล่าวได้หลังจากนั้น กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

5. ฉันควรทำอย่างไรหากกันวงเงิน/เรียกเก็บเงินในจำนวนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ

ฉันได้กันวงเงินเพียงบางส่วนของมูลค่าการจอง:

 1. ใช้รหัสอนุมัติ (authorization code) เดียวกันนั้นเพื่อเรียกเก็บเงินที่เหลือ

ฉันได้กันวงเงินเป็นจำนวนที่สูงกว่ามูลค่าการจอง:

 1. คืนเงินส่วนเกินผ่านบัตร UPC เดิม

ในทั้งสองกรณีนี้ เราขอแนะนำให้ที่พักตรวจสอบจำนวนเงินของการจองเพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนที่อนุมัติ/เรียกเก็บไปแล้ว การพยายามเรียกเก็บเงินในจำนวนที่สูงกว่ามูลค่าการจองจะส่งผลให้ได้รับข้อความแจ้งเดือน “วงเงินไม่เพียงพอ” (Insufficient funds)

6. ฉันควรทำอย่างไรหากพบธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง

กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม อโกด้าจะตรวจสอบและรายงานเรื่องนี้ต่อบริษัทบัตรเครดิต

7. ฉันจะดูรายละเอียดบัตร UPC นอกระบบ YCS ได้ที่ไหน

อโกด้าสามารถให้ข้อมูลบัตร UPC ผ่านทางโทรศัพท์ได้ ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ติดต่อสายด่วนช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ที่พักในพื้นที่ของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือ
 2. ยืนยันตัวเองเพื่อความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านแจ้งหมายเลขการจองที่ถูกต้อง

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินด้วยระบบ ePass (ระบบจัดการการเรียกเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง)

1. ทำไมฉันจึงไม่เห็นเมนู "การเงิน" (Finance) ในระบบ YCS

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้อีเมลที่ได้รับการยืนยันแล้วเพื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบ หากต้องขอยืนยันอีเมล กรุณา ติดต่อเรา

 วิธีตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าท่านได้ลงทะเบียนใช้วิธีการเรียกเก็บเงินด้านล่างนี้หรือไม่

หากที่พักของท่านเปลี่ยนวิธีชำระเงินเมื่อไม่นานมานี้ เมนู “การเงิน” (Finance) จะปรากฏเมื่อระบบเปลี่ยนวิธีการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ข้อมูลการจองไม่ปรากฏที่เมนู "ธุรกรรมปัจจุบัน" (Current Transactions

การจองจะปรากฏที่เมนู ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) เมื่อสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือภายใน 150 วันนับจากวันเช็คเอาต์

ตรวจสอบว่าท่านได้เรียกเก็บเงินแล้วหรือไม่โดยการเข้าสู่ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > การชำระเงิน (Remittances)

 • หากอนุมัติรายการที่ต้องการเรียกเก็บเงินแล้ว ข้อมูลจะไม่แสดงที่เมนู ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) แต่จะไปปรากฏอยูที่เมนู การชำระเงิน (Remittances)

หากที่พักยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน กรุณารอ 24 ชั่วโมงแล้วลองใหม่อีกครั้งโดยเข้าสู่ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions)

3. ฉันอนุมัติธุรกรรมในหน้า "ธุรกรรมปัจจุบัน" (Current Transactions) แล้ว แต่รายการดังกล่าวไม่แสดงในเมนู "การชำระเงิน" (Remittances)

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ทำตามขั้นตอนที่ระบุใน บทความนี้ หากท่านทำตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ถ้าเช่นนั้น อาจเกิดจากความล่าช้าของระบบ กรุณารอ 24 ชั่วโมง จากนั้นลองค้นหาข้อมูลในเมนู “การเงิน” (Finance) อีกครั้ง

4. ยอดเงินในเมนู "ธุรกรรมปัจจุบัน" (Current Transactions) เป็นจำนวนติดลบ

บทความต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาดังกล่าว: วิธีแก้ไขการเรียกเก็บเงินเกินจำนวนจากอโกด้าและยอดเงินติดลบ 

5. ทำอย่างไรหากที่พักไม่ได้เรียกเก็บเงินภายใน 150 วัน

ที่พักจะต้องเรียกเก็บเงิน ภายใน 150 วันนับจากวันเช็คเอาต์ มิเช่นนั้นที่พักจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการจองดังกล่าวได้หลังจากนั้น กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

6. หากได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า "Invalid Merchant" ต้องแก้ไขอย่างไร

ข้อความนี้หมายความว่าเครื่องรูดบัตรของท่านไม่ได้ใช้รหัสผู้ค้า (MCC Code) หมายเลข 7011

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดรหัสผู้ค้าให้แก่ท่าน หากท่านประสบปัญหาในการแก้ไขรหัสผู้ค้า กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือ

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินด้วย UPC บนระบบ ePass

1. ฉันไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร

นอกจากนี้ ต่อไปนี้คือปัญหา 3 หัวข้อที่พบบ่อย สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ข้อความแจ้งเตือน

สาเหตุ

วิธีแก้ไข

บัตรหมดอายุ (The card is expired) ไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรภายใน 24 ชั่วโมงหลังการออกบัตร

 

ปุ่มกดขอออกบัตรใบใหม่จะมีให้บริการหลังจากผ่านไป 72 ชั่วโมงเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน วิธีเรียกเก็บเงินจากบัตร UPC บนระบบ ePass

ผู้ค้าไม่ถูกต้อง (Invalid Merchant) เครื่องรูดบัตรของท่านไม่ได้ใช้รหัสผู้ค้า (MCC Code) หมายเลข 7011 เราขอแนะนำให้ที่พักใช้เครื่องรูดบัตรที่มีรหัสผู้ค้า 7011 กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการกำหนดรหัสผู้ค้าให้แก่ท่าน
ผู้ออกบัตรไม่รองรับธุรกรรม (Transaction not supported by card issuer) กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือการกรอกรูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งควรเป็นเดือนตามด้วยปี (MMYY)

ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง (วันหมดอายุ, หมายเลข CVV, หมายเลขบัตร 16 หลัก) และลองเรียกเก็บเงินอีกครั้ง
หมายเลขบัตรไม่ถูกต้อง (Invalid Card Number) ป้อนหมายเลขบัตร 16 หลักไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าได้ป้อนหมายเลขบัตร 16 หลักอย่างถูกต้อง
2. เหตุใดจำนวนเงินที่สามรรถเรียกเก็บได้ในระบบ YCS จึงไม่ตรงกับจำนวนเงินในใบยืนยันการจอง

กรุณาตรวจสอบว่าการจองของท่านมีการแก้ไขหรือยกเลิกการจองหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ท่านควรได้รับอีเมลแจ้ง อีเมลยืนยันการจองหรืออีเมลแจ้งการยกเลิกจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการยกเลิก/แก้ไขการจอง (หากมี)

 • หากจำนวนเงินในใบยืนยันการจองถูกต้อง แต่ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่แสดงในระบบ YCS ท่านสามารถส่งข้อโต้แย้งสำหรับจำนวนที่ไม่ถูกต้องแต่ละรายการได้โดยไปที่ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) > ธุรกรรมการจอง (Booking Transactions)
3. ฉันไม่สามารถคลิกปุ่ม Reissue Card ได้

ปุ่ม “ออกบัตรใหม่” (Reissue Card) จะปรากฏหลังจากที่บัตรหมดอายุลงแล้ว 72 ชั่วโมง หากผ่านไปแล้ว 72 ชั่วโมงและท่านยังไม่สามารถกดขอออกบัตรใหม่ได้ กรุณาลองทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ล้างแคช
 2. ออกจากระบบ YCS แล้วเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
 3. เข้าสู่ระบบ YCS > การเงิน (Finance) > การชำระเงิน (Remittances)
4. ฉันควรทำอย่างไรหากฉันเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนของยอดบัตร

กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งยอดคงเหลือที่ต้องการเรียกเก็บและขอเติมเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านบทความนี้: วิธีแก้ไขการเรียกเก็บเงินไม่เต็มยอดบัตรในเมนู “การเงิน” (Finance)

 

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (Telex Transfer)

1. ฉันไม่ได้รับการชำระเงินตามที่คาดหวังผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร

กรุณาตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารของที่พักได้รับสถานะ อนุมัติแล้ว (Approved)

หากสถานะบัญชีธนาคารของที่พักคือ  รออนุมัติ (Pending) กรุณาตรวจสอบว่าที่พักได้ส่งเอกสารประกอบที่จำเป็นในระบบ YCS แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าที่พัก 

หากสถานะบัญชีธนาคารของที่พักคือ ไม่ผ่านอนุมัติ (Rejected) อาจมีสาเหตุมาจาก ข้อมูลบัญชีธนาคารของที่พักไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ดังนั้น อโกด้าขอแนะนำให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่าน วิธีตั้งค่าบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่าที่พัก 

หากบัญชีธนาคารของท่านได้รับการ อนุมัติแล้ว กรุณาตรวจสอบกับธนาคารของท่านว่าได้รับการชำระเงินแล้วหรือไม่

 • หากยังไม่ได้รับเงิน กรุณาอ่าน วิธีดูข้อมูลธุรกรรมการจอง เพื่อตรวจสอบว่าช่วงเวลาการชำระเงินผ่านไปแล้วหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบวันที่มีการชำระเงินโดยใช้หมายเลขอ้างอิงเพื่อค้นหาในระบบ YCS > การเงิน (Finance) > การชำระเงิน (Remittances) > > คอลัมน์ วันที่ชำระเงิน (Value Date)
 • หากไม่พบข้อมูล กรุณาอ่านบทความ วิธีเรียกเก็บเงินค่าที่พักจากอโกด้า เพื่อตรวจสอบว่าที่พักส่งข้อมูลการทำธุรกรรมแล้ว เนื่องจากธุรกรรมจะไม่ถูกชำระโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านยังคงไม่ได้รับการชำระเงินหลังจากผ่านไป 3-5 วันทำการหลังจาก “วันที่ชำระเงิน” กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
2. บัญชีธนาคารของฉันอยู่ระหว่างรออนุมัติ

โดยทั่วไปแล้ว ฝ่ายการเงินของอโกด้าจะใช้เวลา 5 วันทำการในการตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน หากไม่ได้รับการอัปเดตใดๆ หลังจากผ่านไป 5 วันทำการ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือ

3. บัญชีธนาคารของฉันไม่ผ่านการอนุมัติ

สาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติมีดังนี้

 1. การกรอกอักขระที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ตรวจสอบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน กรุณาตรวจสอบ ไฟล์นี้
 3. ชื่อบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ชื่อบัญชีธนาคารของท่านต้องตรงกับที่แสดงในเอกสารประกอบ
 4. หมายเลขบัญชีธนาคารหรือ IBAN ไม่ถูกต้อง

กรุณาอ่านบทความ ทำอย่างไรหากบัญชีธนาคารไม่ผ่านอนุมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินด้วยบัตร E-Card (บัตรพลาสติก)

1. ฉันไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบัตร E-card

หากต้องการเรียกเก็บเงิน ที่พักจะต้องอนุมัติการชำระเงินของการจองที่เข้าเกณฑ์ผ่านระบบ YCS >> การเงิน (Finance) >> ธุรกรรมปัจจุบัน (Current Transactions) ก่อนอนุมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกการจองที่เข้าเกณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว

บัตร E-card สามารถใช้เรียกเก็บเงินจากผู้ค้าเฉพาะเจาะจงเท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง POS ของท่านได้รับการกำหนดให้ใช้สำหรับธุรกิจที่พักหรือธุรกิจที่พักที่ใช้รหัสผู้ค้า (MCC) 7011 กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครื่อง POS ของคุณเพื่อตรวจสอบรหัสผู้ค้า

2. เหตุใดฉันจึงเห็นข้อความแจ้งเตือนว่าวงเงินไม่เพียงพอบนเครื่อง POS หลังจากอนุมัติให้ชำระเงินที่เมนู "การเงิน" (Finance) แล้ว

ต้องใช้เวลาพอสมควรจำนวนเงินของ E-card จึงจะได้รับการอัปเดต

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อความแจ้งเตือน “วงเงินไม่เพียงพอ” (Insufficient funds) กรุณารออย่างน้อย 30-60 นาทีเพื่อให้ระบบอัปเดตยอดคงเหลือ

3. ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับรหัส PIN

ไม่จำเป็นต้องใช้รหัส PIN ในการเรียกเก็บเงินจากบัตร ยกเว้นสำหรับที่พักในอินโดนีเซีย กรุณาข้ามขั้นตอนนี้โดยคลิกถัดไปบนเครื่อง POS ของท่าน

สำหรับที่พักในอินโดนีเซีย เราจะระบุรหัส PIN ไว้ในซองที่ปิดบังด้วยกระดาษคาร์บอน หากรหัส PIN ถูกบล็อค กรุณา ติดต่อเรา เพื่อให้เรามอบรหัส PIN ใหม่ให้

4. ฉันมีปัญหาเรื่องสกุลเงิน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเรียกเก็บเงินในสกุลเงินเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนของอัตราแลกเปลี่ยน

5. ทำอย่างไรหากเรียกเก็บเงินเพียงบางส่วนโดยไม่ได้ตั้งใจ

ที่พักยังคงสามารถเรียกเก็บเงินจากบัตรสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ที่พักจะต้องคำนวณจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บโดยการตรวจสอบ “จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ” (Total Approved Amount) ที่หน้า การชำระเงิน (Remittances) แล้วนำจำนวนเงินดังกล่าวไปลบกับจำนวนเงินที่ท่านเรียกเก็บไปแล้ว

6. ทำอย่างไรหากไม่ได้เรียกเก็บเงินภายในเวลา 150 วัน

ที่พักจะต้องเรียกเก็บเงิน ภายใน 150 วันนับจากวันเช็คเอาต์ มิเช่นนั้นที่พักจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากการจองดังกล่าวได้หลังจากนั้น กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

7. หากบัตร e-Card ที่มีหมดอายุลง/ใช้งานไม่ได้ ที่พักจะขอใบใหม่อย่างไร

กรุณา ติดต่อเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ติดต่อเรา 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ กรุณาติดต่อเราโดยคลิกปุ่ม “ความช่วยเหลือ” (Need Help) ในระบบ YCS หรือ ติดต่อเราด้วยวิธีอื่นๆ 

Was this article helpful?

%

%

Thanks for your feedback!

We're happy to hear that! Please tell us more.
Sorry about that. Could you tell us why?

Recommended reads

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers ...

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel As travelers venture to explore new horizons, they are increasingly mindful of the potential impact of their choices. According to a survey conducted by digital travel platform Agoda, 77% of travelers care about more sustainable travel. Respondents highlighted that financial incentives, the […]

Agoda’s Eco Deals Survey: 4 in 5 travelers care about more sustainable travel As travelers venture ...

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Council (GSTC) collaborate for Hotel Sustainability Training in Jaipur

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Council (GSTC) collaborate for Hotel Sustainability Training in Jaipur

Agoda, United States Agency for International ...

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Council (GSTC) collaborate for Hotel Sustainability Training in Jaipur     Digital travel platform Agoda collaborated with the United States Agency for International Development (USAID) and the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) to organize a Hotel Sustainability Training for industry professionals from 28 […]

Agoda, United States Agency for International Development (USAID), and Global Sustainable Tourism Co ...

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainabili ...

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry   Digital travel platform Agoda organized a Hotel Sustainability Training for industry professionals with the United States Agency for International Development (USAID) and the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) on May 30 and 31, 2024. This two-day training, held for the first time in […]

Agoda, USAID, and GSTC conducted sustainability training for Nepal’s hotel industry   Dig ...

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion su ...

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia (left to right): Dr. Bryan Byrne, USAID/India Development Partnerships and Innovations Office, Director; Mr. Omri Morgenshtern, CEO, Agoda; Mr. CB Ramkumar, Vice Chair, GSTC.   Digital travel platform Agoda, the Global Sustainable Tourism Council (GSTC), and the United States Agency for International […]

Agoda, GSTC, and USAID partner to champion sustainability education for hotels in Asia (left to righ ...

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across Asia

Agoda celebrates Golden Circle Awards across ...

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuket, Hong Kong, Seoul and Tokyo

We're thrilled to share that Agoda has recently hosted the Golden Circle Awards at in Bangkok, Phuke ...

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Agoda Partner Appreciation Night – Live ...

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Thank you for joining us for industry insights from Agoda’s leaders!

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night – Livestream

Protected: Agoda Partner Appreciation Night & ...

There is no excerpt because this is a protected post.

There is no excerpt because this is a protected post.

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session’ for Growth Team

Agoda Manila hosts ‘Coffee Session̵ ...

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners

Agoda Manila hosts 'Coffee Session' for Growth Team Partners